برآورد گزارش پزشكان ضد جنگ
تلفات عراق درحمله‌آمريكا
تا260 هزارنفر‌خواهد بودسومين گزارش از اعتراضات دانشجوئی -  پيك
اعتراض و تحصن دانشجوئی
بدون خشونت و ماجراجوئی
توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 


گزارش وبلاگ رنگين كمان از مراسم خاكسپاری
صفر قهرمانی در امامزاده طاهر

ديدار جان بدربردگان

در بدرقه ابدی صفرقهرمانی


محمدعلی عمويی
چشمی كه جوان‌ها را نبيند، همان بهتر كه هيچ چيز را نبيند!ا

گزارش ايسنا از مراسم امروز

شعار آزادی زندانيان سياسی 
در مراسم خاكسپاری صفر قهرمانی

خاتمی با اشاره به دیدار مسئولان نظام با رهبر

همه پذيرفتند حكم آغاجری نادرست بود

ميزگردمطبوعاتی رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی

مخالفان اصلاحات وسوسه 
قتل عام در سردارند

تاج زاده : اگرمنظوررهبربرگزاری رفراندوم باشد تحقق آن رادنبال می كنيم!ا

سلامتی : جبهه دوم خرداد بخشی ازحاكميت است ودرحاكميت می ماند!ا
نبوی : آنكه بايد ازحاكميت خارج شود آن اقليتی است كه حادثه می آفريند

مجموعه گزارش‌ها از تجمع‌های دانشجويی 
در اعتراض به حكم هاشم آقاجری


نهضت آزادی ايران
خواهان آزادی آغاجری شد

 علی اكبر موسوی خوينی در جمع دانشجويان با اشاره به سخنان اخير رهبر
از به ميدان كشيدن مردم استقبال ميكنيم و چاره لوايج 

رييس جمهور را نيز مراجعه به مردم و رفراندم ميدانيم


جمع آوری امضا وبلاگ نويسان
در اعتراض به حكم هاشم آغاجری

بيانيه حزب كمونيست روسيه
بمناسبت هشتادوپنجمين سالگردانقلاب اكتبر

سرمقاله اومانيته 12 نوامبر- پاتريك لو هياريك

سرمايه داری برای بازتوليد خود

نيازمند حالت جنگ و ناامنی دائمی است


نوام چامسکی، آنجلا ديويس، جين فوندا و...

به جنبش ضد جنگ پیوستند!


پراودا - گيوركی كوستين - نماينده شورای دولتی روسيه
پوتين برای ماندن درقدرت
فرامين آمريكا را اجرا می كند
             ترجمه توكا سرداری - مسكو

رايد فهيم يكی ازرهبران حزب كمونيست عراق :ا
با تغييرات فوری‌ واساسی‌ درحاكميت
می توان جلوی حمله آمريكاراگرفت

23 آبان 1381

سخن روز

تهديد رهبر به فراخواندن

مردم به خيابان

حق با رهبر است

...

اما

رهبر جمهوری اسلامي، در ديداری پيش بينی نشده با مسئولان نظام  برای آنها سخنرانی کرد. اين ديدار زير فشار افکار عمومی جامعه در اعتراض به عملکرد قوه قضائيه و سازمان امنيت موازی تحت نظارت وی صورت گرفت؛ که آخرين محصول آنها حکم اعدام برای هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی است....ادامه


حكم اعدام آغاجری
فاجعه بزرگ درراه !ا

انتشار خبر صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجري نفرت از دستگاه قضائی منصوب رهبر جمهوری اسلامی را بيش از هر زمان ديگری تشديد كرد. حتی برخي نيروهای مذهبی متمايل به جناح راست جمهوری اسلامی نيز ناچار شدند از صادر كنندگان چنين حكمي فاصله بگيرند و موج نفرت را از سر بگذرانند. ...ادامه


حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ايشان دردوران اخير، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زياد زده  و آينده تير و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسيم کرده است!

ظاهرا از کوزه اين پژوهشکده نيزهمان بيرون مي‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ايشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت.

طرفداران اصلاحات مي‌گويند: اين حربه بسيار خطرناك را كه از توپ و تانك و بمباران هوائی در شرايط كنونی در ايران خطرناك‌تر است بايد از دست امريكا درآورد و مردم را حاكم بر يش ساخت ...ادامه


 

 
 
ی