نامه دختر آيت الله ربانی املشی به فرمانده سپاه قم

زباله دان تاريخ

پراز ستمگران استمصاحبه حميدرضا ترقی

جمعيت موتلفه

نگران رعايت حقوق بشر!ا

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

نیما

بدنیا آمد!ا

مهتاب

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

نيست، يک دم، شکند خواب به چشم کس و ليک،ا
غم اين خفته چند،ا
خواب درچشم ترم می شکند.ا
*

نگران، با من استاده سحر.

صبح، می خواهد از من،
کز مبارک دم او، آورم اين قوم به جان باخته را بلکه خبر.ا
در جگر، خاری ليکن
از ره اين سفرم می شکند.ا
*
نازک آرای، تن ساق گلي
که به جانش کشتم،ا
و به جان دادمش آب،
اين دريغا! به برم می شکند.ا
*
دستها می سايم،ا
تا، دری بگشايم.ا
بر عبث می پايم،ا
که به در کس آيد.ا
در و ديوار بهم ريخته شان
بر سرم می شکند.ا
*
می تراود مهتاب،ا
می درخشد شبتاب. ا

مانده پای آبله از راه

دراز،ا

بردم دهکده مردی تنها،ا

کولبارش بر دوش؛

دست او بردر، می

گويد باخود:ا

- "غم اين خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند."ا


زهری:

دلم هزار پاره است


نادر نادرپور
دیارا

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

لازم نيست از حالا پرچم تحريم و انفعال بلند کنند

مردم را برای انتخابات آزاد

و رفراندم ملی بسيج کنند!

 

ا1- آنها که ادای مقابله با امريکا را درمی آورند و مدعی مخالفت با امضای پروتکل الحاقی شده اند، در حقيقت روی جورج بوش برای معامله حساب کرده اند. سياستشان اينست که به امريکا بگويند از ما و بودن سلاح اتمی در دست ما دفاع کنيد، زيرا اين سلاح در خدمت منافع و سياست های شما در منطقه قرار خواهد گرفت. برای تحقق اين سياست خطرناک امريکائی، ژست ضد امريکائی گرفته اند.ا

ا2- در کشوری که تحولات بی وقفه در حال وقوع است و نياز به تجمع و تمرکز نيروی تحولات داريم، عاقلانه ترين و واقع بينانه ترين سياست، همان است که خانم عبادی در ايران پيش گرفت و در قلب اصلاحات جای گرفت و نيروی حامی خويش را در درون و بيرون حاکميت بسيج کرد!ا


مصاحبه صريح دکتر ابراهيم يزدی در تهران

کارنامه حقوق بشر ايران

را جهان قبول ندارد!

1- ما ترديد داريم که حاکميت ايران پيام نهفته در اهدای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی را درک نکرده باشند! 2- اتحاديه اروپا، رعايت حقوق بشر را لازمه گسترش مناسبات اقتصادی خود با ايران اعلام داشته است. 3- اگر جناح راست عقب نشينی نکند و مردم در انتخابات شرکت نکنند، بزرگترين بحران مشروعيت برای نظام پيش خواهد آمد.


باطبی کجاست؟

دانشجوئی که جوانی را

 يکباره پشت سر گذاشت!


تحصن وسيع دانشجوئی در اصفهان


با فراخواندن وزير نفت به پاسخگوئی

پرونده رشوه "استات اويل"

سرانجام در مجلس گشوده شد!


ما را همتی در خور جامعه مدنی شايسته است!ا

هادی حيدری                                                                  


پس از انگلستان

پرونده انفجار آرژانتين

در آلمان نيز گشوده شد!


ومذاکرات قريب الوقوع بوش و بلر در انگلستان

اختلافات اروپا و امريکا

بر سر ايران- عراق- افغانستان


 

از شماره سه شنیه

 

نگاهی به مصاحبه عباس سليمی نمين مديرمسئول سابق کيهان هوائی

درباره اصلاح طلب شدن تصرف کنندگان سفارت امريکا

زنده باد مرده

دانشجوی

 !اخط امام  


"محمد علی عموئي" پرسابقه ترين زندانی سياسی ايران

تجربه وحشتناکی که من از

اعتراف گيری در زندان دارم

هم آزادی از زندان و هم آزادی سياسی زندانيان مطرح است


زندانی، يعنی گوشت قرباني

حکومت در حکومت

در 9 بند زندان اوين!


مصاحبه گزارشگر ويژه آزادی بيان سازمان ملل متحد پيش از ترک تهران

گزارش های کاملی از زندان و زندانی در ايران جمع کردم


آزادی رضا عليجانی و داريوش زاهدی

گنجی، ايرج جمشيدی، پورزند و آغاجری آخرين زندانيانی بودند

که با گزارشگر سازمان ملل متحد جداگانه ديدار و گفتگو کردند.


قم با اين شايعه به آشوب کشيده شد

زنی به قرآن و رهبر توهين

کرد و تبديل به ببر شد!


نگاهی به مصاحبه رسول منتجب نيا

توطئه قبضه مجلس هفتم

و طرح خواب خرگوشی مردم


پاسخ محسن ميردامادی به دکتر ابراهيم يزدی

حالا که موافق و مخالف

زنده اند، حرف ها را بزنيد!


سخنگوی دولت:

تاريخ دقيق امضای پروتکل الحاقی بزودی اعلام می شودمعاون وزارت دفاع امريکا

حضوردولت اصلاحات

ايران را از سوريه متمايز کرده


بيانيه آزاديخواهان کيش


 

از شماره دوشنبه

 

نطق پيش از دستور فاطمه حقيقت جو

رفراندوم را اعلام کنيد

معطل شورای نگهبان نشويد!

شورای نگهبان با مجلس مسئله ندارد،

با مردم و حقوق بشر مسئله دارد


از روی گذشته

12 سايت فيلترشکن و سايت

ا"جامجم" نيزفيلترگذاری شدند


درتجمع وسیع دانشجویان وسالگرد محکومیت آغاجری

کارنامه واقعی آزادی بیان ج.ا

دردانشگاه تهران قرائت شد


ايران و امريکا

به پشت ميز

مذاکرات ژنو با گشتند

ا1- رهائی زندانيان ايرانی در عراق و گسترش مناسبات همه جانبه با شورای حکومتی عراق، ازجمله مسائل مورد مذاکره ايست که ازهفته گذشته آغازشده است .ا

ا2- رئيس نوبتی شورای حکومتی عراق، با موافقت حاکم امريکائی عراق  بزودی  گسترش مناسبات عراق و ايران وارد تهران می شود.ا


نتايج يک نظرسنجی دانشجوئی اعلام شد

طرفداری از انجام رفراندوم

از مرز 60 در صد گذشته


حاشیه دادگاه، مهم تر از اصل دادگاه

بحث برسرآیت الله منتظری و"خودی" و"غیرخودی"


با انتشار نامه ای خطاب به دادستان تهران

انجمن روزنامه نگاران،

خواهان ديدار با زندانيان مطبوعاتی شد


متهم اصلی مهدی هاشمی

وزارت اطلاعات ايران و پليس بين المللی

بررسی پرونده رشوه نفتی را آغاز کردند


کميته امداد بجای پاسخگوئی به مجلس گزارش

سئوال برانگيز سال 80 خود را منتشر کرد

ميلياردها بودجه کميته امداد

صرف چه اهدافی شده است


لوموند ديپلماتيک فارسی شماره نوامبر منتشر شد

و روی سايت اينترنتی اين نشريه قرار گرفت

نوامبر ۲۰۰۳

فرماندار يکبار مصرف کاليفرنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی