مصاحبه راديويی ناصر زرافشان پيش از بازگشت به زندان

پا از گلوی مردم برداريد

آمريكا پشت درهای كشوراست

 اين سايت زير نظر علی آقا محمدی قائم مقام سيمای
جمهوری‌اسلامی‌وطراح‌قتل‌مجيد خوئی‌منتشرمی‌شود
سايت امنيتی دريچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلائل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قتل
سيدمجيد‌‌خوئی‌رامنتشركرد

اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

"احمد چلبی" يا "جان گارنر"

جدال برسر حكومت جانشين
به غارت در عراق ختم شده
رامسفلد وزير دفاع امريكا طرفدار تعيين يك فرماندار نظامی 
برای عراق است و زلمای خليل زاد مشاور كاخ سفيد
طرفدار يك دولت عراقی به رهبری احمد چلبی

اين تصوير احمد چلبی را در ناصريه عراق نشان می دهد. سربازان و افسران نيروهای انگليسي-امريكائی و برخی نظاميان عراقی در اطراف وی ديده می شوند.


 

واشنگتن‌پست خبر سايت‌روسی" جنگ عراق" راتائيدكرد

ا"بمب‌مادر" برفرازتکریت!ا

مردم دیگر به دین بلندگوئی باور ندارند
عزت الله سحابی:ا
ا"اسلام"منافع‌ملی‌نیست‌که‌محوروحدت‌شود

 شركت كنندگان دراولين سالگرد درگذشت دكتريدالله سحابی درحسينيه ارشاد

مصاحبه جان گانر نامزد وزارت دفاع آمريكا

 :برای حاكميت بر عراق 

من يك دولت ائتلافی
تشكيل می دهم

هشدار سوريه در باره نابودی كشور عراق
كسانی در ج.ا می كوشند
سوريه را بلاگردان ايران كنند!

صف بندهای نظامی در برابر امريكا
با نتيجه كنفرانس لنينگراد
اجلاس‌اتحاديه‌دفاعی‌اروپاتشكيل‌می شود


امريكا با 40 ميليون دلار وارد كارزار
انتخاباتی در جمهوری بلاروس می شود


علی آقامحمدی در سيمای ج.ا طراح اين ترور بود
تيم ترور پسر آيت الله خوئی
خبرنگاران‌اعزامی‌سيمای‌ج.ابودند
نام مستعار دو تن از عاملين ترور:    "تشكری"و"برق‌آبادی "   

امريكا مهيب ترين بمب خود را آماده فرو انداختن بر تكريت كرد
تكريت تا ساعاتی ديگر
با خاك يكسان خواهد شد
صدام حسين و رهبران حزب بعث در پناهگاه های تكريت بسر می برند


 اجلاس مهم لنينگراد با شركت رهبران روسيه- آلمان- فرانسه
ايران و خطر تهاجم به آن
در كانون مهم ترين ديدارها

بازتاب سقوط‌‌ صدام‌حسين درايران

ركود معاملات املاك و

افزايش تقاضای خروج پول


اجلاس 9 كشور بالكان: برای همكاری نظامی با امريكا
اروپا به دو پاره تقسيم می شود! ا


اين هيات پيش از ترور مجيد خويی از سردشت
برای مذاكره با امريكائی ها وارد عراق شده بود
امريكائی ها حاضر به مذاكره با
هيات مجلس اعلای عراق نشدند


مسعود رجوی در دمشق!

سوريه حساب‌ خود‌را از ج.ا. جدامی كند؟


وزير دفاع امريكا ايران و

سوريه را نشانه گرفته!


كانون سبزهای ايران:
برای تغييرات در ايران
پيش ازآنكه دير شود
سازمان ملل را فرا بخوانيم


بالاخره گروههايی‌ که به عنوان‌ گروههای‌فمنيستی در ايران ‌فعاليت می‌کنند وابسته ‌به بيگانگان و دشمنان ‌جمهوری‌اسلامی ‌هستند يامزدور وجاسوس جمهوری‌اسلامی ؟

    پرديس تهامی - سايت زنان ايران

مقالات و ديدگاه‌ها24  فروردين 1382سخن روز


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره . ادامه.... 


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه ولیعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

BODYی