داروی مخصوص به جسد تزريق كرده اند تا

جسد زود متلاشی شود و نتوان نبش قبر كرد

تائيد تجاوز به زهرا كاظمی

ازطرف وكلای بدون مرز!ا

 


 

 


فصل جديد نامه نگاری در جمهوری اسلامي

پس‌ازمناجات‌نامه‌دكتر ملكی‌به‌خدا

كفريات‌ابراهيم‌نبوی‌خطاب‌به‌شيطان

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

"بهروز افخمی”

سينمای ايران
به سراشيبی
برده‌ می‌شود!ا

چارلی
پدرم

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
 

برگی به پرونده ای كه بزودی در سازمان ملل گشوده خواهد شد اضافه  شد

 

نامه تكاندهنده ای كه اززندان

گوهردشت‌بيرون‌فرستاده‌ شده

آرايش اجتماعی زن در ايران

در پی 25 سال

كشاكش مذهبی - سياسی

مصاحبه "زنان بدون مرز" با نيره توحيدی


علوی تبار: اصلاحات و دمكراسی

آينده گريز ناپذير ايران است


تاكيد دوباره خاتمی‌برغيرقانونی‌بودن‌تشكيلات‌موازی‌اطلاعات

ا30 هزار كارگر سيستان و بلوچستان
از بيمه تامين اجتماعی محروم اند

دادگستری تهران نگران غيرت اسلامی جوانان غيور است!گزارش از سالن نمايش فيلم برای "پيك"

فيلم زندگی قمرالملوك وزيری

در موزه هنرهای معاصر
به نمايش گذاشته شد

 

از شماره پنج ‌شنبه

 

بيانيه 110 قربانی و ستمديده سياسی

شبه كودتاهای 6 سال گذشته
رهبررابايدبه‌ملت ‌پاسخگوكرد!ا

1- دو تجربه بزرگ انقلاب مشروطه، انقلاب 57 و دو نهضت اصلاحی دهه 30 و جنبش اصلاحی 76 پشتوانه ضرورت پاسخگو ساختن رهبر و نهاد رهبری در كشور است! 2- آشتی ملی يعنی، آزادی فعالان سياسی، دانشجويی، فرهنگی، وكلا و روزنامه‌نگاران، رفع توقيف از مطبوعات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلاح مديريت و تركيب نهادهای انتصابی، عزل متجاوزان به حقوق شهروندان، ‌تصويب مصوبات مجلس.


نهضت آزادی: مانند 28 مرداد

امريكا وانگليس سرگرم 

بازتوليدسلطنت درايران‌اند


ا"پارازيت‌ خانه" جمهوری ‌اسلامی
در كوباكشف و تعطيل شد

مناجات نامه سرگشاده دكتر ملكی به خدا

خدايا! سايه آيت هايت را از سرما كم كن!


جدالی كه در جهان سوم معمولا به فاجعه ختم می شود

 : بهزاد نبوی
ما افكار عمومی را داشتيم
مخالفان ما اسلحه و زندان را

1- فاجعه دلسردی مردم از اصلاحات و خروج آنها از صحنه سياسی كشور، تنها اين نيست كه جناح راست با 10 درصد آراء دو قوه مقننه و مجريه را قبضه می كند، بلكه با ادامه فاصله عظيم كنونی ميان مردم و حاكميت استقلال و تماميت ارضی كشور در خطر قرار می گيرد.2- اعتراضات تيرماه گذشته و سرريز نشدن نيروی ناراضی كشور به طرف اپوزيسيون خارج از كشور نشان داد كه هنوز مردم به اصلاحات اميد دارند و اپوزيسيون هم با آنكه نشان داد روی حوادث داخل می تواند تاثير گذارباشد نتوانست نيروی مردمی دوم خرداد را به طرف خودش بكشد.


جلال طالبانی و مسعود بارزانی

يكی در بغداد و ديگری در كردستان
تقسيم مسئوليت ها
ميان رهبران كردهای عراق

  انتقال نگهبانان و شاهدان قتل

دكتر زهرا كاظمی به بخش های ديگر زندان


بزرگترين همآيش اقتصادی

با شركت اسرائيل در خليج فارس

گسترش مناسبات اقتصادی – سياسی

حكومت موقت عراق با كشورهای خليج فارس

سخنرانی منوچهر آتشی در همايش "سرانجام اصلاحات"ا

سرگذشت شعر ايران

ميان دو سنگ‌آسياب‌كودتای‌رضاخان و 28 مرداد


 نقشه های جناح راست
به 5 دليل نقش برآب خواهد شد

   سازش و سركوب- سيدمصطفی تاج‌زاده


فروتنانه با مسعود بهنود

            مهدی نياكی- روزنت رويداد


از شماره چهارشنبه

در ماه سپتامبر از آب های استراليا تا دريای عمان شروع می شود
وسيع ترين مانورجنگی امريكا و متحدان آن عليه ايران 

شاه- اسدالله علم- بادامچيان - انبارلوئی

كودتاچی‌هاازمصدق نفرت‌داشتند ودارند!ا 


گزارش يكی از معتبرترين نشريات آلمان

پيرامون ‌پنجاهمين ‌سال ‌كودتای 28  مرداد


سكوت درباره قتل بنكدار ادامه دارد!

اولين رئيس اتاق بازرگانی به قتل رسيد
علينقی خاموشی دوباره رئيس اتاق شد!ا

مرتضوی- بخشی- ميثم

كدام يك قاتل مستقيم كاظمی اند؟

لطف الله ميثمی:

شرايط امنيتی- نظامی 28 مرداد را امروز در جامعه شاهديم!ا 

از شماره سه شنبه

كودتای پنجاه ساله 28 مرداد،

ريشه های انقلاب 57 را هم جويد

كودتا يعنی:

من بگويم و نظامی ها و امنيتی ها اجرا كنند!دكتر يزدی: قدرت متمركز را بايد حتما تقسيم كرد

فساد مطلق از قدرت مطلق بر می خيزد


رهبر فيلترگذاری سايت ها را رهبری كرده!ا


 بازار كتاب در ايران

خاطرات غنی بلوريان منتشر شد - خاطرات عبدالله اوجالان آماده انتشار است1 شهريور 1382


گزيده ها


اطلاعيه پيك نت


از تاريخ 23 مرداد ماه تا بامداد 28 مرداد، سرور مركزی روزنت پيك و همچنين تاسيسات كامپيوتری شركت فرانسوی كه پيك نت با آن قرارداد دارد دچار اشكال فنی شد و به همين دليل ارتباط ما با بازديد كنندگان پيك نت قطع شد. برای جلوگيری از تكرار چنين حوادثی چاره ای جز استقلال بيشتر فنی نيست و به همين دليل پيك نت بزودی با اعلام يك شماره حساب بانكی از همه علاقمندان جهت خريد يك سرور مستقل طلب ياری خواهد كرد.


صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان


پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری