زندانی، يعنی گوشت قرباني

حکومت در حکومت

در 9 بند زندان اوين!"محمد علی عموئي" پرسابقه ترين زندانی سياسی ايران

تجربه وحشتناکی که من از

اعتراف گيری در زندان دارم

هم آزادی از زندان و هم آزادی سياسی زندانيان مطرح است

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

زهری:

دلم هزار پاره است

 

برای هر ستاره ای كه ناگهان
در آسمان
غروب می كند
دلم هزار پاره است
دل هزار پاره را
خيال آن كه آسمان
هميشه و هنوز
پر از ستاره است
چاره است


نادر نادرپور
دیارا

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

 

نگاهی به مصاحبه عباس سليمی نمين مديرمسئول سابق کيهان هوائی

درباره اصلاح طلب شدن تصرف کنندگان سفارت امريکا

زنده باد مرده

دانشجوی

 !اخط امام  


مصاحبه گزارشگر ويژه آزادی بيان سازمان ملل متحد پيش از ترک تهران

گزارش های کاملی از زندان و زندانی در ايران جمع کردم


آزادی رضا عليجانی و داريوش زاهدی

گنجی، ايرج جمشيدی، پورزند و آغاجری آخرين زندانيانی بودند

که با گزارشگر سازمان ملل متحد جداگانه ديدار و گفتگو کردند.


قم با اين شايعه به آشوب کشيده شد

زنی به قرآن و رهبر توهين

کرد و تبديل به ببر شد!


نگاهی به مصاحبه رسول منتجب نيا

توطئه قبضه مجلس هفتم

و طرح خواب خرگوشی مردم


پاسخ محسن ميردامادی به دکتر ابراهيم يزدی

حالا که موافق و مخالف

زنده اند، حرف ها را بزنيد!


سخنگوی دولت:

تاريخ دقيق امضای پروتکل الحاقی بزودی اعلام می شودمعاون وزارت دفاع امريکا

حضوردولت اصلاحات

ايران را از سوريه متمايز کرده


بيانيه آزاديخواهان کيش


 

از شماره دوشنبه

 

نطق پيش از دستور فاطمه حقيقت جو

رفراندوم را اعلام کنيد

معطل شورای نگهبان نشويد!

شورای نگهبان با مجلس مسئله ندارد،

با مردم و حقوق بشر مسئله دارد


سخنان

محسن آرمين، محمد رضا خاتمی،ا

 کديور، دکتريزدی

ميثم سعيدی و عمادالدين باقی

 در مراسم سالگرد

حکم اعدام آغاجری

دادستان تهران

به مجلس نمی آيد

اما در برابر

نماينده سازمان ملل

دوزانومی نشيند!ا


از روی گذشته

12 سايت فيلترشکن و سايت

ا"جامجم" نيزفيلترگذاری شدند


درتجمع وسیع دانشجویان وسالگرد محکومیت آغاجری

کارنامه واقعی آزادی بیان ج.ا

دردانشگاه تهران قرائت شد


ايران و امريکا

به پشت ميز

مذاکرات ژنو با گشتند

 

جلال طالبانی

ا1- رهائی زندانيان ايرانی در عراق و گسترش مناسبات همه جانبه با شورای حکومتی عراق، ازجمله مسائل مورد مذاکره ايست که ازهفته گذشته آغازشده است .ا

ا2- رئيس نوبتی شورای حکومتی عراق، با موافقت حاکم امريکائی عراق  بزودی  گسترش مناسبات عراق و ايران وارد تهران می شود.ا


نتايج يک نظرسنجی دانشجوئی اعلام شد

طرفداری از انجام رفراندوم

از مرز 60 در صد گذشته


حاشیه دادگاه، مهم تر از اصل دادگاه

بحث برسرآیت الله منتظری و"خودی" و"غیرخودی"


با انتشار نامه ای خطاب به دادستان تهران

انجمن روزنامه نگاران،

خواهان ديدار با زندانيان مطبوعاتی شد


متهم اصلی مهدی هاشمی

وزارت اطلاعات ايران و پليس بين المللی

بررسی پرونده رشوه نفتی را آغاز کردند


کميته امداد بجای پاسخگوئی به مجلس گزارش

سئوال برانگيز سال 80 خود را منتشر کرد

ميلياردها بودجه کميته امداد

صرف چه اهدافی شده است


لوموند ديپلماتيک فارسی شماره نوامبر منتشر شد

و روی سايت اينترنتی اين نشريه قرار گرفت

نوامبر ۲۰۰۳

فرماندار يکبار مصرف کاليفرنيا


 

از شماره یکشنبه

 

واکنش ها نسبت به سخنان جورج بوش

معاون سياسی دفتر رياست جمهوری:

به فردای پس از برگزاری

انتخابات فرمايشی فکر کنید!


"داد" ما را بستانيد!


شورای عمومی تحکيم وحدت تصميم می گيرد

تشکيل دفتر تحکيم دمکراسی

 دمکراسی را درچارچوب این نظام می خواهیم. در

  خارج، کسانی که دم از آزادی می زنند اگر به قدرت

برسند شکم یکدیگر را برای قدرت بیشتر پاره می کنند


مصطفی تاج زاده :

احيای سلطنت به نام!

خدا- شاه- ميهن

خدا- رهبر- اسلام


پيمان عارف با گزارشگرحقوق بشر سازمان ملل ديدار نمی کند

نه با آزادی بيان، که باآزادی

 بيان شکنجه هم مقابله می کنند


شکايت مجلس از دادستان تهران تسليم قوه قضائيه شد


حکم آغاجری را در بازار تهران صادر کرده اند!


اطلاعات جديد سخنگوی مجلس اعلای عراق پيرامون ادامه آزادی زندانيان ايرانی

تحويل غير مستقيم القاعده به امريکا

و ادامه آزادی زندانيان ايرانی درعراق


فاطمه راکعی: پس از نتيجه انتخابات شوراها

از دومين انتحار سياسی مردم،

در انتخابات مجلس بايد جلوگيری کرد


رجبعلی مزروعی:

يگانه راه حل پيشبرد اصلاحات،

به صحنه بازگرداندن مردم است


وزيرخارجه امريکا

ترورها وانفجارهای عراق کار

فدائيان صدام وهمسايگاه عراق است


زمزمه سلطنت و پادشاهی يک شيعه در عراق


علی اشرف درويشيان:

کانون نويسندگان در تدارک برپائی

بزرگداشت پوينده و مختاری درتهران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی