دركميسيون بهداشت مجلس مطرح می شود
وارد كننده گوشت آلوده و
سازمانده مرگ نوری كيست ؟ حجت الاسلام محتشمی در مراسم ترحيم عليرضا نوری
اين دستگاه قضايی است كه روزانه
 توسط مردم ايران محاكمه ميشود
توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

با آغاز وسيعترين لشكركشی نظامی به خليج فارس


آمريكا منتظر تصميم شورای
امنيت سازمان ملل نشد


دبير انجمن اسلامی دانشگاه علم وصنعت
شعار انقلاب عدالت بود
امروز مسئولان به دنبال ثروت اند

 در خواست جمعی از نمايند گان مجلس
تشكيل جلسه غير علنی مجلس جهت
رسيدگی به حادثه مرگ عليرضا نوری

اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزير كشور
قانون و فقه را مردان نوشته اند
و فرهنگ خود را در آن دخالت داده اند

گزارش ديلی تلگراف وگاردين
زندانی ها، سربازها و بيماران روانی
را به نمازجمعه تهران می برند

سعيد حجاريان : پس ازسقوط صدام

آمريكامردم ايران رابرای تشكيل
يك حكومت جديد تشويق خواهد كرد

برای شكل بخشی آلترناتيوجمهوری اسلامی
تلويزيون آزادی بزودی‌اقدام به
پخش برنامه های 24 ساعته می كند

مدير كل دفترامورآسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی
هيچ كس جرات ندارد بپرسد
ثروت را از كجا آورده ايد ؟

عضو سابق رهبری دفتر تحكيم وحدت
در كاخ ها نشسته اند وبرای مردم
نهج البلاغه می خوانند

با توجه به نامه بوش به سازمان ملل
شمارش معكوس هفته ها
برای آغاز حمله به عراق

فيلم ديدار جبهه مشاركت با آيت الله منتظری

مشاهده فيلم

 مشاهده فيلم 

با اتصال اينترنتی سريع

با اتصال اينترنتی معمولی 
 

13 آبان 1381

سخن روز

حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ایشان دردوران اخیر، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زیاد زده  و آینده تیر و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسیم کرده است!

ظاهرا از کوزه این پژوهشکده نیزهمان بیرون می‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ایشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت.

طرفداران اصلاحات مي‌گويند: اين حربه بسيار خطرناك را كه از توپ و تانك و بمباران هوائی در شرايط كنونی در ايران خطرناك‌تر است بايد از دست امريكا درآورد و مردم را حاكم بر يش ساخت ...ادامه


مرور تاريخی محكوميت
حسن يوسفی اشكوری
آيت الله بهشتی 
چندبار بايد
 اعدام می شد؟

حكمی كه قوه قضائيه برای حجت‌الاسلام يوسفی اشكوری صادر كرد، می‌‌تواند معانی مختلف سياسی داشته باشد: ترساندن روحانيون معترض ‌ تخريب تلاش‌های دولت خاتمی برای جلوگيری از سرعت فراهم آمدن اسناد نقض حقوق بشر در ايران و مقدمه دخالت‌های جدی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ايران، ‌ دندان نشان دادن به بقيه روحانيونی كه متمايل به ملی‌-مذهبی ‌ها موضع می‌گيرندادامه .....


سرانجام يك نظرسنجي

بازهم بگو نواره

بحث پيرامون توقيف موسسه پژوهش‌های ملی و صحت و سقم نظرسنجی كه از سوی اين موسسه اعلام شد، به ستيزی تبديل شده‌است ميان پذيرش و يا رد واقعيات جاری در كوچه و خيابان. نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مهروموم شده مي‌گويد:

1-‌ مردم سرجنگ با امريكا ندارند، مناسبات سياسی با امريكا را هم مثل مناسبات سياسی با همه كشورها و دولت‌های ديگر، در چارچوب منافع ملی ايران قبول...ادامه


ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلی جديد دانشكده علوم قضايی سخنرانی بلندبالائی در تمجيد از اوضاع كنونی جمهوری اسلامی و غبطه جهان برای اُلگوبرداری از آن ايراد كرد كه خبرگزاری دانشجوئی ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقای شاهرودی در بخشی از....ادامه


 

 
 
ی