گزارش خبرنگاران‌پيك ازامريكاو جلسه شورای امنيت

وزرای خارجه فرانسه وسوريه:ا
ايران درمعرض خطراست!ا

 پس از چند روز تاخير
بخش سانسور شده  گفتگوی
ايسناباشريعتمداری‌منتشرشد
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
فريبرز رئيس دانا در مصاحبه با ايسنا
به‌ساخت قدرت‌بايدحمله‌كرد
مردم‌خواهان‌دگرگونی‌آن‌هستند

   - اتاق بازرگانی از دو جناح تشكيل شده است، يك جناح مرگ بر آمريكا می گويد و جناح ديگرش برای عضويت در سازمان تجارت جهانی گزارش می نويسد.

- كسانی كه حذف مالكيت های دولتی را ميخواهند، الان در جريان راست افراطی و هيات های موتلفه و اطاق بازرگانی تبلور يافته و كار ميكنند. هرگاه  بحث مداخله دولت می شود، آنها طرفدار آزادی اقتصادی می شوند و هرگاه بحث آزادی سياسی می شود مخالف آزادی می شوند.

- جريان های سلطنت طلب در كانال های تلويزيونی و در اطاق های پال تاك كارشان فحاشی است. كارشان چوب لای چرخ گذاشتن، افترازنی و بهتان زدن به فرزندان اين آب و خاك است. سازمان مجاهدين خلق هم همينطور. آنها به جای همدردی با جوان فقير، محروم، شيفته اين آب و خاك كه پا روی مين در جنگ گذاشته است، آنها را در اعداد جنايتكاران قلمداد می كنند.

- ساخت قدرت مانع تحقق آزادی است. بايد به اين ساخت قدرت حمله كرد. شما با مردم گرسنه نمی توانيد جامعه دموكراتيك بنا كنيد. رئيس بانك مركزی كه هيچ كس نمی تواند او را جابحا  كند، معلوم نيست از كدام آسمان افتاده است به بدنه اين اقتصاد. امور را بايد دست كسی سپرد كه عرضه دارد.

- صنايع ملی مان را قاچاقچيان نابود می كنند. قاچاقچی خرده پا نيست، اين قاچاقچی ها با شبكه قدرت متصل هستند. بخشی از ساختار قدرت هستند.


مذاكرات‌معاون‌امنيت‌ملی‌امريكابا‌اسرائيل‌درباره‌ايران


وزيردفاع‌امريكا:
حمله اتمی را

بررسی می كنيم!ا


شكاف ميان متحدانبرای نخستين بار پس از جنگ دوم؛ دولت ها در برابر

تظاهرات مردم عليه سياست های امريكا كارشكنی نمی كنند

راه پيمائي جهاني برعليه جنگ طلبي‌آمريكا


محمد هاشمی و نوع جديدی از مذاكرات سياسي
امريكائی ها نامه می نويسند و ما
از طريق پاكستان جواب می دهيم

از اظهارات  محمدرضاخاتمی استنباط می شود
تهيه ليست‌واحد برای‌انتخابات دشوارشده است

            محجوب واصغرزاده بدنبال ائتلاف


مطبوعات تنهابه‌بخش گوشت‌های آلوده در اين نامه‌اشاره‌ كرده‌اند
نامه حاوی نتايج يك بررسی از
شورای نظارت بر صدا و سيما برای رهبر

عكسی‌ازايران توسط عكاس ارمنی‌اريك گريگوريان برنده 
جايزه سالانه بين المللی"عكاسی خبری جهان"ا


 ورود نماينده ويژه سازمان ملل به ايران برای بررسی نقض حقوق بشر، دستگيری هاي خود سرانه و گفتگو با زندانيان سياسی

گزارش خبرنگاران پيك از امريكا

بمباران تبليغات جنگی درامريكا
برای آغاز بمباران واقعی عراق
تشويق مردم به ذخيره آب، مواد غذائی و تهيه چراغ قوه
و نوارچسب‌های مخصوص برای روی شيشه‌هاو اطراف پنجره‌ها

مصاحبه رادیوئی سردبیر راه توده
در باره جنبش صلح و حمله نظامی به عراق
مهار امریکا با قدرت اتمی روسیه
در کنار تکنولوژی آلمان و فرانسه

افغانستان: استراتژی جديد 
از دل ناکامی ها بيرون می آيد
 
سرهای کهنه- زير کلاه نو


نامه سرگشاده علی افشاری: درحاليكه
 جامعه ‌درفحشا، اعتياد و نا امنی غرق است
نيروی انتظامی ناتوانی در وظيفه‌واقعی خودرا
با ايستادن دربرابرجنبش جبران می كند

محسن آرمين: ا
وقت آن است كه به سرانجام انقلاب 57 بيانديشيم
مخالفان اصلاحات برای شكست انتخابات شوراها نقشه‌ كشيده‌اند

ا4 پرسش مجمع طلاب‌خط‌امام وپاسخ آيت‌الله طاهری
حاكميت طرفداران سلطنت اسلامی
باطل و احكام آنها غير شرعی است

رضا عليجانی
"عضو رهبری ائتلاف ملی- مذهبی"
چنان ‌نرويد كه ‌روزی بگوئيد:
صدای‌انقلاب مردم‌ را شنيدم !

بازديد بين المللی از تاسيسات اتمی ايران


سخنگوی وزارت خارجه امريكا:
ما باايرانی هاديدار و مذاكره داشته‌ايم!

سرگذشت جنبش‌خونين‌دانشجوئی از اينجا ادامه يافت

زندان اوين
ميراثی كه از ساواك برای
لاجوردی و شريعتمداری باقی ماند

26  بهمن 1381سخن روز


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن

  روز 22 بهمن مطابق يك رسم 23 ساله مردم در شهرها و از جمله شهر تهران يك مسيری را پياده طی كردند و پيروزی انقلاب 57 و سقوط نظام استبداد سلطنتی و تاسيس جمهوری در ايران را جشن گرفتند، گرچه اين جمهوری پسوند اسلامی داشته باشد. پيرامون اين تظاهرات- بويژه راهپيمائی تهران- سخن بسيار می توان گفت، سخنی كه به هيچ روی در تائيد انحراف عظيمی كه در اين انقلاب ايجاد شد و آن را تا لبه پرتگاه شكست پيش برده نيست. ادامه....


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 


ی