به بهانه دستگيری و يا كشتن بن لادن

فرمان كاخ سفيدبرای‌شكار

چهره های انقلابی جهاننماينده مجلس: همزمان با موج سازی های

 ضد امنيتی جديد حسين شريعتمداری

كنترل ستاد بحران توسط
وزارت اطلاعات و امنيت
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه
شوق رهائی در 
شعری از ليلوا

ايرون (ايران)ا


قتل عام در زندان

شكاردرشهر

مختاری
انفعال چپ

پوينده

آگاهی طبقاتی

محمد خليلی
نگاه ادبيات هميشه
سياسی بوده 

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

ويژه نامه
احمد محمود


احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


 
خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 
سرنخ بسياری از حوادث سالهای اخير کشور

در دست حسين شريعتمداری بوده است

جرم‌عبدی تنظیم سندکنگره ‌جبهه مشارکت

در باره اوضاع ايران وجهان است


لباس شخصی ها
گلوگاه قدرت را در اختيار دارند !ا

پرسشی كه در پايان كنفرانس لندن مطرح شد :ا
كنعان ماكيه
رئيس دولت انتقالی عراق خواهد شد


چه كسی با مردم مشكل دارد؟

        بابک

تريبون دانشجويان

       روزنامه دانشجويی وقايع اتفاقيه

همه بدانند دانشجو بر انداز نيست !ا


بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران


احمد كاميابی درهمايش مشهد با عنوان
  ا " كنكاشی درادبيات نمايشی" ا
هر تئاتری می تواند نمايش باشد
ولی هر نمايشی تئاتر نيست

در آستانه حمله آمريكا به عراق واحتمال برخی عمليات نظامی در ايران
ايرانيان مقيم امريكا تحت
كنترل‌شديدامنيتی قرارگرفتند

گزارش ويژه پيك ازكنفرانس لندن-آينده عراق

خروج صدام از عراق

در مذاكرات اسد - بلر


پيشنهاد بهزاد نبوی برای ‌تماس های پارلمانی ميان‌ ايران‌ و امريكا

كوشش اصلاح طلبان برای جلوگيری از

ادامه تماس و مذاكرات پنهان با امريكا


چهل روز گذشت بازهم با قهرمان 

ملي بدرود مي گوييم!ا

مراسم صفر قهرمانيان بر سر مزارش در امامزاده طاهركرج

پنج شنبه ساعت 14  28 آذر1381


يك مقام آمريكائی :ا

مذاكره آمريكا با عراقی های تبعيدی ايران

شكاف كمبود رابطه مستقيم را پر می كند


كارپايه قطعنامه جهاني درباره نقض يا مراعات حقوق بشر در ايران
حضور هيات تحقيق حقوق بشر
اتحاديه اروپا در ايران
نگاهی به ده

آخرين ساخته عباس كيارستمی

امير كاويانی


28 آذر 1381

سخن روز

نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


دادگاه پرونده معروف به نظر سنجی، همان سرنوشتی را خواهد داشت که دادگاه غلامحسين کرباسچی شهردار تهران، عبدالله نوری رئيس شورای شهر تهران ، هاشم آغاجری، اکبر گنجی، عمادالدين باقی، موسوی خوئيني ها و ديگران و ديگران در شش سال گذشته داشته است. يك دوره جنجال تبليغاتی و سپس راهی ساختن بخش ديگری از نسل مذهبی انقلاب  57 به گوشه زندان و يا حاشيه سياسی حاکميت! ... ادامه


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا

با نزديك شدن خطر حمله نظامی امريكا به عراق، اخبار هشدار دهنده و در عين حال نگران كننده ای پيرامون مذاكرات محرمانه و زدوبندهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريكا می رسد. همزمان با اين مذاكرات و زد و بندها، حجتيه و قوه قضائيه، در نقش دولت كودتا و فرمانداری نظامي آن، از طريق اين مذاكرات پل پيوند با امريكا برقرار كرده و خود را برای يورش بزرگ به جنبش و قبضه قدرت آماده می كند.  ادامه....


دو تاكتيك
ترورومذاكره

استراتژي مذاكره با امريكا و جلب حمايت آن برای مقابله با اصلاحات و يورش به جنبش مردم، كه در هفته های اخير به اجرا گذاشته شده، همچنان با دو تاكتيك آشكار پيش برده می شود. اين دو تاكتيك عبارتند از... ادامه


دير و زود دارد
اما سوخت و سوز ندارد!ا

بسيج نيز به مردم

خواهد پيوست!

درآغاز هفته بسيج، مسئولان مختلف كشوری و لشكری برای تجمع های مختلف بسيج سخنرانی كردند وهركدام از نگاه خود به بسيج رهنمود دادند. از جمله هاشمي رفسنجانی كه بسيج را دعوت به آمادگی برای يورش به مردم كرد و يا رهبران موتلفه اسلامی كه هر كدام به نوعي تعبير رهبر برای فراخواندن مردم به ميدان را به معناي فراخواندن بسيج برای يورش به دانشجويان تفسير و تبليغ كردند.ادامه.....  


جنبش دانشجويی

يك گام به جلو !ا

جنبش دانشجويی و اعتراض و مقاومتی كه جامعه در برابر حكم اعدام هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی و بستن موسسات نظر سنجی از خود نشان داد حكايت از تحرك و آمادگی جنبش عليرغم ظاهر مسدود آن دارد. همانگونه كه پيش بينی مي شد و برخلاف ديدگاه هاي نااميدانه ای - كه مانيفست اكبر گنجی نمونه‌ای از آن بود-  ...ادامه


نامه ای كه
افتخار مجلس است

حجت الاسلام روح الله حسينيان كه از جمله متهمين صدور فتوای قتل براي قربانيان قتل های زنجيره ايست، در دفاع از قوه قضائيه و قاضی صادر كننده حكم اعدام هاشم آغاجری نامه ای برای رئيس مجلس شورای اسلامي نوشت و منتشر كرد. ...ادامه


 

 
ی