ا24 سال نبرد  ميان شبكه های جاسوسی
اسرائيل، انگلستان‌وامريكا- داريوش‌سجادی
شاهرگ های جاسوسی
زيرپوست رويدادهای‌جمهوری‌اسلامی

 وزير خارجه امريكا پس از جلسه شورای امنيت:ا
يك‌ژنرال‌امريكائی‌حاكم‌عراق
می‌شوداما نه‌برای هميشه!ا
گفتگوی‌تلفنی‌بوش‌وژنرال‌مشرف‌درباره‌ايران‌بوده؟
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
سعيد حجاريان در مصاحبه با ايرنا:
شكست اصلاحات
آغاز انقلاب است!

از سایت صادق هدایت دیدن کنید


عليرغم ناراحتی قلبی
ديدارعلماوشخصيت‌های سياسی‌و مذهبی
همچنان با آيت الله منتظری ادامه دارد

ديدار امروز گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل
با اعضای كميسيون اصل 90 مجلس

اعتراض‌دو دانشجوی‌ردصلاحيت شده درآذربايجان


ناتو به دو گروه طرفدار و مخالف
استقرار نظامی امريكا در تركيه تبديل شد
نيروهای ويژه امريكا وارد عراق شدند


تفسيرروزنامه پراودا
ازاختلافات‌آلمان‌وفرانسه‌باامريكا
ريشه های‌اختلاف، تنها بر سر
حمله نظامی به عراق نيست

حاج «منصور ارضی»ا

«بچه مسلمانها» در انتخابات شوراها رای ندهند


بهزاد نبوی نايب رئيس اول مجلس
مسائل داخلی ايران
بهانه مداخله‌به‌امريكامی‌دهد

سفرها و سخنرانی های تحريك آميز
قم، ميعادگاه توطئه گران!
حسينيان-شريعتمداری-عليزاده

برای توزيع ميان زندانيان
دو چاپخانه‌كيهان‌وجام‌جم

روزنامه جعلی چاپ می كنند


گزارش خبرنگاران پيک

تظاهرات 6 ميليون مخالف
جنگ در سراسر جهان
بارسلن و رم  شاهد بزرگترين تظاهرات ضد جنگ 
اعتراف بوش و سرپرست سازمان امنيت داخلی امريكا
آماده باش روزهای اخيرا در امريكا
برای حمله نظامی به عراق بود

ديدار دو عضو معترض و مستعفی
شورای نگهبان قانون اساسی با آيت الله منتظری
در محفل مافيائی شورای نگهبان چه می گذرد
كه بيان آن موجب حمله قلبی آيت الله منتظری شد

 برپائی‌مراسم‌روزجهانی‌زن(8 مارس) در
 تهران‌پارك لاله-17اسفند

فيلم مستند گونه ای درباره آوارگان افغان
به نام "دراين دنيا" برنده جايزه اول فستيوال برلين شد

گزارش خبرنگاران‌پيك ازامريكاو جلسه شورای امنيت

وزرای خارجه فرانسه وسوريه:ا
ايران درمعرض خطراست!ا

مذاكرات‌معاون‌امنيت‌ملی‌امريكابا‌اسرائيل‌درباره‌ايران


وزيردفاع‌امريكا:
حمله اتمی را

بررسی می كنيم!ا


شكاف ميان متحدان


از: فريبرز جعفرپور مقالات شما
هدف آمريكا از حمله ی نظامی به عراق

مصاحبه رادیوئی سردبیر راه توده
در باره جنبش صلح و حمله نظامی به عراق
مهار امریکا با قدرت اتمی روسیه
در کنار تکنولوژی آلمان و فرانسه

سرگذشت جنبش خونين دانشجوئی از اينجا ادامه يافت
زندان اوين
ميراثی كه از ساواك برای
لاجوردی و شريعتمداری باقی ماند


  از اوین تا قتلگاه- بيژن جزنی زمان  اندكی پس از ازدواج سر از زندان های شاه در آورد و سر انجام  نيز در يك توطئه خونين همراه  جمع ديگری از زندانيان از اوين شبانه به تپه های اطراف اين زندان برده شده و جملگی به‌مسلسل بسته شدند.از دانشگاه تااوين

28  بهمن 1381سخن روز


جنبش صلح
وانزوای‌ايران

در ميان كشورهای جهان و حتی در ميان كشورهای آسيائی، ايران از جمله كشورهائی بود كه در آن، نه تنها ديروز، بلكه اساسا تاكنون تظاهرات عليه حمله نظامی امريكا به عراق انجام نشده است و اين به دليل سياست های جناح راست جمهوری اسلامی در اين ارتباط و شيوه نگرش آن به تظاهرات خيابانی است. در حاليكه، نه تنها ديروز، بلكه در دوران اخير كه خطر حمله نظامی امريكا به عراق و حتی استفاده از سلاح اتمی وجود دارد، در سراسر جهان مردم برای صلح به خيابان ها می آيند، اما معمولا در ايران با شعارهای جنگ طلبانه مردم را دعوت به حضور در راهپيمائی ها می كنند و اين خلاف سياست كنونی جهان برای منزوی ساختن امريكا در حمله نظامی به عراق است. معمولا در اين نوع تظاهرات جمهوری اسلامی سخنان بيان و شعارهائی داده میادامه....


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن

  روز 22 بهمن مطابق يك رسم 23 ساله مردم در شهرها و از جمله شهر تهران يك مسيری را پياده طی كردند و پيروزی انقلاب 57 و سقوط نظام استبداد سلطنتی و تاسيس جمهوری در ايران را جشن گرفتند، گرچه اين جمهوری پسوند اسلامی داشته باشد. پيرامون اين تظاهرات- بويژه راهپيمائی تهران- سخن بسيار می توان گفت، سخنی كه به هيچ روی در تائيد انحراف عظيمی كه در اين انقلاب ايجاد شد و آن را تا لبه پرتگاه شكست پيش برده نيست. ادامه....


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 


ی