در گلزار خاوران
شورای شهرتهران
دفن‌بهائيان‌روی‌اعدامیهای‌سال67

 


 

 


آيت الله منتظری :
وقتیدرعراقآزادیهابرقرارشود
روی ايران هم تاثير می گذارد

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

فرياد
از شكنجه
 واعدام


صادق‌چوبك

" شب اول قبر"
پيش ازآنكه
مرگ فرا رسد!

مهدی اورند


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

"بهروز افخمی”

سينمای ايران
به سراشيبی
برده‌ می‌شود!ا

چارلی
پدرم

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
 

اهواز- كاشان- اصفهان- بوشهر
مردم چهارشهرايران
نگران حمله به تاسيسات اتمیرييس آژانس بين المللی اتمی در مصاحبه با الاهرام:
ايران بايد ثابت كند
اتم را برای صلح می خواهد


طرح دشت آزادگان، همچنان متوقف مانده
خود داری شركت های بزرگ نفتی جهان
از انعقاد قرارداد نفتی با ايران


ديدگاه های عيسی سحرخيز
سيمای جمهوری اسلامی، برنامه نفاق
در داخل و حمله از خارج را پيش می برد


اطلاعيه گزارشگران بدون مرز
پنج سال از قتل پيروز دوانی
 صاحب امتياز انتشارات پيروز گذشت


بسيج وانصار مشهد
عليه جوانان به خيابان ها اعزام شده اند


نامه سازمان حقوق بشراهوا ز به رئيس كميسيون حقوق بشراتحاديه اروپا      


صندوق بين المللی: ايران‌ناامن ترين كشور برای سرمايه گذاری است


يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس

شمار واقعی  بيكاران 5 تا 6 ميليون تن است


 

از شماره يكشنبه

 

گفتگو با دكتر ابراهيم يزدی
شورای امنيت كداميك را عليه ايران تائيد خواهد كرد؟
حمله نظامی به تاسيسات اتمی
بستن تنگه هرمز و قطع صدور نفت


بازار عرق خانگی كساد شده
شايعه وداع
با الكل گندم
 محصول99 درجه اتحاديه


دستيار وزارت خارجه امريكا:
درمقابله با تاسيسات
اتمی ايران
زمان بسرعت
 از دست می رود


سرانجام پس از 6 سال تعلل
جبهه اصلاحات
با اعلام برنامه مدون تشكيل می شود


مصاحبه محسن آرمين
مردم پشت به انتخابات كرده اند
كار از حرف و نصيحت گذشته است

خبرگزاری اينترفاكس:
مقدمات استرداد هادی سليمان پور
به آرژانتين برای محاكمه!


عاشيق ها
ساز قيام بدست گرفتند
وعشق را سرود رزم كردند
                              اميد نيايش


 

از شماره شنبه

 

می كوشند امام رضا را رقيبت حضرت علی كنند!
گزارش مهم "الحيات" چاپ انگلستان
كوچ مراجع و طلاب
 از قم بطرف نجف
بحران مرجعيت - خالی شدن پشت ولايت- سياوش سالك


زمان عقب نشينی فرارسيده است
رهبر دربرابر5 شرط
مردم برای شركت درانتخابات


خاتمی، رئيس جمهور :
از مردم بپرسيد، چرا در
انتخابات شركت نمی كنند؟


ميرسليم قائم مقام دبيركل شد
ياران و همفكران رهبر
در راس موتلفه اسلامی  


بنا برخواست معاون پرقدرت رياست جمهوری امريكا

سفر نخست وزير تركيه به ايران لغو شد!


سليمان پور
حضور متهم 700 هزارپوندی  
در دادگاهی با
3 هزار سند!


"شورای فتوا"، راه حلی برای برداشتن جنتی از راس شورای نگهبان
آيت الله جنتی، پروتكل الحاقی را قبول ندارد!


حاصل بذری كه ملاحسنی در كردستان پاشيد
زمينه های جنگ مذهبی
دركرستان چگونه فراهم می شود
!

آقايان خبرگان رهبری با جسارت بگوئيد:
به بن بست رسيده ايم
!
                                                       عباس عبدی
 


خاتمی در شيراز
فرياد امروز مردم ايران را 600
سال پيش حافظ و سعدی برآوردند!


ادعای حاكم امريكائی عراق:
جمهوری‌اسلامی درانفجارهای‌عراق‌دست‌دارد


هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با شبكه الجزيره
اگر امريكا علامت بدهد، ما بايد گفتگو كنيم
امريكا ممكن است يك وقت مزاحم بشود!


اعتراض خاموش پرستاران را
امروز در بيمارستان ها ببينيد!


31 شهريور 1382


گزيده ها


درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان


پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری