برای كوتاه‌سازی دست بخش غيرانتخابی حاكميت ازقدرت

همه پرسی در ايران

اجتناب ناپذير است!

 مرور اخبارقراردادهای بازسازی عراق درمطبوعات‌امريكا
جنگ زمينی و هوائی در عراق
جنگ بر سرتقسيم غنائم درشركت ها
گزارش خبرنگار پيك از نيويورك- م. آشنا
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

خاكسپاری 
كاوه گلستان
به روايت تصوير

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

گزارش خبرنگار پيك از امارات متحده عربی- سالك
دولت اسلامی درجنوب عراق نيز نا ممكن شد
كردهای عراق حاكميت
باقر حكيم را رد كردند!

انتشار مصاحبه وزير خارجه امريكا در روزنامه الحيات- سفر گرباچف به لبنان- توافق های امريكا و تركيه در سفر وزير خارجه امريكا به اين كشور- سفر كوندوليسا رايس به مسكو- انتشارتحريك آميزترين بخش خطبه های نمازجمعه رفسنجانی


متن كامل سخنرانی‌آيت الله‌منتظری در ديدار با طرفداران آزادی مطبوعات
مطبوعات از فشارها نترسند
و صحنه را ترك نكنند!
انتقادازرهبر و يامراجع دينی، عبور از خط قرمز نيست
 و زندان‌ومحاكمه‌نخبگان،كشوروجامعه‌رافلج‌خواهدكرد!

تهمينه ميلانی:ا

نمی توانيم در خانه زور بگوئيم
اما از گفتگوی تمدن ها حرف بزنيم

مصاحبه قائم مقام حادثه ساز سيمای جمهوری اسلامی

متاسفانه امريكا مجلس اعلای

عراق را به بازی نگرفته!


كنگره حزب‌كمونيست فرانسه برای بررسی خطر گسترش‌جنگ تشكيل‌شد

سرمايه داری برای نجات از بحران
جنگ را گسترش خواهد داد

برنده جايزه اسكار "مايكل مور"
رئيس جمهور امريكا چقدر بايد حقير باشد
كه محبوبيت او از صدام كمتر باشد!
متن نامه سرگشاده "مور" خطاب به جورج دبليوبوش

سرمقاله لوموند 3 آوريل 2003

قربانيان غير نظامی در جنگ عراق


اخبار كوتاه از امريكای لاتين

جنگ امپرياليستی آمريكا و متحدين!ا
انزوای بيشتر!ا

بهروز ناصری


جديدترين شماره لوموند ديپلماتيك در ماه آوريل با مطالب زير منتشر شد
 http://ir.mondediplo.com/ 
تهاجم غير قانوني نوشته Ignacio Ramonet
جبهه ای ديگر در غزه نوشته  Benjamin BARTHE

نگرانی مردم از آغاز جنگ در ايران

متهمان فاجعه جنگ 8 ساله
راهنمای امريكا و عراق شده اند!


نقل از راه توده شماره 123

طيب حاج رضائی

اول‌ تيرباران، بعدا "حــرّ" شد!

محورفرانسه-روسيه-آلمان
در برابر امريكا و انگليس ؟


در دفاع‌ازنظارت استصوابی وخودی‌و غيرخودی

يك لايحه از دو لايحه رئيس جمهور

درشورای نگهبان رد شد!ا

خطرانفعال‌مردم‌دربرابرتهاجم‌خارجی‌بازهم‌بيشترشد


روز زن - زير نور ماه

اين عمامه را

چه كسی بر سر می گذارد؟


مقالات و ديدگاه‌ها

جنگ‌همچون‌بزرگترين‌دليل‌مخالفت‌باجنگ

فضاسازی نسنجيده در رابطه با جنگ


امير مومبينی


دومين نامه سرگشاده به رهبرفعلی جمهوری اسلامی ايران

عدل علی پيشكش
تكليف آقازاده طبسی را روشن كنيد!ا

   دكتر گلمراد مرادى


جامعه شناسی ارتش آمريكا

   كورش عرفانی17  فروردين 1382سخن روز


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!

همانگونه كه انتظار می رفت بمباران تبليغاتی ايالات متحده عليه ايران، با نزديك شدن پايان احتمالی جنگ با عراق آغاز شده است. با سخنان كالين پاول در روز دوشنبه گذشته گويا فرمان اين بمباران  ادامه


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی