محافل خارجی اين سخنان را تهديد آميز و محافل داخلی آن را بی خردانه ارزيابی كردند
سخنان جنگ‌طلبانه‌رهبرجمهوری‌اسلامی
ورژه واحدهای سپاه‌پاسداران از برابراو

 


 

 


در مصاحبه "پل برمر" حاكم امريكائی عراق
ايران متهم به تجاوزنظامی
به نواحی جنوب عراق شد!
ا
در سپتامبر كنفرانس قانون اساسی تشكيل می شودوتا
يكسال ديگرامورحكومتی به اين دولت سپرده می‌شود
اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

رهبر در صف كودتاچيان
جبهه مشاركت و مجمع روحانيون
اگر به خود نيآيند، شكست را بايد بپذيرند


عيسی سحرخيز خطاب به محسن آرمين: سخنان جسورانه شما را تحسين می كنم، اما مشكل با رفتن قاضی مرتضوی حل نمی شود، فكری اساسی بايد كرد و در اولين اقدام بايد پرده ها را در برابر ملت كنار زد.

راهی جز بالا زدن پرده ها
در برابر ملت نمانده است


سخنرانی مهم محسن آرمين در نخستين جلسه مجلس پس از تعطيل دو هفته ای، كه با ستايش اكثريت نمايندگان روبرو شد را بشنويد      


گزارش قتل زهرا كاظمی از سوی كميته رياست جمهوری منتشر شد
زهرا كاظمی در قرارگاه 110 اطلاعات
نيروی‌انتظامی شكنجه‌ و جمجمه‌اش شكست

زهرا كاظمی دكترای هنر از دانشگاه سوربن پاريس داشت و خبرنگار شناخته شده ای نه تنها درجهان، بلكه در ميان محافل خبری، مطبوعاتی و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود.

بموجب گزارش سر بسته، ملايم و بدون ذكر نام و نقش قاضی مرتضوی و بازجويان زهرا كاظمی : روز سوم تيرماه، ساعت ‌١٨:45 مسوول قرارگاه ‌١١٠ اطلاعات نيروهای انتظامی برای صحبت با كاظمی وارد بند نسوان مي‌شود. ساعت ‌٢٢ بازجويان برای بازجويی متهم وارد بند نسوان شده و پس از ‌١٠ دقيقه از آن خارج مي‌شوند. روز بعد او را با جمجمه شكسته به اوين منتقل می كنند و او هنگامی كه صدای بازجوی خود را می شنود فرياد می زدند و به وی ناسزا می گويد. قاضی پرونده 9 روز پس از مرگ مغزی زهرا كاظمی قرار وثيقه برای آزادی او صادر كرده بود!


بمناسبت سالگردقيام 1958 وتشكيل‌دولت‌ملی عبدالكريم‌قاسم
متينگ حزب كمونيست عراق در بغداد


خانه اين روحانی جوان که اخيرا از ايران نيز ديدار کرده بازرسی شد

نيروهای امنيت- نظامی امريکا


در جستجوی
مقتدا صدر


پيشمرگه های كرد عراقی، زيرنظر امريكا
در سه نقطه مرزی با ايران مستقر شدند

سياست های كلی نظام در مجمع مصلحت تصويب شد:ا
پولشوئی، غارت مردم، نپرداختن ماليات

طرح بازداشت تاج زاده گام به گام پيش می رود

بازداشت روزنامه نگاران از سوی ستاد كودتا ادامه دارد

اعتراض اتحاديه جهانی مخابرات به ايران به خاطر ارسال پارازيت ماهواره‌ای از «كوير»

ا نا لله و ا نا ا ليه راجعون
اگر مجلس كوتاهی كند
شنيده هايم از شكنجه و اعتراف گيری  
را به خبرنگاران خواهم گفت

ترس و بيم خود را به نام حفظ آبروی نظام توجيه نكنيد

1- دو هفته مجلس تعطيل بود ببينيد با دانشجو و سياسيون چه كردند، حالا بايد همه بدانند چرا می خواهند مجلس ششم را ببندند و با آن دشمنی دارند.
2- يك جوان بی ريشه و متخلف را كه بايد همراه با حاميانش محاكمه شود، دادستان تهران كردند. او را بايد بركنار و روانه دادگاه كرد.
3- ماجرای قتل زهرا كاظمی زير دست قاضی مرتضوی، ماجرائی است كه به قتل های زنجيره ای وصل است.
4- اگر جلسه ای برای شنيدن گزارش مهم "صفائی فراهانی” از بازجوئی و اعتراف گيری از دستگير شدگان اخير تشكيل نشود، شخصا همه شنيده هايم را خطاب به مردم خواهم گفت.مصاحبه ‌با نماينده‌ حزب‌ كمونيست ‌عراق درآلمان

دلیل حضور كمونيستها

در شورای حكومتی عراق


مثلث اژه ای- مرتضوی- ميثم

واحد قضائی-امنيتی

دركميته بحران و امنيت داخلی سپاه پاسداران

ميثم جانشين سعيد امامی شده، مرتضوی جانشين لاجوردی و اژه ای جانشين آيت الله محمدی گيلانی. اين جانی می رود، جانی ديگری جانشينش می شود. صورت مسئله بايد عوض شود
30 تير 1382گزيده ها


50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری