مرور مطبوعات 13 آذر

صادر کنندگان محترم را

آزاد بگذارید تا مملکت را بچاپند!

 

تفاوت دوران رضاشاه با اکنون

طلبه ها از ترس مردم

 لباس روحانیت نمی پوشند

(پیک هفته ۱۰۹) 14 آذر  1397 برابر با 5 دسامبر 2018 

 pyknet100@gmail.com


پر خواننده ترین مطلب پیک نت روز گذشته، صفحه اول روزنامه اطلاعات در آغاز دهه 50 بود که شرح آن با عنوان "اتحاد شاه و روحانیون تا انقلاب 57 ادامه داشت" منتشر شد. این عکس و مطلب آن روی فیسبوک و کانال تلگرام جمعا 11 هزار و 100 خواننده داشت و روی 7 فیسبوک خوانندگان نیز به اشتراک گذاشته شد.


13-12 آذر

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


13-12 آذر

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


13-12 آذر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


13-12 آذر

منتخب اخبار
شهرستان ها


13-12 آذر

منتخب اخبار ورزشی


13-12 آذر

منتخب اخبار اقتصادی


 
 

عنوان اول پیک نت 14 آذر

حکومت و مردم معترض

در فرانسه و در ایران

 

 

حریق و تخریب، بخش انحرافی تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه نسبت به افزایش غیر مستقیم مالیات ها (گرانی) و افزایش قیمت بنزین بود. تظاهرات علیرغم آن که به خشونت نیز آلوده شد، رهبری دارد و نمی توان آن را شورش کور مردم معرفی کرد.  چنان که جمهوری اسلامی تبلیغ می کند. به همین دلیل دولت فرانسه میداند با چه کسانی باید مذاکره کند و از کسانی برای مذاکره دعوت کند، درست خلاف جمهوری اسلامی که وقتی با شورش و تظاهرات اعتراضی روبرو می شود نمیداند با چه کسی بعنوان سخنگوی شورش و اعتراض و اعتصاب و تظاهرات باید گفتگو کند و به تفاهم برسد، زیرا اساسا معتقد به تفاهم نیست، بلکه معتقد به زندان و اعتراف گیری و چماق است و اجازه تشکل و سازماندهی به هیچ نهاد صنفی و کارگری و روشنفکری و ... نداده و نمیدهد. همه احزابی هم که در 30 سال گذشته تشکیل شده اند احزابی منشعب از حکومت اند و به همین دلیل پایگاهی در میان طبقات و اقشار جامعه ندارند. همین است که دولت در فرانسه، علیرغم شعار تظاهر کنندگان برای کنار رفتن و مجلس علیرغم آن که مردم معترض بصورت سمبلیک در آن "گل" و "سیما" گرفتند با رهبران معترضان برای رسیدن به تفاهم گفتگو می کند اما در جمهوری اسلامی در هر تظاهرات صنفی و کارگری عده ای را دستگیر و زندانی می کنند و از تفاهم خبری نیست! نمونه آخر، همین تظاهرات کارگران هفت تپه و تظاهرات کارگران خوزستان.

روز گذشته خیابان های فرانسه تا حدود زیادی آرام بود زیرا معترضان منتظر نتیجه مذاکرات و پیشنهادهای دولت برای عقب نشینی اند. دولت گفته که طرح مالیات را 6 ماه به عقب می اندازد و گرانی بنزین نیز فعلا منتفی است اما معترضان خواهان لغو کامل طرح هستند و امیدشان تغییر دولت. کسی را به اتهام شعار علیه دولت و یا سیمان گرفتن در مجلس به زندان برای شکنجه و اعتراف گیری نبرده اند و این همان تفاوتی است که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند زیر بار درک آن برود.

فیلم گل و سیمان گرفتن یکی از درهای ورودی پارلمان فرانسه توسط معترضان حمایت نکردن مجلس از مردم را ببینید!

 
  فضای انقلابی حاکم بر ایران سال 57
 

 
 

شواهد و نشانه ها چه می گویند

آیا مردم ایران باید

در انتظار حوادث بزرگ باشند؟

 

 
 

از 56 میلیون کاربر اینترنت درایران

20 میلیون جوان و نوجوان

کاربر اینستاگرام و تلگرام اند

 

 


 

نظام در چنگال شبکه های سلطان ساز

اعدام سلطان سکه

راه حل تکراری و بی نتیجه

 

 

منتخب اخبار روزهای گذشته


 

بجای شرکت در کنفرانس خبری

تقلید رئیس قوه قضائیه از رهبر، برای سخنرانی

 
 

عنوان اول پیک نت 13 آذر

70 درصد اختیار
اداره کشور جای دیگر است!

 
 

گفتگو با "مینو بدیعی" روزنامه نگار

تفاوت های روزنامه نگاری

پیش از انقلاب 57 با اکنون

 
 

اینترنت فلج و تلگرام فیلتراست اما فریاد اعتراض باقی

دیروز ماهواره بهانه بود

و امروز "تلگرام"، فردا؟

 
 

اعتراض به گرانی، دلیل

جنبش جلیقه زردهای فرانسه

ترجمه و تدوین آذرنگ

 

حساب بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


مرور صفحات اول

 روزنامه های ایران

پیش و پس از انقلاب 57


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران