واشنگتن تريبون:ا
تغييرحكومت‌ درايران مانند 
عراق‌ به ‌كمك آمريكا ‌نياز‌دارد

 جابجائی نيروها و سنگربندی های جديد
گزارش های روزنامه پراودا
از جبهه‌های جنگ عراق
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
بيانيه‌مهم‌آيت‌الله منتظری درباره حمله آمريكا به عراق
هشدار من به سران نظام
از تجربه تلخ صدام درس بگيريد!

ا- تا دير نشده فرياد آزاديخواهی و عدالت طلبی مردم را بشنويد. عده ای انگشت شمار كه خود را مجسمه اسلام و عقل كل می دانند حقوق مردم و حتی نمايندگان مردم را سلب كرده اند.ا
ا- تجربه طالبان در افغانستان و صدام در عراق نشان داد كه شعار عليه امريكا موجب حقانيت و مشروعيت حكومت ها نمی شود.ا
ا- سوء رفتار را به جائی رسانديد كه بسياری از مردم عليرغم اطلاع از جنايات و تجاوزات امريكا، دل به آمدن آنها بسته اند.ا
ا- با استبداد دينی، تحمل نكردن انتقادات، بگيرو ببندها و بازداشت ها و محاكمات سياسی رايج و سوء تدبير دراداره كشور، هر چند با شعارهای تكراری ضد امريكائی همراه باشد نمی تواند در مقابل تجاوز احتمالی امريكا ايستاد.ا
ا- 3 راه حل بيشتر در برابر خود نداريم: 1- انتخاب مجريان اصلی نظام توسط مردم،2- پرهيز از ظلم و تجاوز به حقوق مردم، 3- مشاركت مستمر متخصصان و عقلا و نخبگان جامعه در اداره آن.ا
 

بدليل نبود نهادهای مردمی
تظاهرات ضد جنگ

درايران ‌دولتی شد، درجهان ‌مردمی!ا


كودكان مجروح، اشباح خونچكان
فراز گورهای كنده در باغچه به ناخن‌های مادران

سومين هزاره جنايت

                   شعری از جواد مجابی 


رئيس سابق ستاد سپاه پاسداران
هيچ كشوری از بيم واكنش آمريكا
كمك تسليحاتی به عراق نمی كند!ا  

حجت الاسلام مهدوی نماينده مردم تبريز در مجلس ششم:ا
هر كس در برابر اصلاحات بايستد
به كشور خيانت كرده است!ا

            پيمان پاك مهر- روزنامه نگار در تبريز


گزارش اختصاصی پیک از دیدار مشاورجورج بوش

و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل

مذاكرات محرمانه

ايران و آمريكا 
در ژنو

برای ديدن طرح های متحرك تلويزيون الجزيره به روی عكس ها كليك كنيد


نظارت ماهواره ای و كسب اطلاعات جنگی روسيه
گزارش شنودهای ماهواره‌ای
از جبهه های جنگ در عراق

طراح گسترش جنگ عراق به طرف ايران

از وزارت دفاع امريكا استعفا داد!

ا"اليور استون" كارگردان مطرح سينما
از كوبا، كاسترو و "فرمانده" می‌گويد

اليوراستون و فيدل كاسترو در فيلم مستند"فرمانده"ا11  فروردين 1382سخن روز


توضيح هيات سرپرستی :

پايان توقف

يك هفته ای

انتشار روزنت " پيك"

انتشار منظم روزنت "پيك" يك هفته ناممكن شد. دليل اين قطع انتشار كه از روز 28 اسفند برابر با 19 مارس آغاز شد و ساعاتی پيش پايان يافت، انتقال مركز ذخيره اين كارپايه اينترنتی به شركتی جديد بود، تا ظرفيت اين كارپايه متناسب با حجم مراجعه به آن شود. اين انتقال، يك سلسله اشكالات پياپی را نيز به همراه آورد كه به همين دليل روزآمد كردن پيك را دچار يك وقفه 7 روزه كرد. مسئولين فنی پيك از اينكه نتوانستند احتمال بروزاين اشكالات را پيش بينی كرده و بموقع خوانندگان خود در جريان قرار دهند متاسف اند و از اين بابت پوزش می خواهند. از جمع 15 هزار بازديد كننده روزانه پيك نت كه طی روزهای پر حادثه و تاريخی يك هفته اخير، همچنان به پيك مراجعه كردند و يا با ارسال پيام نقص فنی پيك را اطلاع دادند، صميمانه تشكر می كنيم. از مسئولين سايت "گويا" كه با تغيير بموقع آدرس پيك در صفحه اول خود كوشيدند، برای دورانی موقت ما را ياری كنند نيز سپاسگذاريم.همچنين از همه كسانی كه در طی روزهای اخير برای پيك پيام تبريك نوروزی ارسال داشته اند و نتوانستيم بدانان پاسخ دهيم تشكر ميكنيم و بدينوسيله سال نو را متقابلا به همه آنان و به همه ديگر هم‌ميهنان شادباش ميگوييم. پيك، با توجه به تيراژ و شمار بازديدكنندگان روزانه خود( 13 تا 15 هزار، و بويژه شماره بازديد كنندگان داخلی كشور خود كه بيش از 41 در صد آمار روزانه آن را تشكيل ميدهد) در نظر دارد يك سلسله تغييرات و امكانات جديد را در آينده فعال كند كه تهيه ظرفيت بيشتر و انتقال آن در همين چارچوب و هدف انجام شد. در اين باره مراجعه كنندگان به پيك را در آينده بيشتر در جريان قرار خواهيم داد.


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی