پس از سقوط بغداد- گزارش ويژه پيك
مصاحبه احمد چلبی
 در ناصريه عراق

 در سنای آمريكا مطرح است

زمزمه رفراندم آمريكايی
برای تعيين حكومت در ايران
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


فروغ

او مانده 
با صدايش

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

معاون وزارت خارجه‌آمريكا، ساعاتی پس ازسقوط بغداد:
ايران از سرنوشت
عراق درس بگيرد!


مصاحبه وزیردفاع‌امریکاپس ازسقوط‌بغداد: سوریه
به صدام كمك‌كرد و درباره ايران بعداصحبت می‌كنيم!ا
هشدارخاتمی به حاکمیت:
ایستگاه بعدی امریکا
سوریه نیست، ایران است!

روزنامه الحيات عكس اختصاصی احمد چلبی را كه ظاهرا در ناصريه عراق و هنگام گفتگو و مشورت با همكارانش در لباس عربی گرفته شده منتشر كرد. ناصريه چند ده كيلومتر با بصره فاصله دارد. بصره قرار است مقر دولت موقت عراق شود


ديلی تلگراف چاپ لندن:ا
دمشق- تهران- رياض
ايستگاه های بعدی امريكا


بغداد سقوط كرد


وزير دفاع انگلستان پيشنهاد كرد:ا
جنگ برق آسا عليه كشورهای
 ديگر پس از پايان جنگ عراق


خاتمی و رفسنجانی:ا
ضرورت مذاكره با آمريكا

اگر حاكميت به ميل مردم تغيير نكند
مردم مهاجمين خارجی را به
شورای نگهبان ترجيح خواهند داد!مصاحبه بهزاد نبوی با يك نشريه داخلی
آن آقا،دراين‌وانفساخودش‌راامام‌حسين
فرض‌كرده‌ومارامی‌خواهدبه‌جهنم‌بفرستد!

ا(هاشمی رفسنجانی،‌پس‌ازانتخابات‌شوراهاوبرای مقابله‌بااصلاح‌طلبان‌راديكال‌گفته‌بود:ا
بايد مانند امام حسين شمشير كشيد و مخالفان را از دم تيغ گذراند!)ا

ديپلمات های روس هيچ سندی را از بغداد خارج نكردند! ا

گفتگو با دنیس هالیدی نماینده سازمان ملل در عراق

جلوی امریکا را باید گرفت!

در ايران، همه منتظر
اتفاقی اند كه بايد بيفتد!

      اكبر منتجبي

گزارش تصويری مراسم خاكسپاری كاوه گلستان در

 روستای افجه لواسانات- كارگاه


بوش و بلردربلفاست پيرامون‌آينده‌ايران‌نيزگفتگوكردند؟

تا تعيين تكليف بغداد
بصره پايتخت موقت
دولت انتقالی امريكائی–عراقی!

سفر هيات سازمان مجاهدين خلق
به سرپرستی مهنازبزاز به لندن
حمايت انگلستان ازطرح
خروج مجاهدين‌خلق ازعراق؟

قوامی در نطق پيش از دستور خود در مجلس:
آنها كه منتخب مردم
نيستند، همه كاره اند!
پيك: هاشمی رفسنجانی، بازنده بزرگ انتخابات مجلس از تهران، قرار
است در يك مصاحبه بزرگ مطبوعاتی سياست خارجی ايران را تشريح
كند!! و رهبر كه مردم هيچ نقشی در برگماری وی پس از درگذشت
آيت‌الله خمينی‌نداشته‌اندنيز همزمان باوی قراراست‌درنماز جمعه‌تهران
حاضرشده ودرباره جنگ عراق‌مواضع‌جمهوری‌اسلامی رااعلام‌كند!!ا  

شوراها
تشكلی مردمی كه با
بی‌اعتنائی روبرو شد؟

عضورهبری تحكيم وحدت: تظاهرات مشترك‌درروزجهانی‌كارگر
وحدت‌دوباره تحكيم برای‌عدالت،عليه‌جنگ

عراق و چين- عطاء الله مهاجرانی
بجای عراق بخوانيد جمهوری اسلامی- پيك

ژنرال های امریکائی

شریک غنائم جنگی در افغانستان وعراق


21  فروردين 1382سخن روز


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره كه با در ورودی ساختمان سفارت انگلستان در تهران برخورد كرده و باعث حريق و يك حادثه مهم سياسی شد. اين وانت به قصد ايجاد حريق و انفجار در ساختمان سفارت انگلستان و ظاهرا بعنوان يك حادثه انتهاری سازمان داده شده بود. ادامه.... 


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!

همانگونه كه انتظار می رفت بمباران تبليغاتی ايالات متحده عليه ايران، با نزديك شدن پايان احتمالی جنگ با عراق آغاز شده است. با سخنان كالين پاول در روز دوشنبه گذشته گويا فرمان اين بمباران  ادامه


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی