در مصاحبه مطبوعاتی صالح نيکبخت،

 وکيل آغاجری و عبدی

دکتر يزدی هم می گويد:

عبدی را بخاطر رهبری تصرف

 سفارت امريکا دستگير کرده اند اطلاعيه دادستانی تهران: ا

گزارشگرسازمان ملل پرسيد

دادستان تهران در پاسخ

بيان فرمودند!

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!

می آئی و من ميروم، ای مرد ديگر
چون تيرگی از بيخ گوش صبحگاهي
ميائی و من می روم، زيباست، زيباست
باران نرمی بر غبار کوره راهي
***
دشت بلاخيز غريب تفته ای بود
هر تپه ای چون تاولی چرکين به آن دشت
ما سوختيم و خيمه برکنديم و رفتيم
اينک تو ميائی برای سير و گلگشت
***
حلاج ها بردار رقصيدند و رفتند
شيطان خدائی کرد، در اين خاک سوزان
اين قصر عاج افتخار آميز تاريخ
برپا بود از استخوان تيره روزان
***
ميائی و من می روم، بدرود، بدرود
چيزی نيآورديم و چيزی هم نبرديم
بيهوده ماندن تلخ دردی بود، اما...
... اما چه درد انگيز! ما بيهوده مرديم.


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

سخنان بی پروای جورج بوش
در باره
مشروعيت جمهوری اسلامی


دو مستند ساز سيمای جمهوری اسلامی در يک معامله

مبادله زندانی با امريکائی ها از عراق به تهران بازگشتند

بوسه رهبر و استقبال لباس

شخصی ها از سعيد و سهيل


مستند سازان در صدر نشينند

-

مستند نويسان زندان نشينند   


مصاحبه آيت الله منتظري :
مردم ايران ديگر زير اين بار نمی روند
يكنفر بجای
70 ميليون تصميم بگيرد!


 مردم به هوش باشيد!ا

شورای شهر را به مخالفان داديد، مجلس را ندهيد!  

آنچه با شورای شهر می کنند، با مجلس هفتم خواهند کرد


خوئينی ها خانه نشين، عبدی زندانی

و ناطق نوری سخنران ضد امريکائی!!


پيام هاشم آغاجری از داخل اوين

من يک نمونه از زندانيان

عقيدتی – سياسی درج.ا هستم

به هاشمی رفسنجانی بگوئيد: شاه هم می گفت زندانی سياسی ندارد


گزارشگران حقوق بشر

می شنوند و می نويسند

شرح زجر و ستمی که بر اهل قلم و ستمديدگان سياسی رفته


مصاحبه گزارشگر ويژه حقوق بشر در تهران

با خانواده زندانيان سياسی ديدار و گفتگو خواهم کرد


یک اتفاق ساده، نرسیده به سر پیچ !ا

سید ابراهیم نبوی                                                           


دکتر يزدی:

قدرت بايد مسالمت آميز جابجا شود!


گزارش تحقيق پرونده هاشم آغاجری

بزودی در مجلس تهيه و قرائت می شود


واشنگتن پست از قول شيرين عبادی:

مشکل اينست که جناح راست زير بار قانون نمی رود


رئيس کميسيون حقوقی مجلس: برای جلب نظر امريکا

اشغال کنندگان سفارت امريکا زندانی و يا برکنار شده اند


ایران و افغانستان

دو جمهوری اسلامی در همسایگی هم !ا

مسعود بهنود                                                                    


 آمار رسمی زندان ها که رسما از سوی قوه قضائيه اعلام شده

١

تعداد کل زندانيان سراسر کشور

١٤٦٦٤٤

٢

درصد زندانيان مرد

٥٦/٩٦

٣

درصد زندانيان زن

٤٤/٣

٤

درصد گروه جرائم مواد مخدر

٢٧/٤٤

٥

تعداد مراکز مراقبت بعد از خروج

٢٨

٦

تعداد کانونهاي اصلاح و تربيت

٢٣

٧

قديمي ترين زندان کشور از لحاظ تاريخ ساخت

سمنان

٨

تعداد زندانيان در هر000/100 نفر جمعيت

٢٢١

٩

درصد زندانيان بيسواد

٠٠/٢٠

١٠

درصد زندانيان داراي تحصيلات ابتدائي

١٦/٣٧

١١

درصد زندانيان داراي تحصيلات سيكل

٩٩/٢٥

١٢

درصد زندانيان داراي تحصيلات ديپلم

٧٢/١١

١٣

درصد زندانيان داراي تحصيلات بالاتر از ديپلم

٨١/٢

١٤

درصد زندانيان زير 19 سال (پسر و دختر)

٦٦/١

١٥

درصد زندانيان مقطع سني 25- 19 سال

٦٩/٢١

١٦

درصد زندانيان مقطع سني 39- 26 سال

٣٧/٥١

١٧

درصد زندانيان مقطع سني 39 سال به بالا

٢٨/٢٥


 

از شماره چهارشنبه

 

دوست و دشمن ايران، روی اين نيرو حساب می کند

36 ميليون جوان ايرانی

خواهان طرحی نو درکشوراند

36 ميليون جمعيت کشور در سنين 15 تا 20 سال قرار دارد- 4 ميليون بيکار داريم- 9 ميليون دختر و پسر مجرد نمی توانند ازدواج کنند- شمار بيکاران بزودی به 5ر5 ميليون خواهد رسيد- 3ر16 درصد جمعيت فعال کشور بيکاراست و زندان ها پراز بزهکاران جوان.


درد و نکبت اين آماری است که می خوانيد،

 نه دست دادن شيرين عبادی با محمد ملکی

تاريخ ايران چنين فساد

و تن فروشی را ياد ندارد


4 ميليون ايرانی

در آتش اعتياد می سوزند

67 در صد ترياک، 20 در صد شيره ترياک  و 12 در صد هروئين


نام اين فحشاست؟

بسيج دانشگاه اميرکبير( که البته همگان می دانند پشت پرده، چه کسانی به آنها خط و نخ می دهند) اين عکس را پيراهن عثمان کرده که : واسلاما، عصمت و شرف اسلام برباد رفت و فحشاء شد!
دکتر ملکی با شيرين عبادی در پايان مراسم بزرگداشت وی در دانشگاه امير کبير دست می دهد و دکتر پيمان نيز در مراسم ديده می شود. درد بسيجی که اين بازی را درآورده  و انجمن اسلامی اميرکبير را زير فشار تبليغاتی گذاشته، البته اين نيست که عبادی با دکتر ملکی، نخستين رئيس دانشگاه و از ستمديدگان سياسی جمهوری اسلامي(سال ها در زندان لاجوردی و تحمل شکنجه) دست داده، درد آن سخنان بسيار قاطع و دقيقی است که خانم عبادی در اين مراسم گفته و دانشجويان را به اتخاذ سياستی که تشويق مردم برای حضور در صحنه سياسی کشور و مقابله با نااميدی آنها باشد فراخوانده است. درد اينست که خانم عبادی وکيل پرونده زهرا کاظمی شده و رو در روی مرتضوی دادستان تهران قرار گرفته، درد اينست که برخلاف انتظاری که داشتند، خانم عبادی خود را يک زن مسلمان اما روشن بين و نه از تبار آدم کش ها و صادر کنندگان فتوای قتل معرفی کرده است، درد اينست که او به وزنه ای برای دفاع از حقوق اوليه و انسانی مردم ايران تبديل شده است، درد اينست که او نه رودرروی خاتمی بلکه به حامی سياست های اصلاح طلبانه وی تبديل شد، درد اينست... نه دست دادن با ملکی. با اين جنجال می خواهند بلکه جلوی حضور عبادی در مجامع را بگيرند و ارتباط او را با مردم قطع کنند سخنان و نظراتی که در دانشگاه اميرکبير طرح کرد را نتواند در مجامع ديگر تکرار کند. همان بازی که با خاتمی و مراسم دانشجوئی سالگرد حمله به کوی دانشگاه و دست زدن دانشجويان برای  خاتمی در آن مراسم در آوردند وخزعلی گفت: با کف و سوت اسلام برباد رفت! به اخبار فاجعه فساد و فحشاء و فقر در شماره امروز و دو روز گذشته پيک مراجعه کنيد تا ببينيد آنچه برباد رفته چيست و بنيادهای اخلاقی جامعه چگونه و چرا برباد رفته است!


سخنان مهم محمد رضا باهنر در دانشگاه اروميه
جناح راست به قبول
واقعيات نزديك می شود؟
مناسبات با امريكا، حضوراصلاح طلب ها درانتخابات آينده، تائيد روش های شيرين عبادی، قبول مشروط كنفوانسيون رفع تبعيض از زنان  وتائيد موفقيت های اقتصادی دولت خاتمی.


حريم های شكسته از نگاه عسگراولادی


يکسال پس از خاموشی «صفر خان»ا

يادآوريد!ا

پدر همه ستمديدگان سياسی ايران را


 

از شماره سه شنبه

 

نام مقامات ايرانی که در پرونده رشوه نفتي"استات اويل" نروژدست داشتند

قول و قرار:ا

10 سال وهر سال 5ر1 ميليون دلار

"جو نيوز- "   مهدی هاشمی

آقا زاده ای با دونام اسلامی و مسيحی


آنچه پیک نت در باره بیعت موتلفه با واعظ طبسی نوشت

موتلفه خواست تکذيب کند، تائيد کرد!ا


15 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی