متروپل یک شبه فرو نریخت

ترک ها را نخواستند ببینند!

قربان رضا احمدی

 

 مصاحبه لاوروف با تلویزیون فرانسه

هیچ نشانه ای از هیچ بیماری

در پوتین دیده نمی شود!

(پیک هفته ۱۰۹)  ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ - ۳۱  مه ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۱۰ - ۹  خرداد

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۱۰ - ۹  خرداد

رویدادهای منطقه

 و جهان


۱۰ - ۹  خرداد

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۱۰ - ۹  خرداد

منتخب اخبار
شهرستان ها


۱۰ - ۹  خرداد

منتخب اخبار ورزشی


۱۰ - ۹  خرداد

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت ۱۰ خرداد

سیاست های داخلی کشور

باسیاستخارجی‌همآهنگ‌ نیست!

کم کم، آن گروه از سیاستمداران روشن بین جمهوری اسلامی که در گذشته دستی در حکومت داشته اند اما در دو دهه گذشته به حاشیه رانده شده اند، به گرهی ترین دلائل بحران همه جانبه حاکم بر کشور نزدیک شده و آن را بر زبان می آورند. آنها نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در تضاد با سیاست های داخلی آن میدانند و توصیه به یافتن چاره ای برای آن می کنند. از این جمله سیاستمداران، مصطفی هاشمی طباست که درجمع اصلاح طلبان قرار دارد اما موج سوار نیست. او درتازه ترین مصاحبه اش با روزنامه امتداد که روز گذشته انجام و منتشر شد گفت:

«ما از یک سو یک سیاست ضد امپریالیستی و ضد امریکایی و به تعبیری انقلابی داریم و از طرف دیگر در بحث اقتصاد دچار مصرف ‌زدگی هستیم! اگر ما در سیاست خارجی انقلابی هستیم باید در مسائل داخلی و اقتصادی هم انقلابی عمل کنیم. ما دچار یک تضاد اجرایی هستیم که جواب نمی‌دهد. ما الان با همه همسایگان مشکل داریم. یعنی تقریبا همه همسایگان ما – پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق و کشور‌های جنوب خلیج فارس – با ما تضاد دارند و ما هم با آن‌ها تضاد داریم. وقتی ما در اجتماع صد هزار نفری به آل سعود فحش می‌دهیم یعنی اینکه با هم دشمن هستیم و این معنایی غیر از دشمنی با همسایگان ندارد. غیر همسایه‌ها هم که به جای خود. آیا ما این چهره انقلابی را در داخل هم داریم؟ نمی‌شود که در سیاست خارجی انقلابی باشیم، اما در داخل این وادادگی را داشته باشیم و هر کسی هر کاری خواست انجام دهد و روابط به جای ضوابط حاکم باشد. اگر ما انقلابی هستیم چرا ۲۰ میلیارد دلار مواد غذایی وارد می‌کنیم؟ وقتی ما تحت فشار قدرت‌های بزرگ هستیم و در داخل وادادگی داریم این وضعیت معیشتی فعلی بروز می‌کند. این تضاد را باید حل کرد. ما مثلا کشور انقلابی هستیم، اما بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد می‌کنیم و این غیر از آن چیزی است که قانونی وارد می‌شود. همه هم می‌دانند که چطور وارد می‌شود. قاچاق از در و دیوار می‌ریزد و همه هم محکوم می‌کنند، اما باز وجود دارد! کشور انقلابی ارز در بازار می‌فروشد؟ جمعیت در حال افزایش و درآمد سرانه درحال کاهش است و طبیعی است که تضاد طبقاتی بیشتر می‌شود. حکمرانی با این تعارضات ممکن نیست.»


اسرائیل و امریکا برای

حمله به ایران همآهنگ نیستند!

"النا پانینا" مدیر موسسه پژوهشی "روسترات"

ترجمه- کیوان خسروی


نخستین فیلم از داخل

پناهگاه "آزوفستال" ماریوپل

این نخستین فیلم از داخل پناهگاه زیر زمینی "آزوفستال" است که پس از تسلیم شدن پناه گرفتگان نظامی و نازیست به همراه مزدوران خارجی و افسران ناتو گرفته شده است. البته با احتیاط بسیار و با کمک مین یاب ها و همچنین غافلگیر نشدن توسط برخی پنهان شدگان در این پناهگاه و خطر آتش گشودن به روی فیلمبرداران ارتش روسیه.


روسیه اسناد آن را بدست آورده

امریکا متهم اصلی تاسیس

آزمایش های بیولوژیک در اوکراین


گزارش جنگ اوکراین

رسانه های غرب، فیتیله اخبار

جعلی اوکراین را پائین کشیده اند


گزارش واشنگتن پست

کهنه سربازان اعزامی به اوکراین

شتابزده به خانه هایشان بازگشتند


سونامی قحطی در راه است

ذخائر گندم جهان

تا۱۰هفته دیگرتمام میشود!


نظر سنجی ها نشان میدهد

مردم روسیه امریکا و ناتو را

مقصرجنگ اوکراین می‌دانند!


عنوان اول پیک نت ۹ خرداد

جنایت را نمیتوان
پشت‌دیوارسیمانی پنهان کرد!


خشونت گریزی مردم و آغاز پرهیز حکومت از خشونت

تظاهرات آبادان