آنچه را گنجی با خود به زندان قاضی
مرتضوی برد، نبوی افشا خواهد كرد

تيم امنيتی - سپاهی كيهان

درآستانه افشاگری سيد ابراهيم نبوی !

 


 

 


هرشب نيم ساعت
تلويزيون فارسی امريكا برای

داخل‌كشوربرنامه‌پخش می‌كند

ايجاد پارازيت روی اين تلويزيون ممكن نخواهد شد

ودرصورت‌امكان‌،بايدواكنش‌كاخ‌سفيدراانتظارداشت!

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

 بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

سرمقاله شماره 124 نشريه راه توده

حاكميت بر ايـران به شيوه گذشته ناممكن است


هيات تحقيق حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام داشت
ا8 توصيه قضائی- حقوقی
كه ايران بايد رعايت كند

1- هيات تحقيق، بدليل تخلفات متعدد قاضی مرتضوی خواهان بركناری او شده بود. او را از دادگاه مطبوعات بركنار كردند اما در عوض، دادستان تهران كردند!
2
- سيستم قضائی ايران بر مبنای اصولی استوار است كه متعلق به 1300 سال پيش است و فاقد بسياری از اصول مهم مندرج در موازين بين المللی است.
3
- اجازه ندادند بند 209 زندان اوين را بازديد كنيم و اگر هوشياری مترجم ما نبود، در زندان زنان، زندانبان را بجای زندانی به ما معرفی كرده بودند!


ملی – مذهبی های دستگير شده در اوين زندانی نيستند
ملی- مذهبی ها را به
كدام زندان برده اند؟

دكتر پيمان: بحران از اينجا آغاز شده

قدرتمندان نمی خواهند مردم بر كار آنها نظارت كنند


نشريه گاردين: بازندگانی كه نمی خواهند بروند
بازی با برگ امريكا
در پوكر داغ سياسی جناح ها

دولت و مجلس
روزی كه "كارت بيمه" ايران باطل شود!
ا 

ارسطو معلم


با تاكيد بر راهپيمائی 18 تير
نامه جمعی از دانشجويان‌كرمان‌به‌رئيس‌دانشگاه

اعتراف بسيج دانشجويی به نقش خود در حوادث 


از بغض معاويه و نه از حب علی

باهنر و مشگينی

يكباره شدند ضد انگليسی!ا


شورش صنفی
نام جديدی كه از هم اكنون
براعتصابات وتحصن‌ها نهاده‌اند

سايت های امنيتی

در پيچ و خم فيلترافكارعمومی


داستان سريال اعتراف دانشجوئی
از تيرماه 1378 شروع  می شود؟

بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه تهران

اعترافات واقعی مجرمين را هم مردم ديگر قبول ندارند!ا

نمايندگان مجلس به ديدار آنها رفتند


سخنرانی الله كرم در مشهد

انصار حزب الله در تظاهرات دانشجوئی نبود
اما برای سالگرد 18 تير هست!ا

دو سر توطئه اغتشاش در تهران

ا1- جاعلان ‌خبر خصوصی‌سازی دانشگاه

ا2 - لباس شخصی ها


آزادی برخی زندانيان جنجال ساز و قطع

پارازيت راديو تلويزيونی در روزهای حادثه
رد پای توطئه و اغتشاش در تظاهرات دانشجوئی
ما را تا مقابل ستاد ضد اصلاحات می برد!ا

اظهارات عليرضا رجائی درباره بازداشت دوباره ملی – مذهبی ها

سازمان های امنيت در امنيت

عملا امنيت عمومی را مختل كرده اند


از يك نامه وارده :ا
حالا فهميدم چرا رفيقدوست
خودكار "بيك" می داشت دوست؟

رييس سازمان نظام پرستاری  
توقف طرح خصوصی سازی بيمارستانها  
كمك به پيشبرد اصلاحات است


در نامه كاركنان به وزير نفت عنوان شد

مخالفت با انحلال سازمان تعاونی مصرف صنعت نفت

مصاحبه راديوئی وزير امور خارجه امريكا
امريكا، دولت خاتمی را منتخب
مردم و مورد احترام اعلام كرد

شلوار سياه- پيراهن سفيد
لباسی كه در ايران
نشانه قدرت است!ا

از يك نامه وارده:ا

املاك از آب گذشته

آقازاده رفسنجانی در دوبی


ادعانامه رئيس كميسيون اصل 90

عليه اظهارات دادستان تهران

محمد خاتمی:

نيازی به ادامه بازداشت دانشجويان نيست!ا

كسانی،هم به‌مردم‌تعرض كردندو هم‌به پليس
15 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


 

 

ی