روزنامه "البيان" فاش ساخت
آشنايی مقدماتی با حاكم آمريكايی
عراق، پس از صدام حسين

 مصاحبه رضاپهلوی با شبكه تلويزيونی ان.بی.سی
تا دو سه ماه ديگر، شاهد تغييرات
بزرگ در ايران خواهيم بود!ا
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

دكتر يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران:

 تظاهرات صلح خواهی مردم

 يعنی‌زبان‌زور رانمی‌خواهيم


فرشاد ابراهيمی: دو دهه محاكمه و محكوميت

نام متهمان عوض می شود

اما اتهامات هميشه يكسان است


! دو بمب عظیم در بغداد فرود آمد

 
برای جلوگيری از برخورد به كشتی های امريكائي
ايران قايق مواد منفجره عراق را توقيف كرد! ا

پاول وزير خارجه امريكا:

امريكا در عراق حكومت تشكيل ميدهد

سازمان ملل‌می‌تواند شريك بازسازی‌شود


اومانيته 21 مارس :

امريكا با حمله به عراق

روابط بين الملل را نظامی كردرئيس دانا: عظيم ترين راهپيمائی صلح را،

مردم ايران خود می توانند برگزار كنند

برای دفاع از ميهن

مردم آزادی می خواهند!


در برخی محافل پزشكی و در مجلس ختم وی زمزمه شد

رييس كل بانك مركزی
سكته نكرد، خودكشی كرد!ا

پيغام خانواده آيت‌الله خمينی در روز انتخابات شوراها
خانواده امام تا تعيين تكليف مردم
در هيچ انتخاباتی شركت نخواهد كرد!ا

محمد سلامتی: تماميت ارضی كشورهای منطقه در خطر است

به دوران پس از سلطه

امريكا بر عراق بايد انديشيد!  


8 سال جنگ با عراق را چه كسانی و با چه

انديشه ای روی دست ملت ايران گذاشتند:

توصيه  دبير مجمع تشخيص مصلحت به

صدام برای استفاده از سلاح بيولوژيك!


نوام چامسكی:

عراق پس از سلطه امريكا  

مستعمره امريكا خواهد شد


سفيرامريكا در آلمان ادعا كرد:

44 كشور از جنگ در

عراق حمايت می كنند!


7  فروردين 1382سخن روز


توضيح هيات سرپرستی :

پايان توقف

يك هفته ای

انتشار روزنت " پيك"

انتشار منظم روزنت "پيك" يك هفته ناممكن شد. دليل اين قطع انتشار كه از روز 28 اسفند برابر با 19 مارس آغاز شد و ساعاتی پيش پايان يافت، انتقال مركز ذخيره اين كارپايه اينترنتی به شركتی جديد بود، تا ظرفيت اين كارپايه متناسب با حجم مراجعه به آن شود. اين انتقال، يك سلسله اشكالات پياپی را نيز به همراه آورد كه به همين دليل روزآمد كردن پيك را دچار يك وقفه 7 روزه كرد. مسئولين فنی پيك از اينكه نتوانستند احتمال بروزاين اشكالات را پيش بينی كرده و بموقع خوانندگان خود در جريان قرار دهند متاسف اند و از اين بابت پوزش می خواهند. از جمع 15 هزار بازديد كننده روزانه پيك نت كه طی روزهای پر حادثه و تاريخی يك هفته اخير، همچنان به پيك مراجعه كردند و يا با ارسال پيام نقص فنی پيك را اطلاع دادند، صميمانه تشكر می كنيم. از مسئولين سايت "گويا" كه با تغيير بموقع آدرس پيك در صفحه اول خود كوشيدند، برای دورانی موقت ما را ياری كنند نيز سپاسگذاريم.
همچنين از همه كسانی كه در طی روزهای اخير برای پيك پيام تبريك نوروزی ارسال داشته اند و نتوانستيم بدانان پاسخ دهيم تشكر ميكنيم و بدينوسيله سال نو را متقابلا به همه آنان و به همه ديگر هم‌ميهنان شادباش ميگوييم. پيك، با توجه به تيراژ و شمار بازديدكنندگان روزانه خود( 13 تا 15 هزار، و بويژه شماره بازديد كنندگان داخلی كشور خود كه بيش از 41 در صد آمار روزانه آن را تشكيل ميدهد) در نظر دارد يك سلسله تغييرات و امكانات جديد را در آينده فعال كند كه تهيه ظرفيت بيشتر و انتقال آن در همين چارچوب و هدف انجام شد. در اين باره مراجعه كنندگان به پيك را در آينده بيشتر در جريان قرار خواهيم داد.

 


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی