بند سياسي زندان‌گرگان بدستور چه‌ كسی‌آتش زده شد؟
قربانيان‌جوان‌و دانشجودر
حريق سياسی‌زندان گرگان

 گفته می شود: درملاقات عليزاده با رهبر
رهبرخواستارادامه‌حضورعليزاده
درسمت‌رياست‌دادگستری‌تهران‌شد
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


مختاری
انفعال چپ

پوينده

آگاهی طبقاتی

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

مصاحبه عليرضاجباری عضو كانون نويسندگان، پيش ازدستگيری

خواب های خونين ديده‌اند
اماجنبش شكست نمی‌خورد!ا

محسن رضائی در مصاحبه با اكونوميست
كودتا درايران‌ به‌هيچ نتيجه‌ای‌ نمی‌رسد!

مكانيزم تصميم گيری درايران به‌گونه‌ای نيست كه هاشم آغاجری اعدام شودپخش بی‌سروصدای”قرص شادی“جديدترين‌ماده‌افيونی،ا

در ميان فوج عظيم جوانان بی كار 

 جعفر گلباز نماينده مجلس:ا

بخشی ازپنهان  كاری درفعاليت های اقتصادی، به عملكرد دولت برمی گردد

نوام چامسكی دانشمند صلح طلب آمريكايی
آمريكا جنگ با ايران را آغاز كرده است

 نتايج يك نظر سنجی نشان ميدهد

هفتاد درصد روسها در آرزوی بازگشت به شوروی سوسياليستی


 سفرعبدالله گل به كشورهای منطقه

 بررسی‌عكس‌العمل كشورهای‌عرب درمورد
احتمال مشاركت تركيه درحمله به عراق

فهرست نمايشنامه‌های ‌پذيرفته ‌شده ‌بيست و يكمين
جشنواره بين المللی تئاتر فجر

بهزاد فراهانی عضو هيئت مديره خانه تئاتر:ا

ا “قرارداد تيپ” به منظور حمايت مادی و معنوی 

رئيس كميسيون قضائی مجلس:

اگرسپاه پاسداران باكردهای عراق پيمان
نظامی بسته باشد، خلاف قانون عمل كرده
رفراندوم و رای مردم
اين گوی - اين ميدان

 ماجرای‌دوران‌بنی صدربه تاريخ‌پيوسته‌و تكرارناشدنی‌است

اگرآنچه‌درقوه قضائيه‌عمل‌می‌شودبا رضايت‌رئيس‌اين‌قوه نيست

 ماندن ايشان در راس اين قوه ديگر چه مفهومی دارد


عليرضا علوی تبار:ا
بيگانگان با مردم چه خواهند كرد كه آقايان نمی كنند؟
براندازان واقعی، ديگران را
متهم به براندازی می كنند

جبهه مشاركت اعلام داشت:ا

خانواده عبدی زيرفشار بازجوها!ا

سی و پنجمين سالگرد غلامرضا تختی
او پوريای ولی نبود، او مبنای آزادگی بود

سرگئی پاراجانف : ا
بشر برای‌رستگاری‌راهی 
جز بازگشت به نهادهای
اصيل فرهنگی اش ندارد

ارتباط تجاری سازمان امنيت موازی با انگلستان و امريكا

كره امنيتی "لتكا" و "شونيز"

بازاركره ‌داخلی راقبضه‌كرد15  دی 1381

سخن روز


هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟

وزير اطلاعات در خانه احزاب مطالبی را در حد هشدار باش نسبت به آغاز جنگ داخلی در ايران بيان كرده است0 اين هشدار باش، پيشتر از سوي وزير كشور در جريان سفر به استان سيستان و بلوچستان مطرح شده بود و وزير اطلاعات نيز پيش از سخنان اخير در خانه احزاب، در جريان يك سخنراني در شهر قم از كشف يك شبكه جاسوسی ياد كرده بود كه هدف آن ايجاد جنگ داخلی در ايران بوده  است0ادامه.......


مردم راازاخباركشف
طرح كودتائي وشبكه
جاسوسی مطلع كنيد
ادامه غارت
به قيمت خيانت!ا

در محافل سياسی ايران و بويژه در حاشيه اخبار مجلس، بتدريج اخبار و اطلاعاتی منتشر می شود كه بخش هايی از يك طرح كامل كودتايی را فاش می سازد0 در اين طرح اشاره به رابطه با برخی قدرت های خارجی و تشكيل يك دولت انتقالی نيز می شود، كه ظاهرا جزئيات اين طرح كشف شده است0 ادامه.....


ديدار سران قواي سه گانه
درانتظارچه تحولاتي
می توان بود؟

رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه در يك نشست مشترك مشكلات سياسی و اقتصادی كشور را بررسی كرده و تصميماتی گرفتند0 با آنكه پيرامون اين نشست و جزئيات مسائل مطرح شده در آن اطلاعی در اختيار مطبوعات قرار نگرفته، اما گفته ميشود گزارش سفراخير محمد جواد لاريجانی به ژنو و مذاكرات وی با كميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله مسائل مورد گفتگو در ديدار سران سه قوه بوده   است0 در

ادامه...


عبورعبدی
ياعبورازعبدی؟

محاكمه عباس عبدی و دفاعی كه وی از خود در دادگاه كرد، آشكارا گريز از مخمصه ای بود كه برای او  و ديگران فراهم ساخته اند. او بخشی از اتهامات را بعنوان اشتباه پذيرفت و در عين حال وعده داد كه حرف های اساسی اش در باره اين ماجرا را در آينده خواهد زد.  ادامه.....


فاكر را رها كنيد
هيات انگليسی را بچسبيد

حسين شريعتمداری اين روزها بدليل پيشنهاد آشكار كودتا عليه دولت و مجلس( تحت عنوان پالايش حاكميت از مشاركتی ها و اصلاح طلبان) زير فشار سنگين قرار گرفته است0 مطبوعات اشاره مستقيم به نقش امنيتي او در تشكيلات سعيدامامی و ادامه آن در سازمان امنيت غير قانونی جمهوري اسلامی می كنند و می نويسند و مي گويند كه وی در بسياری از جنايات 10 سال اخير جمهوری اسلامی نقش  مستقيم             ادامه...


نظري به تظاهرات ايرانيان
مقيم لس آنجلس

دو جنبش مدنی را

به هم پيوند بزنيم!


نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا


 

 

ی