بجای ستيز با واقعيت، آن را بايد شناخت و در محاسبات خود گنجاند

اميد و نااميدی درصف

موافقان ومخالفان خاتمی

 


 

 


بخش‌ديگری‌ازگزارش مجله‌معتبرامريكائی”فوربس"

جمهوری‌روحانيون‌ميلياردر

قدرت‌وحكومت‌درقبضه‌ثروت

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

مصاحبه محمدرضا خاتمی با روزنامه الوطن

استبداد و ديكتاتوری

نمی تواند در ايران دوام بيآورد

1- نامه نمايندگان به رهبر بايد زودتر از اينها نوشته می شد، ضمنا اين نوع نامه ها نه اولين خواهد بود و نه آخرين.2- سرمايه گذاری، جلب سرمايه، تقويت صنعت در كشور و ايجاد اشتغال تا وقتی وضع قوه قضائيه اينگونه است كه می بينيم و نيروهای امنيتی هركار دلشان می خواهد می كنند به نتيجه نخواهد رسيد.3- مردم و دانشجويانی كه به مرز انفجار رسيده اند و برای عدالت و آزادی تظاهرات می كنند اوباش نيستند. آنها را كسانی چنين می نامند كه با اجازه تظاهرات قانونی به دانشجويان موافق نيستند.4- نيروهای القاعده شايد در اختيار آن بخش از سپاه پاسداران باشند كه در شرق كشور مستقرند!


مصاحبه مطبوعات شورای مركزی تحكيم وحدت

مراجعه به مراجع بين المللی
در دستور كار دفترتحكيم است
آنها كه 16 آذر خونين را آفريدند، حق ندارند
امروز خود را مدافع دانشجويان معرفی كنند

سازمان امنيت موازی

شبح سعيد امامی از سايه بيرون آمده!ا

نامه هشدار باش خطاب به رياست جمهوری

سازمان امنيت موازی در تدارك
شكار60 اصلاح طلب حكومتی

بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه های اصفهان

استبدادی كه با انقلاب 57 
سرنگون شده بود، دوباره سر برآورده

نظرات جديد سرپرست هيات امريكائی مذاكره با محسن رضائی در آتن

دروازه مناسبات ايران و امريكا را
فعاليت های هسته ای ايران می گشايد

شورای نگهبان تبديل به يك حزب غير قانونی شده! ا

همزمان با نشريه امريكائی "فوربس" بسيج دانشجوئی نيز دهان گشود

رفسنجانی زير فشار افكارعمومی

برای اعلام ثروت خانواده خويش


طرح انحلال دفتر تحکيم و کانون نويسندگان

بازداشت اسماعيل جمشیدی عضوکانون نويسندگان
و ادامه بازداشت ايرج جمشيدی سردبير روزنامه آسيا

يك منبع خارجی:
موتلفه اسلامی، در تركيه با آمريكائی ها 
وارد معامله‌سياسی- نظامی- تجاری شده‌است

مردم شب ها پای تلويزيون منتظر نتيجه اند!

جنگ پارازيت و ضد پارازيت

ميان تلويزيون های فارسی

امريكا و سيمای جمهوری اسلامی


موسوی خوئينی: عقل چيزخوبی است

با اسلحه و بگير و ببند و زندان

با مردم روبرو نشويد!

1- جرم عباس عبدی اينست كه حرف و قلمش به مذاق قدرتمندان خوش نمي‌آمد! من دعا می كنم ظلم از سر او برداشته شود.

2- رضاخان می خواست به زور مردم را بی حجاب كند و حالا عده ای با زور می خواهند چادر سر مردم كنند.

3- نه دلسرد شويد، نه كنار بكشيد و نه رها كنيد جنبش اصلاحی را. نمی شود كه مردم يك چيزی  بگويند و شش نفر(شورای نگهبان) برای خودشان يك چيز ديگر و يا از مردم بخواهند صدايشان در نيآيد تا مملكت را خوب اداره كنند و يا با چوب و چماق و قمه و زندان با مردم روبرو شوند. اصلاحات برای اصلاح همين امور است.


محمد خاتمی:

برای مذاكره با امريكا نيازمند واسطه نيستيم!ا

اطلاعيه انجمن اسلامی دانشگاه سهند تبريز
انقلابی كه قرار بود به حاكميت محرومان
 بيانجامد به حكومت قمه كشان ختم شده!

بيانيه حزب ملت ايران بمناسبت هيجدهم تير
تجاوز به حقوق ملت محكوم است

نمايندگان دانشجويان در مجلس
با تحصن در مقابل سازمان ملل مخالفت كردند

اظهارات تحريك آميز وزيردفاع ايران
نظامی های ايران و اسراييل
سوژه به هم پاس می دهند!


طلای سياه در قاره سياه

سفر بوش به قاره افريقا

برای سلطه بر نفت این قاره


لاله و لادن  

جدائی را تاب نياوردند!ا

 

19 تير 1382گزيده ها


جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری
 

 

ی