مصاحبه ‌با نماينده‌ حزب‌ كمونيست ‌عراق درآلمان

دلیل حضور كمونيستها

در شورای حكومتی عراق

 


 

 


پشت ‌صحنه‌آرائی ‌ضدامريكائی‌ مافيای ‌حكومتی‌

يك پل امريكائی، كه قرار است

خودی‌ها ازروی آن‌عبوركنند!ا

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

پس از رهائی از زندان

گزارش عيسی سحرخيز

از مشاهداتش در زندان اوين
آنچه شب حمله به خوابگاه طرشت گذشت، از زبان
يكی ازاعضای دو تيم حمله كننده به خوابگاه

آيت الله جنتی در نماز جمعه ديروز تهران گفت: آنها كه مدام از 18 تير سخن می گويند خجالت بكشند. آيت الله جنتی كه بنا براعترافات فرشاد اميرابراهيمی خود يكی از سخنرانان "دخمه" ايست كه در آن طرح ترور و جنايت ريخته می شود، تلويحا از قمه كش هائی دفاع كرد كه در گزارش عيسی سحرخيز از زندان اوين اشاره ای كوتاه به عمليات آنها شده است. واقعا چه كسی بايد خجالت بكشد؟ ملت ايران و يا پيش نمازی كه علنا دروغ می گويد و از جنايت دفاع می كند؟


مثلث اژه ای- مرتضوی- ميثم

واحد قضائی-امنيتی

دركميته بحران و امنيت داخلی سپاه پاسداران

ميثم جانشين سعيد امامی شده، مرتضوی جانشين لاجوردی و اژه ای جانشين آيت الله محمدی گيلانی. اين جانی می رود، جانی ديگری جانشينش می شود. صورت مسئله بايد عوض شود


آيت الله منتظری در پاسخ به دانشجويان کشور:

برای حفظ قدرت از هيج 

جنايتی دريغ نمی کنند


روزنامه "لوس‌آنجلس تايمز" نوشت:

نفر دوم و ديگر فرماندهان 

القاعده در ايران مانده اند


محسن ميرداماد:

يكی از واحدهای سازمان امنيت موازی،ا
سه برابر وزارت اطلاعات پرسنل دارد

پس از خاتمی، اگر كنار برود

    داريوش سجادی


نيم نفسی بيش، برای كانون باقی نگذاشته اند

بانگ اعتراض كانون نويسندگان ايران

را به گوش مردم جهان برسانيد


تحليل داخلی جناح راست و گشايش درها به روی معاون جورج بوش

بده بستان اقتصادی - سياسی
با امريكائی ها لب مرز عراق

سفارت‌ ج.ا‌ دربغداد،خواستارآزادی‌آنهاشد !ا

نقش‌سيمای‌جمهوری‌اسلامی

درترورفرزندآيت‌الله‌خوئی!اتذكر نمايندگان دانشجويان در مجلس را جدی بگيريد!

هشدار به سايت خبری اميركبير

يك فرمانده سپاه فاش كرد

سپاه، بدستور رهبر

امنيت داخلی را به عهده گرفته

مثلث "اژه ای- مرتضوی- ميثم"ا

 در كنار ستاد امنيت‌ داخلی‌سپاه  


برای‌رساندن‌بانگ‌اعتراض‌خودبه‌مردم‌ايران‌وجهان

خبرنگاران‌اصلاح‌ طلب‌مطبوعات‌

در تدارك يك روز اعتصاب!ا


گزارش دريافتی: بدستور مرتضوی

زهراكاظمی را نيمه جان از
پله های بازداشتگاه پرت كردند


  سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام داشت:

روزنامه‌ نگاران‌ بازداشتی، ‌درزندانی
كه زهرا كاظمی در آن كشته شد!ا

جميله كديور مخبر كميسيون اصل نود مجلس خبر داد
ممانعت قاضی مرتضوی از ديدار
نمايندگان مجلس با زهرا كاظمی

 ا«كميته حقيقت‌ياب» را تشكيل دهيدچاره ای جز 

ياری خواستن از نهادهای بين المللی باقی نمانده!ا


آقای خاتمی! راه ديگری باقی نمانده

پيروزی – شهادت – برکناری

شوراهای منتصب را به حال خود رها کنيد

و با قدرت مردم حق را به کرسی بنشانيد

    علی اصفهانی


نامه پدر و مادر محسن سازگارا به رئيس قوه قضائيه
قوه قضاييه ركورد دار نقض قانون

پس از 6 سال نامه نويسی به محمد خاتمی
سرانجام 350  فعال سياسی – فرهنگی صاحب نام ايران
رهبرجمهوری اسلامی را خطاب قرار دادند
 در رهبری و انتصابات خود
بسود مردم تجديد نظر كنيد

هراندازه موقعيت‌داخلی وخارجی‌جبهه‌ضداصلاحات
 ضعيف تر می شود، توطئه ها نيز شدت می گيرد
سه سناريوئی كه برای تحميل

استعفا‌به‌خاتمی‌به‌اجراگذاشته‌شده


احمد چلبی، سرانجام 

رهبر‌حكومت‌عراق‌شد


در پاسخ به مقاله "چهار گروه طرفدار استعفای خاتمی اند" در پيك
من از موافقان استعفای آقای خاتمی
و كناره گيری اصلاح طلبان از حاكميت هستم!

   نادر كلدانی


بابك داد نويسنده كتاب " صد روز با خاتمی” :
به بهانه نامه دكتر سروش به خاتمی  
در ميانه اين طوفان،...


رنجنامه ای، در پاسخ به دكتر سروش

     رضا حديثی


گزارش خواندنی مسئول كميسيون حقوق بشر اسلامی
سفر گزارشگران حقوق بشر به ايران
به بهانه های مختلف به تعويق افتاده
آيت الله شاهرودی: من با يك رای در كنار بقيه نمی نشينم!


گزارش تحقيق پيرامون قتل زهرا كاظمی
و نامه عباس عبدی بايد باطلاع مردم برسد!

سعيد حجاريان:
جبهه مشاركت گزارش افشاگرانهای را
پيرامون حوادث 6 ساله كشور منتشر می كند!

  با نفی خودی و غير خودی و با حضور‌نمايندگان ليبرال ها، کردها، مسلمانان شيعه‌و سنی، كمونيستها ونمايندگان اقليت‌های كوچك‌عراق

تركيب شورای حاكم بر عراق
شباهتی به حاكميت ج.ا ندارد!ا

    سياوش سالك( برای پيك)ا


مصاحبه نماينده حزب كمونيست عراق درآلمان

حزب كمونيست عراق خواهان

برپائی كنفرانس اتحاد ملی شد


دكترابراهيم يزدی: جناح راست، سازش‌باامريكا راخيلی‌ساده‌تصوركرده

يك جريان درجناح راست، خود را با 
امريكا، اسرائيل و انگليس همآهنگ كرده  

27 تير 1382گزيده ها


50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری