مردم شب ها پای تلويزيون منتظر نتيجه اند!

جنگ پارازيت و ضد پارازيت

ميان تلويزيون های فارسی

امريكا و سيمای جمهوری اسلامی

 


 

 


نشست‌تداركاتی‌جمعيت دفاع‌ازجبهه‌جمهوری‌و دمكراسی

جنبش دانشجوئی در ايران
و درس های 18 تبر 1378
اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
يك منبع خارجی:
موتلفه اسلامی، در تركيه با آمريكائی ها 
وارد معامله‌سياسی- نظامی- تجاری شده‌است

موسوی خوئينی: عقل چيزخوبی است

با اسلحه و بگير و ببند و زندان

با مردم روبرو نشويد!

1- جرم عباس عبدی اينست كه حرف و قلمش به مذاق قدرتمندان خوش نمي‌آمد! من دعا می كنم ظلم از سر او برداشته شود.

2- رضاخان می خواست به زور مردم را بی حجاب كند و حالا عده ای با زور می خواهند چادر سر مردم كنند.

3- نه دلسرد شويد، نه كنار بكشيد و نه رها كنيد جنبش اصلاحی را. نمی شود كه مردم يك چيزی  بگويند و شش نفر(شورای نگهبان) برای خودشان يك چيز ديگر و يا از مردم بخواهند صدايشان در نيآيد تا مملكت را خوب اداره كنند و يا با چوب و چماق و قمه و زندان با مردم روبرو شوند. اصلاحات برای اصلاح همين امور است.


محمد خاتمی:

برای مذاكره با امريكا نيازمند واسطه نيستيم!ا

اطلاعيه انجمن اسلامی دانشگاه سهند تبريز
انقلابی كه قرار بود به حاكميت محرومان
 بيانجامد به حكومت قمه كشان ختم شده!

بيانيه حزب ملت ايران بمناسبت هيجدهم تير
تجاوز به حقوق ملت محكوم است

نمايندگان دانشجويان در مجلس
با تحصن در مقابل سازمان ملل مخالفت كردند

اظهارات تحريك آميز وزيردفاع ايران
نظامی های ايران و اسراييل
سوژه به هم پاس می دهند!


كردها

در كشورهای چهارگانه كردنشين منطقه

   فرزاد سارائی


طلای سياه در قاره سياه

سفر بوش به قاره افريقا

برای سلطه بر نفت این قاره


لاله و لادن  

جدائی را تاب نياوردند!ا
 

بمناسبت 18 تير و برای تصميمات بعد از اين روز
قرارگاه لشكر ثارالله
ستاد ضد تظاهرات شد!
چنين فضای نظامی- امنيتی را ايران تاكنون به خود نديده است و باحتمال زياد دارند خود را آماده برپائی محاكمات پس از 18 تير و بستن 7 روزنامه كشور می كنند. اين آماده باش، كاملا با ادعاهای افرادی نظير هاشمی رفسنجانی و اسدالله بادامچيان كه همگان را راضی از اوضاع  و جوانان را سر به راه توصيف كرده اند مغايرت دارد!


گنجی كه هاشمی رفسنجانی روی آن
نشسته و مصلحت ها را تشخيص می دهد!
يك مجله خارجی،بخشی از
ثروت رفسنجانی‌رافاش‌كرد


اين‌قصه‌دردانگيز رادرجمهوری‌اسلامی‌پايانی‌هست؟
دردنامه پدر احمد باطبی

به رنج نامه پورزند اضافه شد


حراست سپاه،‌ازدانشجويان‌تحت شكنجه‌چه‌می‌خواهد؟

شكايت انجمن اسلامی دانشجويان علوم اجتماعی  
به كميسيون اصل 90 مجلس

هاشمی‌رفسنجانی: 200 دانشجوتظاهرات‌كردند
دادستان كل: 4000 نفر بازداشت شده‌اند

بخشنامه های شبه حكومت نظامی
نگران پيوند كارگران و دانشجويان در يزد


سخنان جنگی اما بی پشتوانه
فرمانده كل سپاه حقيقت را گفت
اما واقعيت عريان را نپذيرفت!

يك مصاحبه خواندی پيرامون كودتای 28مرداد و امكان تكرار آن به اشكال مختلف
دست های پرقدرت خارجی را
در حوادث كنونی ايران ببينيد!

 

به تجارت جهانی 500 ميلياردی مواد مخدر، دركنار نفت منطقه و ايران بيانديشيد و ريشه های حوادث را بيابيد!
ادامه گسست‌ تاريخی ما از نسل‌های پيشين‌ و وجود دشمنان‌ بسيار زيرك‌ و قدرتمند و برنامه‌ريز اگر به‌ همين‌ شكل‌ پيش‌ برود به‌ يك‌ فاجعه‌ خواهد انجاميد.

نقش يهوديان مسلمان همانقدر در حوادث ايران موثر بوده، كه نقش يهوديان مسيحی و يا يهوديان كليمی در اروپا و كشورهای عربی.( خانواده حبيب الله عسگراولادی از جمله خانواده های يهودی مسلمان شده ايران است)


مصطفی تاج زاده:

هيچ دليلی برای جلوگيری از

برپائی مراسم 18 تير نمی بينم!

كسانی برای ديدن و پذيرفتن واقعيت جامعه خود را به خواب زده اند. دشمن را بزرگ نكنيد، مسئله سازی های خودتان برای مردم را بزرگ ببينيد!آنروز كه مطبوعات معتبر و مفيد را فله ای تعطيل كردند و گفتند: ديديد اتفاقی نيفتاد! بايد به امروز كه سخنگوی مردم راديو امريكا و تلويزيون های لس آنجلس شده فكر می كردند. همچنان كه با بستن سايت های سياسی، سايت اينترنتی وزارت خارجه امريكا جايگزين آن ها شده است.


يك اقتصاد دان: دراين مملكت بالاخره بايد
حرف بی مدرك جرم شناخته شود

برای همايش ملی در قلعه بابك

  پرويز ماهان از تهران


اعتصاب پرستاران و كارگران واحدهای بهداشتی كره جنوبی


اعتصاب كارگران نفت و واحدهای صنعتی و خدماتی در نيجريه 

18 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


 

 

ی