برای 13 مهر
فرهنگيان سراسر كشور
آماده اعتراض می شوند

 


 

 


با انتشار اسامی چهاركانديدای اصلی
صلح نوبل، خبرگزاری ها پيش بينی كردند
هاشم آغاجری  
درآستانه‌دريافت‌جايزه ‌صلح نوبل

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

تهمينه ميلاني

دو زن
يعنی درجستجوی هويت زن ايرانی


نسل چهارم

گفت‌وگو با نويسنده‌ رمان
" نفرين خاكستری"


عاشيق ها
ساز قيام بدست گرفتند
              اميد نيايش


فرياد
از شكنجه
 واعدام


صادق‌چوبك

" شب اول قبر"
پيش ازآنكه
مرگ فرا رسد!

مهدی اورند


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

33 سال پيش، دراولين كنسرت و مصاحبه سياوش زندگاني

(شجريان) چه گذشت و چه گفت و امروز چه می گويد:

با جمع شدن مردم مخالف اند

حتی برای شنيدن صدای من!

- وزارت ارشاد، نيروی انتظامی، اداره حراست، اداره اماكن، پليس راهنمائی و اداره ترافيك همگی با هم بايد اجازه كنسرت به من بدهند و تازه اگر حزب الله به كنسرت راه يافته بگذارد!
-
درحال حاضر مهم ترين كاری كه در دست دارم، يافتن راه هايی است برای گشودن درهای بسته رديف ها و دستگاه های موسيقی به روی شعر نو و شكسته ايران برای آواز.


نگاهی به مصاحبه محسن آرمين
آن‌كه‌ازرهبرماموريت‌گرفته
مرتضوی‌است نه امامی‌راد


در جلسه خبرنگاران با سخنگوی دولت  
اين سخن سيد حسين خمينی در امريکا مطرح شد
مردم ايران آزادی  می خواهند،
حتی اگر با دخالت امريکا ممکن شود
خبرهای خوبی درباره برخی زندانيان سياسی به دولت نرسيده است
شورای حزب الهی تهران، می خواهد نمايشگاه بين المللی تهران را جمع کند


خانواده عبدی در مقابل سازمان ملل درتهران جمع خواهد شد
پايان دومين اعتصاب غذای يك روزه
درحمايت از زندانيان سياسی


مديرمسئول روزنامه انتخاب در آستانه كناره گيری:
توبه فرمايان اعتدال در اصلاحات را هم تحمل نمی كنند


تفسير رجب صفراوف- مسكو
ايران و آينده آن
مهم ترين‌موضوع‌ مذاكرات‌پوتين و بوش


پايگاه های خبرگيری و جاسوسی
 اسرائيل در مرزهای ايران


الياكازان،آخرين سرنشين
اتوبوسی به نام
مرگ
                                            سعيد مستغاثی


"نفس عميق" ايران
برای رقابت به اسكار رفت


 

از شماره دو شنبه

 

موتلفه اسلامی مدعی شد، انگيزه تغييرات جديد در رهبری
اين جمعيت، آن دلائلی نيست كه
پيك نت نوشته است
اعضای مخفی شورای رهبری
موتلفه را به مردم معرفی كنيد!


به كارگردانی حزب الله لبنان
جاسوس بده، گروگان بگير
بازی‌جديدميان‌اسرائيل‌وايران
قيمت‌گزافی‌كه‌برای‌آزادی‌سليمان‌پورپرداخت‌می‌شود


محسن آرمين:
سعيد مرتضوی
قاضی محكوم و منفصل از خدمتی كه به خوش خدمتی گماشته شده


پرسش روزنت "رويداد" از موتلفه اسلامی :
پيك نت فيلترينگ شده را، شما چرا می خوانيد!


تحصن خانواده عبدی در برابر مجلس


ادوار تحكيم وحدت خبر می دهد
آدم‌ربائی ‌سياسی– دانشجوئی همچنان درايران‌ادامه‌دارد


نگاهی شتابزده، اما همه سويه به چهار روز اردوی تحكيم وحدت
افراد حساسيت برانگيز كيستند
و چه كسانی به آنها حساسيت دارند؟

                                                           رضا خجسته رحيمي


حمايت دانشجويان دانشگاه كرمان از روزه سياسی


 

از شماره يك شنبه

 

دركنار آمار كشته شدگان جنگ كه از سوي
 بنياد شهيد اعلام شده، اين رقم به چشم می خورد:
4 هزار و 470 قربانی
ترور،انفجارواعدام سياسی درج.ا


مهم ترين‌ بحث در اردوی سالانه
دفتر تحكيم وحدت
مخالفت‌باتقسيم‌فاشيستی‌جامعه
به
"خودی" و "غيرخودی"


سرمقاله شماره 125 راه توده
6 ماه پرحادثه و تنش
در
برابر جنبش جمهوريخواهی


خاتمی در دانشگاه تهران:
عده ای دم از مردمسالاری می زنند
اما از ابزارآن"احزاب" وحشت دارند!


گفتگوی روزنامه شرق با
دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران
اسلام دمكراتيك توانسته
 از استقلال تركيه دفاع كند


نامه اعتراضی سليمی نمين به پيك نت
من امنيتی نبوده ام
و نسبتی هم با رهبر ندارم

ميردامادی: در ارتباط با مسائل اتمی
مردم حق دارند بدانند
چه كسانی سرگرم چه تصميماتی هستند!


روزه سياسی را به يك جنبش ملی تبديل كنيم
نهضت آزادی، مردم ايران را
به اعتصاب غذای سياسی فراخواند


حمايت ازاعتصاب غذای 7 مهر
درشهرها رو به گسترش است


عزت الله سحابی در اردوی دفتر تحكيم وحدت:
حمله نظامی و تشديد محاصره اقتصادی
از احتمالات آينده كشور است

نرگس محمدی:
خودی و غيرخودی را كنار بگذاريد تا همبستگی ملی ممكن شود
بايد مردم را بارديگر به پشتوانه
ملی اصلاح طلبان تبديل كرد


گزارش شركت سبزهای ايران
در كنگره جهانی جوانان در كشور مغرب
سبزهای ايران
پيام آوران نيمی از جمعيت ايران
                                            ليلا رستگار


اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

بايد مشخص شود كدام نهاد حكومتی

مسئول قتل زهرا كاظمی است!


افق ( ويژه عكسهای شما ) به اينترنت بازگشت
آغاز سال تحصيلی
بچه ها بازگشتند
http://www.ofoq.com


8 مهر 1382


گزيده ها


درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان


پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری