حاصل فاجعه ملی يورش به مطبوعات داخلي
و سيمای طرد شده جمهوری اسلاني

 شركت شتابزده شريعتمداری در جلسه پرسش و پاسخ !ا

پرسش هائی ازحسين شريعتمداری
كه بايد در دادگاه وی مطرح شود!ا
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد - برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
شب يلدا

شوق رهائی در 
شعری از ليلوا

ايرون (ايران)ا


قتل عام در زندان

شكاردرشهر

مختاری
انفعال چپ

پوينده

آگاهی طبقاتی

محمد خليلی
نگاه ادبيات هميشه
سياسی بوده 

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

ويژه نامه
احمد محمود


احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


 باور
با صدای
سياوش كسرايی

خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 


مطابق اطلاع رسمی، دستگير شدگان
 همگی از اقشار متوسط و فقير جامعه اند
آخرين اطلاع از وضعيت

دستگير شدن تظاهرات دانشجوئی


مجمع عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور
ملی مذ هبی ها، نهضت آزادی و جبهه دوم خرداد

هيات هفت نفره انگليسی در مشهد
وابستگان بنياد آيت الله خوئی در انگلستان در اين هيا ت حضور دارند

صفر قهرمانيان
ا33 سال زندان
يك عمر انسان!ا

نماينده مجلس: بخشی از قوه قضائيه در دست
آمرين قتل های زنجيره ای و حمله به دانشگاه است

مناظره دكتر لواسانی - موسی غنی نژاد و ناصرزرافشان 
 درباره جهانی شدن و پيامدهای آن
       نقل از سايت اينترنتی كارگاه هنر نوشين

بحران سازان روی نا اميدی مردم
سرمايه گذاری كرده اند

شمس الواعظين : اگر جناح راست را كنترل نكنند
گام به گام برقدرت تسلط می يابد

مرتضي نبوی سرپرست بنياد رسالت وعضو مجمع مصلحت : ا

با ادامه اختلاف نه از تاك نشان 
 می ماند و نه از تاكنشان!ا

مقالات شما


كردها و صداوسيما

         صلاح الدين عباسي


رهبر و براندازان

         ح - اميريمصاحبه دبير فراكسيون‌دوم‌خرداد مجلس با يك شبكه‌تلويزيونی‌امريكا:

برای درك تغييرات عميق سياسی درايران

اختناق دوران‌هاشمی‌رفسنجانی‌رابا

  دوران محمد خاتمی مقايسه كنيد!


گسترش دامنه افشاكری عليه كيهان وحسين شريعتمداری

كيهان منفور ترين روزنامه
تاريخ ايران شده است

در ديدار محمد جواد لاريجانی با كميساريای حقوق بشر

ايران متعهد به تغيير

ساختار قوه قضائيه شد


گزارشي‌از يك ديدار سياسي،اما غير رسمی درامريكا

آمريكا دولت خاتمی وقدرت
مخالفان او را موقت می داند

سكان كشتی
طوفان زده به
عبدالله نوری 

سپرده می شود؟


فر مان عقب نشينی جناح راست

از مشهد بايد صادر شود!


برای حمايت افكار عمومی از سياست جنگی امريكا

باید در انتظار
حوادث تروريستی بود

نگاهی به ده

آخرين ساخته عباس كيارستمی

امير كاويانی


3  دی 1381

سخن روز


فاكر را رها كنيد
هيات انگليسی را بچسبيد

حسين شريعتمداری اين روزها بدليل پيشنهاد آشكار كودتا عليه دولت و مجلس( تحت عنوان پالايش حاكميت از مشاركتی ها و اصلاح طلبان) زير فشار سنگين قرار گرفته است0 مطبوعات اشاره مستقيم به نقش امنيتي او در تشكيلات سعيدامامی و ادامه آن در سازمان امنيت غير قانونی جمهوري اسلامی می كنند و می نويسند و مي گويند كه وی در بسياری از جنايات 10 سال اخير جمهوری اسلامی نقش  مستقيم             ادامه...


نظري به تظاهرات ايرانيان
مقيم لس آنجلس

دو جنبش مدنی را

به هم پيوند بزنيم!


هزاران ايرانی مقيم کاليفرنيا، در يک اجتماعی بزرگ نسبت به رفتار پليس، اداره مهاجرت و وزارت امنيت تازه تاسيس امريکا نسبت به ايرانيانی که هنوز اقامت آنها در امريکا رسميت نيافته اعتراض کردند.در اين اجتماع که رقم آن را تا 20 هزار تن گزارش کرده اند هيچ نوع پلاکارد و يا شعار سياسی  نه عليه جمهوری اسلامی و نه عليه امريکا از سوی ايرانيان اجتماع کننده حمل نشد و چند تنی از وابستگان حزب کمونيست کارگری نيز که  ادامه.....


نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


دادگاه پرونده معروف به نظر سنجی، همان سرنوشتی را خواهد داشت که دادگاه غلامحسين کرباسچی شهردار تهران، عبدالله نوری رئيس شورای شهر تهران ، هاشم آغاجری، اکبر گنجی، عمادالدين باقی، موسوی خوئيني ها و ديگران و ديگران در شش سال گذشته داشته است. يك دوره جنجال تبليغاتی و سپس راهی ساختن بخش ديگری از نسل مذهبی انقلاب  57 به گوشه زندان و يا حاشيه سياسی حاکميت! ... ادامه


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا

با نزديک شدن خطر حمله نظامی امريکا به عراق، اخبار هشدار دهنده و در عين حال نگران کننده ای پيرامون مذاکرات محرمانه و زدوبندهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريکا می رسد. همزمان با اين مذاکرات و زد و بندها، حجتيه و قوه قضائيه، در نقش دولت کودتا و فرمانداری نظامي آن، از طريق اين مذاکرات پل پيوند با امريکا برقرار کرده و خود را برای يورش بزرگ به جنبش و قبضه قدرت آماده می کند.  ادامه....


دو تاكتيك
ترورومذاكره

استراتژي مذاکره با امريکا و جلب حمايت آن برای مقابله با اصلاحات و يورش به جنبش مردم، که در هفته های اخير به اجرا گذاشته شده، همچنان با دو تاکتيک آشکار پيش برده می شود. اين دو تاکتيک عبارتند از... ادامه


دير و زود دارد
اما سوخت و سوز ندارد!ا

بسيج نيز به مردم

خواهد پيوست!

درآغاز هفته بسيج، مسئولان مختلف کشوری و لشکری برای تجمع های مختلف بسيج سخنرانی کردند وهرکدام از نگاه خود به بسيج رهنمود دادند. از جمله هاشمي رفسنجانی که بسيج را دعوت به آمادگی برای يورش به مردم کرد و يا رهبران موتلفه اسلامی که هر کدام به نوعي تعبير رهبر برای فراخواندن مردم به ميدان را به معناي فراخواندن بسيج برای يورش به دانشجويان تفسير و تبليغ کردند.ادامه.....  


جنبش دانشجويی

يك گام به جلو !ا

جنبش دانشجويی و اعتراض و مقاومتی که جامعه در برابر حکم اعدام هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی و بستن موسسات نظر سنجی از خود نشان داد حکايت از تحرک و آمادگی جنبش عليرغم ظاهر مسدود آن دارد. همانگونه که پيش بينی مي شد و برخلاف ديدگاه هاي نااميدانه ای - که مانيفست اکبر گنجی نمونه‌ای از آن بود-  ...ادامه


 

 

ی