مصاحبه محمد خاتمي:

زمان، مكان و دست‌اندركاران قتل

دكتر زهراكاظمی مشخص است

درمورد دفن‌جسد زهرا‌كاظمی من‌دخالت‌نداشتم

 


 

 


مرتضوی در ديدار با شاهرودی و عليزاده:
می دانيد، اگر خطا هم شده باشد
من فقط دستورات را اجرا كردم

تعدادی زندانی با ماموريت‌های جديد بزودی آزاد می‌شوند

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
بموجب يك خبر دريافتي: جسد را با موافقت رهبر دفن کردند

از بيم كشف تجاوز جنسی به زهرا كاظمي

در زندان، جسد را تحويل كانادا ندادند!


دهه 60
يك دهه قتل، اعدام و جنايت
برای خيانت به انقلاب مردم
پرونده شكنجه و اعتراف گيری را از قتل عام زندانيان سياسی  دنبال كنيد!

 

جهان " زير و رو"
   و ايران از "اين رو" به "آن رو" شده !

آنها حتی فرصت نيافتند در مقابل زندان اوين جمع شوند و خواهان ديدار با عزيزانشان شوند. تنها جسارت امثال زهرا كاظمی برای تهيه عكس و فيلم  در مقابل اوين كافی نبود، به آگاهی و جنبش عظيمی نياز بود كه به پشتوانه آن بتوان در برابر جانشين لاجوردی "قاضی مرتضوی" ايستاد، به آن فضائی در جامعه ايران نياز بود كه تنها در عرض دو هفته ديوارهای اوين به لرزه در آيد. تنها جهان و منطقه زير و رو نشده، ايران و ايرانی نيز از آن رو(كم اطلاعی و خوش باوري) به اين رو (آگاهی و بی باوری نسبت حاكميت) شده اند. اين عكسی است از جمع شدن تعدادی از اعضای خانواده زندانيان سياسی اعدام شده در سال 1367 كه غريبانه بر سرخاك عزيران خود، در گورستان "بهشت خاوران" در جنوب شرقی تهران نشسته اند.آنها زنده ترین مردگان این دوران اند!


نامه مديركل وزارت ارشاد پيرامون
خبر جعل و دروغی كه در اتاق قاضی مرتضوی تنظيم شد

نامه مسعود بهنود، به دكتر سروش

سقوط اين طشت رسوائي

دستآورد يكصد سال مقاومت

و شش سال جنبش ملت نيست؟


17 مرداد

 روز اعتصاب و تحصن روزنامه نگاران ايران


بلغارستان 13 سال پس از فروپاشی
سوسياليسم در اروپای شرقیديدار رهبر با معدود ياران قديمی وی كه بحران مشروعيت
نظام و بی اعتباری وی نزد مردم را به او ياد آور شدند
رهبر: 59 ميليون مخالف
 فدای يك ميليون فدائی من

بررسی‌تصميمات‌جناح‌راست‌دريك‌محفل‌وابسته‌به‌كارگزاران

اطلاع و نگرانی كارگزاران

ازطرح های جناح راست


وظائف جديد دادستان تهران- سيدابراهيم نبوی

خود داری سيد ابراهيم نبوی

از افشای‌محفل‌نشينان كيهان


 

نطق پيش از دستور الهه كولائی در مجلس و سخنراني

به غايت بی خردانه رهبردرمراسمنمايشموشكشهاب 3

24 سال هزينه دخالت در امور

كشورهای همجوار را پرداخته ايم!

عليرغم فاجعه حاصل از دخالت نظامی و حمايت از گروهبندی های نظامی – سياسی در افغانستان، عراق، آذربايجان، ارمنستان، بوزنين، لبنان، فلسطين، تبديل ايران به پايگاه القاعده  و تامين هزينه عمليات تروريستی در خارج از كشور، هنوز رهبر جمهوری اسلامی با اتكاء به چند موشكی كه به كمك كره شمالی در ايران مونتاژ شده، فرماندهان سپاه پاسداران را،- كه فعلا جمعی از آنها بدستور وی سرگرم شكنجه و اعتراف گيری و مقابله با مردم در داخل كشوراند- آماده مداخله نظامی در امور لبنان و فلسطين اعلام می كند! او، اين چك بی محل را به حساب ملت ايران می كشد، بی آنكه ملت ايران چنين اختياری را به وی داده باشد.- پيك


درروزجهانی‌خبرنگارودراعتراض‌به‌دستگيری‌ها،سانسوروقتل‌دكترزهراكاظمی

يك شبانه‌روزاعتصاب‌وتحصن‌روزنامه‌نگاران‌ايران

اين اعتصاب و تحصن، يادآور اعتصاب بزرگ مطبوعات ايران در انقلاب 57 است كه رهبران آن، پس ازانقلاب يا بر اثر كهولت سن در گذشتند و يا در زندان ها اعدام شدند.ا


نامه 741 خطاب به محمد خاتمی

روزنامه پراودا نوشت:
روسيه خود را آماده
شرايط جنگی در خاوردور می كند

اين سرمايه را جناح راست دراختيار امريكا قرار داده
سرمايه گذاری امريكا روی نقض حقوق بشر
و شركت نكردن مردم در انتخابات آينده


در سوگ "بابا صفری"
آنكه اردبيل را به سينه تاريخ سپرد

   عليرضا اردبيلی  


بلغارستان در آستانه انتخابات مهم منطقه ای  و پيش بينی ها
پيروزی كمونيست ها و تشكيل
دولت ائتلافی با سوسياليست ها

   ترجمه محمد باران  


رنج ، در رنجنامه دكتر عبدالكريم سروش

    دنا رباطي


مرتضوی و كيهانی ها، درتلاش پيوند
سرنوشت ايرج جمشيدی به سرنوشت پورزند

گزارش يك شاهد عينی از آخرين روزهای زندگی

زهرا كاظمی در بيمارستان بقيه الله سپاه پاسداران
زهرا كاظمی آنچه را
نبايد می ديد، ديده بود
- جرم اين بود !ا -

نامه توضيحی دفتر و پايگاه اينترنتی

قاسم شعله سعدی به روزنت "پيك" مرتضوی سرگرم اجرای رهنمود رهبر است: "جمع كردن غائله"

نخستين گزارش مستقيم

شكنجه وحشيانه دانشجويان

1- دو بازجو و شكنجه گر به اسامی " بخشی" و " نخعی" زير نظر قاضی مرتضوی طرح شكنجه و اعتراف دانشجويان را در اوين پيش می برند. بخشی عامل مستقيم قتل دكتر زهرا كاظمی خبرنگار ايراني- كانادائی است.2- قاسم شعله سعدی، سرانجام پس از چندماه فاش ساخت كه در جريان بازداشت چند هفته ای  خود در اوين بشدت شكنجه جسمی شده است. او را ناچار به اعتراف های دروغ و فيلمبرداری تلويزيونی كردند و سپس با سپردن تعهد سكوت آزاد ساختند.


بی آبروئی و بی اعتباری، بدتر از بركناری

ترس در مردم ايران مرده

اينهمه دستگيری دليل آنست!ا


اتحاديه اروپا روابطش با ايران را بازنگری ميكند

هشدار اتحاديه اروپا به ايران

درباره‌حقوق بشرو فعاليت‌اتمی


 

 

 

 

 

 

 

2 مرداد 1382گزيده ها


50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری