مصطفی تاج زاده :

احيای سلطنت به نام!

خدا- شاه- ميهن

خدا- رهبر- اسلام



شورای عمومی تحکيم وحدت تصميم می گيرد

تشکيل دفتر تحکيم دمکراسی

 دمکراسی را درچارچوب این نظام می خواهیم. در

  خارج، کسانی که دم از آزادی می زنند اگر به قدرت

برسند شکم یکدیگر را برای قدرت بیشتر پاره می کنند

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!

می آئی و من ميروم، ای مرد ديگر
چون تيرگی از بيخ گوش صبحگاهي
ميائی و من می روم، زيباست، زيباست
باران نرمی بر غبار کوره راهي
***
دشت بلاخيز غريب تفته ای بود
هر تپه ای چون تاولی چرکين به آن دشت
ما سوختيم و خيمه برکنديم و رفتيم
اينک تو ميائی برای سير و گلگشت
***
حلاج ها بردار رقصيدند و رفتند
شيطان خدائی کرد، در اين خاک سوزان
اين قصر عاج افتخار آميز تاريخ
برپا بود از استخوان تيره روزان
***
ميائی و من می روم، بدرود، بدرود
چيزی نيآورديم و چيزی هم نبرديم
بيهوده ماندن تلخ دردی بود، اما...
... اما چه درد انگيز! ما بيهوده مرديم.


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

 

واکنش ها نسبت به سخنان جورج بوش

معاون سياسی دفتر رياست جمهوری:

به فردای پس از برگزاری

انتخابات فرمايشی فکر کنید!




"داد" ما را بستانيد!


پيمان عارف با گزارشگرحقوق بشر سازمان ملل ديدار نمی کند

نه با آزادی بيان، که باآزادی

 بيان شکنجه هم مقابله می کنند


شکايت مجلس از دادستان تهران تسليم قوه قضائيه شد


حکم آغاجری را در بازار تهران صادر کرده اند!


اطلاعات جديد سخنگوی مجلس اعلای عراق پيرامون ادامه آزادی زندانيان ايرانی

تحويل غير مستقيم القاعده به امريکا

و ادامه آزادی زندانيان ايرانی درعراق


فاطمه راکعی: پس از نتيجه انتخابات شوراها

از دومين انتحار سياسی مردم،

در انتخابات مجلس بايد جلوگيری کرد


رجبعلی مزروعی:

يگانه راه حل پيشبرد اصلاحات،

به صحنه بازگرداندن مردم است


وزيرخارجه امريکا

ترورها وانفجارهای عراق کار

فدائيان صدام وهمسايگاه عراق است


زمزمه سلطنت و پادشاهی يک شيعه در عراق


علی اشرف درويشيان:

کانون نويسندگان در تدارک برپائی

بزرگداشت پوينده و مختاری درتهران


 

از شماره یکشنبه

 

تحصن کارگران اورکیده در خیابان فدائیان اسلام

از بامداد امروز، جمع زیادی از کارگران مجتمع خانه سازی اورکیده تهران، در خیابان فدائیان اسلام( بطرف شاه عبدالعظیم) دست به تحصن خیابانی زدند. به گزارش خبرنگار "پیک" تمام راه های ارتباطی به منطقه تحصن را نیروهای انتظامی و واحد ضد شورش بسته و مانع راه یافتن مردم به منطقه تحصن و اعلام همبستگی با متحصنین شده اند.


مقاله رضا پهلوی در نشريه وال استريت جورنال

نمی دانم چرا اروپا و امريکا

عليه ج.ا متحد نمی شوند!؟

چرا به انتخابات استصوابی و حکومتی که

رئيس جمهور منتخبش فاقد قدرت است دل بسته اند؟


گوشه ای ديگر از حاصل اقتصاد اسلامی،

تبليغات اسلامی، رحمت اسلامی و ...

1000کودک زير 2 سال

از زندان ها خارج شدند


"شورای همآهنگی"

ستاد جديد مخالفان اصلاحات

بودجه و تشکل های مخفی آن


سخنرانی سيد مصطفی تاج زاده در مراسم افطار دانشگاه تهران

حقوق بشروانتخابات آزاد

بپذيريد، پيش از آنکه مجبورشويم


 

مراسم سالگرد خاموشی صفرخان

تشنج آفرينی

با استفاده از تجربه کنفرانس برلين

سخنان علی عموئی  و پيام ناصرزرافشان از زندان


دادخواهی از هيات گزارشگرحقوق بشر

در اوين صحنه آرائی کردند

واقعيات آنست که دانشجويان گفتند


آمار دختران فراری ايران سالی 15 در صد اضافه می شود

15 ساله هائی که درج.ا

به حجله فحشاء می روند

گفتند: فوتبال خطرناک است، دوچرخه سواری فحشاست، ورزش دختران

در ميادين ممنوع، سن بلوغ 9 سالگی، ... امر "امر معروف" و نهی "نهی منکر"


هويت شناسی و هويت گرائی در ايران

دکتر م. سببي                                                                       


سخنان مداخله جويانه مشاور وزير دفاع امريکا درامور ايران


وزير پست وتلگراف بی تقصير است، گريبان نهادها را بگيريد!

شنود گسترده تلفن های مردم


 

از شماره پنجشنبه

 

سخنان بی پروای جورج بوش
در باره
مشروعيت جمهوری اسلامی


دو مستند ساز سيمای جمهوری اسلامی در يک معامله

مبادله زندانی با امريکائی ها از عراق به تهران بازگشتند

بوسه رهبر و استقبال لباس

شخصی ها از سعيد و سهيل


در مصاحبه مطبوعاتی صالح نيکبخت،

 وکيل آغاجری و عبدی

دکتر يزدی هم می گويد:

عبدی را بخاطر رهبری تصرف

 سفارت امريکا دستگير کرده اند


 اطلاعيه دادستانی تهران: ا

گزارشگرسازمان ملل پرسيد

دادستان تهران در پاسخ

بيان فرمودند!


مصاحبه آيت الله منتظري :
مردم ايران ديگر زير اين بار نمی روند
يكنفر بجای
70 ميليون تصميم بگيرد!


 مردم به هوش باشيد!ا

شورای شهر را به مخالفان داديد، مجلس را ندهيد!  

آنچه با شورای شهر می کنند، با مجلس هفتم خواهند کرد


خوئينی ها خانه نشين، عبدی زندانی

و ناطق نوری سخنران ضد امريکائی!!


پيام هاشم آغاجری از داخل اوين

من يک نمونه از زندانيان

عقيدتی – سياسی درج.ا هستم

به هاشمی رفسنجانی بگوئيد: شاه هم می گفت زندانی سياسی ندارد


مصاحبه گزارشگر ويژه حقوق بشر در تهران

با خانواده زندانيان سياسی ديدار و گفتگو خواهم کرد


یک اتفاق ساده، نرسیده به سر پیچ !ا

سید ابراهیم نبوی                                                           


دکتر يزدی:

قدرت بايد مسالمت آميز جابجا شود!


گزارش تحقيق پرونده هاشم آغاجری

بزودی در مجلس تهيه و قرائت می شود


واشنگتن پست از قول شيرين عبادی:

مشکل اينست که جناح راست زير بار قانون نمی رود


رئيس کميسيون حقوقی مجلس: برای جلب نظر امريکا

اشغال کنندگان سفارت امريکا زندانی و يا برکنار شده اند


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی