بدون نظرسنجی هم اوضاع مملكت آشكار است
نظرعبدی همان نظری است 

كه صادق زيباكلام دارد!

 تهاجم به روشنفكران به بهانه مقابله با سلطنت طلبی

محصول مشترك تلويزيونی
حاج طالبی وسيامك پورزند
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
محمد خليلی
نگاه ادبيات هميشه
سياسی بوده 

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

ويژه نامه
احمد محمود


احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


 باور
با صدای
سياوش كسرايی

خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

گفتگویلاريجانیبامطبوعات

دربارهمذاكراتحقوقبشرژنو
دستگاه قضائی بايد تلقی معقول ازحقوق بشر داشته باشد
جمهوری اسلامی بدون شهروندان آزاد قابل دوام نيست
ما تا كنون‌نسبت به‌ماهيت‌اصلی اعلاميه جهانی‌حقوق بشربی‌توجه بوده‌ايم

 هياتی كه‌برای‌مذاكره‌ درباره‌ حقوق‌بشربه ايران آمد ازاتحاديه اروپا بود.

 من در ژنو با كميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد مذاكره داشتم. 

عباس عبدی : ا

اميدوارم ماجرابه‌خوبی‌ وخوشی‌تمام‌شود


طرفداران خشونت، صدای پای امريكا را نمی شنوند!ا


گفتگوی محسن آرمين در باره تكرار يك سناريو

از دادگاه كرباسچی تا دادگاه عبدی

از محسنی اژه ای تا قاضی مرتضوی


در محافل مطبوعاتی گفته می شود:ا
مدير مسئول روزنامه جام جم
جانشين شريعتمداری می شود

بازداشت ‌يابركناری‌عليزاده‌ درمذاكره ‌وزير اطلاعات‌با طبسی‌
كشف ارتباط رئيس كل دادگستری مركز
بايك شبكه جاسوسی‌امريكايی-اسرائيلی

سر نخ طرح به آشوب كشاندن اهواز

در محافل مافيائی جبهه ضد اصلاحات


نامه سرگشاده ملی مذهبی ها خطاب به مردم ايران
تا پای جان و زندان از آزادی، حقوق مردم
و عدالت قضایی دفاع خواهيم كرد

صفر قهرمانيان
ا33 سال زندان
يك عمر انسان!ا

مناظره دكتر لواسانی - موسی غنی نژاد و ناصرزرافشان 
 درباره جهانی شدن و پيامدهای آن
       نقل از سايت اينترنتی كارگاه هنر نوشين

مقالات شما


كردها و صداوسيما

         صلاح الدين عباسي


رهبر و براندازان

         ح - اميري
5  دی 1381

سخن روز


عبورعبدی
ياعبورازعبدی؟

محاكمه عباس عبدی و دفاعی كه وی از خود در دادگاه كرد، آشكارا گريز از مخمصه ای بود كه برای او  و ديگران فراهم ساخته اند. او بخشی از اتهامات را بعنوان اشتباه پذيرفت و در عين حال وعده داد كه حرف های اساسی اش در باره اين ماجرا را در آينده خواهد زد.  ادامه.....


فاكر را رها كنيد
هيات انگليسی را بچسبيد

حسين شريعتمداری اين روزها بدليل پيشنهاد آشكار كودتا عليه دولت و مجلس( تحت عنوان پالايش حاكميت از مشاركتی ها و اصلاح طلبان) زير فشار سنگين قرار گرفته است0 مطبوعات اشاره مستقيم به نقش امنيتي او در تشكيلات سعيدامامی و ادامه آن در سازمان امنيت غير قانونی جمهوري اسلامی می كنند و می نويسند و مي گويند كه وی در بسياری از جنايات 10 سال اخير جمهوری اسلامی نقش  مستقيم             ادامه...


نظري به تظاهرات ايرانيان
مقيم لس آنجلس

دو جنبش مدنی را

به هم پيوند بزنيم!


هزاران ايرانی مقيم کاليفرنيا، در يک اجتماعی بزرگ نسبت به رفتار پليس، اداره مهاجرت و وزارت امنيت تازه تاسيس امريکا نسبت به ايرانيانی که هنوز اقامت آنها در امريکا رسميت نيافته اعتراض کردند.در اين اجتماع که رقم آن را تا 20 هزار تن گزارش کرده اند هيچ نوع پلاکارد و يا شعار سياسی  نه عليه جمهوری اسلامی و نه عليه امريکا از سوی ايرانيان اجتماع کننده حمل نشد و چند تنی از وابستگان حزب کمونيست کارگری نيز که  ادامه.....


نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


دادگاه پرونده معروف به نظر سنجی، همان سرنوشتی را خواهد داشت که دادگاه غلامحسين کرباسچی شهردار تهران، عبدالله نوری رئيس شورای شهر تهران ، هاشم آغاجری، اکبر گنجی، عمادالدين باقی، موسوی خوئيني ها و ديگران و ديگران در شش سال گذشته داشته است. يك دوره جنجال تبليغاتی و سپس راهی ساختن بخش ديگری از نسل مذهبی انقلاب  57 به گوشه زندان و يا حاشيه سياسی حاکميت! ... ادامه


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا

با نزديک شدن خطر حمله نظامی امريکا به عراق، اخبار هشدار دهنده و در عين حال نگران کننده ای پيرامون مذاکرات محرمانه و زدوبندهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريکا می رسد. همزمان با اين مذاکرات و زد و بندها، حجتيه و قوه قضائيه، در نقش دولت کودتا و فرمانداری نظامي آن، از طريق اين مذاکرات پل پيوند با امريکا برقرار کرده و خود را برای يورش بزرگ به جنبش و قبضه قدرت آماده می کند.  ادامه....
 

 

ی