تشديدبحران‌اقتصادی‌درامريكا

حمله‌به‌عراق‌راسرعت‌می‌بخشد

 بودجه عروسی را بالا کشیدند
درهای خانه بخت به روی 
 هزاران جوان بسته ماند
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

تركيب دولت خاتمی در

جهت‌اصلاحات‌ترميم‌خواهدشد؟


8 مارس در تهران

زنده باد برابریمجمع مصلحت و شورای نگهبان

بودجه دولت را گرو گرفته اند


شمار نيروهای امريكائی در عربستان

 بسرعت افزايش می يابد!


گزارش غيرمترقبه‌امروز واشنگتن پست: 30 هزاركردمسلح‌عراقی
با حمايت امريكا عليه تركيه وارد عمل می  شوند

نيمروز 9 اسفند
صدهاتلفن‌همراه يك "كد" را تكراركردند
باصدهزاررای‌تهران را مي بريم

دیلی تلگراف به نقل از سازمان جاسوسی MI6 انگلستان

پس از سقوط صدام

برای تغییر حکومت در ایران

نیازی به لشکرکشی نیست!ا

نتایج هشدار دهنده یک تحقیق 600 صفحه ای روی جوانان ایران

خشم و پرخاشگری

در میان جوانان 

در حال گسترش است
این نظرسنجی روی 75 درهزارجوان 14 تا 19 ساله

 در سراسر ایران انجام شده است


مصاحبه وزیر اطلاعات و امنیت با خبرنگاران داخلی پیرامون

حمله‌نظامی‌آمريكابه‌عراق
و پیامدهای آن در ایران
تکرار قتل‌های زنجیره‌ای‌درایران‌دیگرناممکن‌است

با کلیدنفت‌عراق‌باز می شود!
احمد نوين

روز زن در میهن ما

خودی و غیر خودی نمی شناسد- گل مراد مرادی

ديدارکرزای و بوش در واشنگتن- (کامليا انتخابی فرد)
افغانستان
جمهوری اسلامی تفنگ بدستان

18  اسفند 1381سخن روز


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلي تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضا


سومين جلسه محاكمه ناصرواعظ طبسی آقازاده آيت الله واعظ طبسی با نمايش قدرت وی و پدرش در جمهوری اسلامی پايان يافت و ختم دادگاه اعلام شد. نه تنها احتمال تبرئه متهم بسيار زياد است، بلكه متهم شاكی نيزقرار است بشود! ناصر واعظ طبسی وعده داد كه بزودی عليه مطبوعاتی كه خبر مربوط به اختلاف يكصد ميليارد تومانی او از بانك ملی كشور را فاش ساخته اند به دادگاه خواهد كشيد. اين مطبوعات جسارت كرده و نوشته بودند           ادامه.....


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


هرنتیجه ای که انتخابات دیروز در پی داشته باشد، در برابر پاسخ واقعی به این پرسش کم اعتبار و کم اهمیت است. آراء سنتی جناح راست ( به شمول موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز و زیر مجموعه های آن در بنیاد رسالت و شورای تبلیغات  اسلامی، کمیته امداد، بازار و جامعه وعاظ، بسیج مساجد و انجمن ها و کانون های اسلامی همسو با این طیف) سازمان یافته به صندوق ها ریخته شد. نه در تهران، بلکه در تمام شهرستان ها؛ اما از آنجا که تهرانادامه.......


آقای‌بادامچيان

می فرمايند:


اسدالله بادامچيان، رييس مركز سياسی جمعيت مؤتلفه‌ اسلامی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده است. با توجه به اينكه موتلفه اسلامی مدعی رهبری مطلقه كشور است، اين مصاحبه را از زبان يكی از رهبران موثر موتلفه اسلامی كه سالها مشاور عالی قوه قضائيه و رئيس كميسيون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی بود بايد با دقت خواند . بايد خواند و از لابلای جمله پردازی ها و هجوم و گريزهای وی آن اساسی ترين نكات را بيرون كشيد و در برابر خود وی گذاشت تا خود آن ها را معنا كند.               ادامه....


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

 

ی