درتجمع وسیع دانشجویان وسالگرد محکومیت آغاجری

کارنامه واقعی آزادی بیان ج.ا

دردانشگاه تهران قرائت شداز روی گذشته

12 سايت فيلترشکن و سايت

ا"جامجم" نيزفيلترگذاری شدند

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

نادر نادرپور
دیارا

آه ای ديار دور
ای سرزمين کودکی من
خورشيد سرد مغرب بر من حرام باد
تا آفتاب توست در آفاق باورم
ای خاک يادگار
ای لوح جاودانه ايام
ای پاک
ای زلالتر از آب و آينه
من نقش خويش را همه جا در تو ديده ام
تا چشم بر تو دارم
در خويش ننگرم
ای کاخ زرنگار
ای بام لاجوردی تاريخ
فانوس ياد توست که در خوابهای من زير رواق غربت همواره روشن است
برق خيال توست که گاه گريستن در بامداد ابری من پرتو افکن است
اينجا هميشه روشنی توست رهبرم
ای زادگاه مهر
ای جلوه گاه آتش زرتشت
شب گرچه در مقابل من ايستاده است
چشمانم از بلندی طالع به سوی توست
وز پشت قله های مه آلوده زمين
در آسمان صبح تو پيداست اخترم
ای ملک بی غروب
ای مرز و بوم پير جوانبختي
ای آشيان کهنه سيمرغ
يک روز ناگهان
چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان
می بينم آفتاب تو را در برابرم


مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

 

نطق پيش از دستور فاطمه حقيقت جو

رفراندوم را اعلام کنيد

معطل شورای نگهبان نشويد!

شورای نگهبان با مجلس مسئله ندارد،

با مردم و حقوق بشر مسئله داردسخنان

محسن آرمين، محمد رضا خاتمی،ا

 کديور، دکتريزدی

ميثم سعيدی و عمادالدين باقی

 در مراسم سالگرد

حکم اعدام آغاجری

دادستان تهران

به مجلس نمی آيد

اما در برابر

نماينده سازمان ملل

دوزانومی نشيند!ا


ايران و امريکا

به پشت ميز

مذاکرات ژنو با گشتند

 

جلال طالبانی

ا1- رهائی زندانيان ايرانی در عراق و گسترش مناسبات همه جانبه با شورای حکومتی عراق، ازجمله مسائل مورد مذاکره ايست که ازهفته گذشته آغازشده است .ا

ا2- رئيس نوبتی شورای حکومتی عراق، با موافقت حاکم امريکائی عراق  بزودی  گسترش مناسبات عراق و ايران وارد تهران می شود.ا


نتايج يک نظرسنجی دانشجوئی اعلام شد

طرفداری از انجام رفراندوم

از مرز 60 در صد گذشته


حاشیه دادگاه، مهم تر از اصل دادگاه

بحث برسرآیت الله منتظری و"خودی" و"غیرخودی"


با انتشار نامه ای خطاب به دادستان تهران

انجمن روزنامه نگاران،

خواهان ديدار با زندانيان مطبوعاتی شد


متهم اصلی مهدی هاشمی

وزارت اطلاعات ايران و پليس بين المللی

بررسی پرونده رشوه نفتی را آغاز کردند


کميته امداد بجای پاسخگوئی به مجلس گزارش

سئوال برانگيز سال 80 خود را منتشر کرد

ميلياردها بودجه کميته امداد

صرف چه اهدافی شده است


لوموند ديپلماتيک فارسی شماره نوامبر منتشر شد

و روی سايت اينترنتی اين نشريه قرار گرفت

نوامبر ۲۰۰۳

فرماندار يکبار مصرف کاليفرنيا


 

از شماره یکشنبه

 

واکنش ها نسبت به سخنان جورج بوش

معاون سياسی دفتر رياست جمهوری:

به فردای پس از برگزاری

انتخابات فرمايشی فکر کنید!


"داد" ما را بستانيد!


شورای عمومی تحکيم وحدت تصميم می گيرد

تشکيل دفتر تحکيم دمکراسی

 دمکراسی را درچارچوب این نظام می خواهیم. در

  خارج، کسانی که دم از آزادی می زنند اگر به قدرت

برسند شکم یکدیگر را برای قدرت بیشتر پاره می کنند


مصطفی تاج زاده :

احيای سلطنت به نام!

خدا- شاه- ميهن

خدا- رهبر- اسلام


پيمان عارف با گزارشگرحقوق بشر سازمان ملل ديدار نمی کند

نه با آزادی بيان، که باآزادی

 بيان شکنجه هم مقابله می کنند


شکايت مجلس از دادستان تهران تسليم قوه قضائيه شد


حکم آغاجری را در بازار تهران صادر کرده اند!


اطلاعات جديد سخنگوی مجلس اعلای عراق پيرامون ادامه آزادی زندانيان ايرانی

تحويل غير مستقيم القاعده به امريکا

و ادامه آزادی زندانيان ايرانی درعراق


فاطمه راکعی: پس از نتيجه انتخابات شوراها

از دومين انتحار سياسی مردم،

در انتخابات مجلس بايد جلوگيری کرد


رجبعلی مزروعی:

يگانه راه حل پيشبرد اصلاحات،

به صحنه بازگرداندن مردم است


وزيرخارجه امريکا

ترورها وانفجارهای عراق کار

فدائيان صدام وهمسايگاه عراق است


زمزمه سلطنت و پادشاهی يک شيعه در عراق


علی اشرف درويشيان:

کانون نويسندگان در تدارک برپائی

بزرگداشت پوينده و مختاری درتهران


 

از شماره شنبه

 

تحصن کارگران اورکیده در خیابان فدائیان اسلام

از بامداد امروز، جمع زیادی از کارگران مجتمع خانه سازی اورکیده تهران، در خیابان فدائیان اسلام( بطرف شاه عبدالعظیم) دست به تحصن خیابانی زدند. به گزارش خبرنگار "پیک" تمام راه های ارتباطی به منطقه تحصن را نیروهای انتظامی و واحد ضد شورش بسته و مانع راه یافتن مردم به منطقه تحصن و اعلام همبستگی با متحصنین شده اند.


مقاله رضا پهلوی در نشريه وال استريت جورنال

نمی دانم چرا اروپا و امريکا

عليه ج.ا متحد نمی شوند!؟

چرا به انتخابات استصوابی و حکومتی که

رئيس جمهور منتخبش فاقد قدرت است دل بسته اند؟


گوشه ای ديگر از حاصل اقتصاد اسلامی،

تبليغات اسلامی، رحمت اسلامی و ...

1000کودک زير 2 سال

از زندان ها خارج شدند


"شورای همآهنگی"

ستاد جديد مخالفان اصلاحات

بودجه و تشکل های مخفی آن


سخنرانی سيد مصطفی تاج زاده در مراسم افطار دانشگاه تهران

حقوق بشروانتخابات آزاد

بپذيريد، پيش از آنکه مجبورشويم


مراسم سالگرد خاموشی صفرخان

تشنج آفرينی

با استفاده از تجربه کنفرانس برلين

سخنان علی عموئی  و پيام ناصرزرافشان از زندان


دادخواهی از هيات گزارشگرحقوق بشر

در اوين صحنه آرائی کردند

واقعيات آنست که دانشجويان گفتند


آمار دختران فراری ايران سالی 15 در صد اضافه می شود

15 ساله هائی که درج.ا

به حجله فحشاء می روند

گفتند: فوتبال خطرناک است، دوچرخه سواری فحشاست، ورزش دختران

در ميادين ممنوع، سن بلوغ 9 سالگی، ... امر "امر معروف" و نهی "نهی منکر"


هويت شناسی و هويت گرائی در ايران

دکتر م. سببي                                                                       


سخنان مداخله جويانه مشاور وزير دفاع امريکا درامور ايران


وزير پست وتلگراف بی تقصير است، گريبان نهادها را بگيريد!

شنود گسترده تلفن های مردم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی