گزارشي‌از يك ديدار سياسي،اما غير رسمی درامريكا

آمريكا دولت خاتمی وقدرت
مخالفان او را موقت می داند

 در ديدار محمد جواد لاريجانی با كميساريای حقوق بشر

ايران متعهد به تغيير

ساختار قوه قضائيه شد

برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد - برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
شب يلدا

شوق رهائی در 
شعری از ليلوا

ايرون (ايران)ا


قتل عام در زندان

شكاردرشهر

مختاری
انفعال چپ

پوينده

آگاهی طبقاتی

محمد خليلی
نگاه ادبيات هميشه
سياسی بوده 

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

ويژه نامه
احمد محمود


احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


 
خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

مصاحبه دبير فراكسيون‌دوم‌خرداد مجلس با يك شبكه‌تلويزيونی‌امريكا:

برای درك تغييرات عميق سياسی درايران

اختناق دوران‌هاشمی‌رفسنجانی‌رابا

  دوران محمد خاتمی مقايسه كنيد!


گسترش دامنه افشاكری عليه كيهان وحسين شريعتمداری

كيهان منفور ترين روزنامه
تاريخ ايران شده است

محمد خاتمی در همايش قانون اساسی : ا

دوران تحميل قدرت به‌مردم‌آگاه‌گذشته‌است


سكان كشتی
طوفان زده به
عبدالله نوری 

سپرده می شود؟


به مناسبت آغاز كار راديو 24 ساعته "فردا"

پيام مداخله جويانه بوش 
خطاب به مردم ايران

نظر مسعود ده نمكي در باره مخالفان اصلاحات،

خط سوم از درون جبهه مخالفان اصلاحات

سر انجام بيرون خواهد آمد


فر مان عقب نشينی جناح راست

از مشهد بايد صادر شود!


بدنبال توافق هيات اعزامی قوه قضائيه
،با كميساريای حقوق بشر در ژنو
رئيس دادگاه انقلاب اسلامی تهران:ا
ملی-مذهبی ها برانداز نيستند
شرايط جهت صدور حكم فراهم نيست!ا

برای حمايت افكار عمومی از سياست جنگی امريكا

باید در انتظار
حوادث تروريستی بود

نمايش فيلم آوازآفتاب، مروری بر داستان نويسی معاصر ايران 

در مراسم اهدای جايزه ادبی يلدا

مراسم با شكوه چهلم صفر خان
بر مزار او

برای حمايت افكار عمومی از سياست جنگی امريكا

باید در انتظار
حوادث تروريستی بود

در ماه های فوریه و مارچ بمباران افکار عمومی

 جهان علیه ایران آغاز خواهد شد

آغاز جنگ داخلی در ایران

اشغال ذخائر نفتی جنوب


با حضور محمد جواد لاريجانی در راس هيئت

مذاكرات هيات قوه قضائيه

با مقامات حقوق بشر در ژنو

مخالفان اصلاحات زير فشار
 خطرات خارجي و جنبش داخلي

گفتگوئی با يك كهنه سرباز آمريكائي
جبهه  ضد جنگ
در برابر جبهه جنگ

يوری اوينري:ا
كشتن‌عرفات
 راه‌های‌امروزرا می‌بست
بر پائی كنفرانس لبنان- فلسطين
پس ازكنفرانس عراق در لندن

نگاهی به ده

آخرين ساخته عباس كيارستمی

امير كاويانی


2  دی 1381

سخن روز


نظري به تظاهرات ايرانيان
مقيم لس آنجلس

دو جنبش مدنی را

به هم پيوند بزنيم!


هزاران ايرانی مقيم کاليفرنيا، در يک اجتماعی بزرگ نسبت به رفتار پليس، اداره مهاجرت و وزارت امنيت تازه تاسيس امريکا نسبت به ايرانيانی که هنوز اقامت آنها در امريکا رسميت نيافته اعتراض کردند.در اين اجتماع که رقم آن را تا 20 هزار تن گزارش کرده اند هيچ نوع پلاکارد و يا شعار سياسی  نه عليه جمهوری اسلامی و نه عليه امريکا از سوی ايرانيان اجتماع کننده حمل نشد و چند تنی از وابستگان حزب کمونيست کارگری نيز که  ادامه.....


نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


دادگاه پرونده معروف به نظر سنجی، همان سرنوشتی را خواهد داشت که دادگاه غلامحسين کرباسچی شهردار تهران، عبدالله نوری رئيس شورای شهر تهران ، هاشم آغاجری، اکبر گنجی، عمادالدين باقی، موسوی خوئيني ها و ديگران و ديگران در شش سال گذشته داشته است. يك دوره جنجال تبليغاتی و سپس راهی ساختن بخش ديگری از نسل مذهبی انقلاب  57 به گوشه زندان و يا حاشيه سياسی حاکميت! ... ادامه


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا

با نزديک شدن خطر حمله نظامی امريکا به عراق، اخبار هشدار دهنده و در عين حال نگران کننده ای پيرامون مذاکرات محرمانه و زدوبندهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريکا می رسد. همزمان با اين مذاکرات و زد و بندها، حجتيه و قوه قضائيه، در نقش دولت کودتا و فرمانداری نظامي آن، از طريق اين مذاکرات پل پيوند با امريکا برقرار کرده و خود را برای يورش بزرگ به جنبش و قبضه قدرت آماده می کند.  ادامه....


دو تاكتيك
ترورومذاكره

استراتژي مذاکره با امريکا و جلب حمايت آن برای مقابله با اصلاحات و يورش به جنبش مردم، که در هفته های اخير به اجرا گذاشته شده، همچنان با دو تاکتيک آشکار پيش برده می شود. اين دو تاکتيک عبارتند از... ادامه


دير و زود دارد
اما سوخت و سوز ندارد!ا

بسيج نيز به مردم

خواهد پيوست!

درآغاز هفته بسيج، مسئولان مختلف کشوری و لشکری برای تجمع های مختلف بسيج سخنرانی کردند وهرکدام از نگاه خود به بسيج رهنمود دادند. از جمله هاشمي رفسنجانی که بسيج را دعوت به آمادگی برای يورش به مردم کرد و يا رهبران موتلفه اسلامی که هر کدام به نوعي تعبير رهبر برای فراخواندن مردم به ميدان را به معناي فراخواندن بسيج برای يورش به دانشجويان تفسير و تبليغ کردند.ادامه.....  


جنبش دانشجويی

يك گام به جلو !ا

جنبش دانشجويی و اعتراض و مقاومتی که جامعه در برابر حکم اعدام هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی و بستن موسسات نظر سنجی از خود نشان داد حکايت از تحرک و آمادگی جنبش عليرغم ظاهر مسدود آن دارد. همانگونه که پيش بينی مي شد و برخلاف ديدگاه هاي نااميدانه ای - که مانيفست اکبر گنجی نمونه‌ای از آن بود-  ...ادامه


نامه ای كه
افتخار مجلس است

حجت الاسلام روح الله حسينيان كه از جمله متهمين صدور فتوای قتل براي قربانيان قتل های زنجيره ايست، در دفاع از قوه قضائيه و قاضی صادر كننده حكم اعدام هاشم آغاجری نامه ای برای رئيس مجلس شورای اسلامي نوشت و منتشر كرد. ...ادامه 

 
ی

ی