در پيامی به جمهوری اسلامی
آمريكا خواهان بی طرفی 
ايران درحمله به عراق شدعليرضا نوری دستورتوقف پيگيری رهبررا نپذيرفته بود
 گوشت آلوده به جنون گاوی
را سپاه وارد كرده بود
توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

طرح جايگزين، پس ازبستن مجلس وكناره گيری خاتمی
تدارك يك دولت سپاهی
درلباس غيرنظامی

مطابق طرح انگليسی يورش به حزب توده ايران
برنامه يورش گام به گام به
مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت
پيش برده ميشود

انتقاد شديد آيت الله طاهری
از نظارت استصوابی

بر خلاف ادعاهای رهبر و قوه قضائيه
بازداشت عبدی درسالروزسيزدهم آبان
چراغ سبز كميته 1 + 5 به آمريكاست

ايالات متحده خليج و خاورميانه

آنچه در افغانستان روی داد، ادامه طرح تقسيم منابع نفتی در قفقاز و گاز تركمنستان، پس از فروپاشي اتحاد شوروی بود. آنچه در عراق بزودی حاصل مي‌شود، سلطه شركت های بزرگ نفتی بر دومين ذخيره نفتی خليج فارس بعد از عربستان سعودی و تقسيم آن ميان خود است. زمز‌مه تقسيم عربستان سعودي نيز با همين هدف آغاز شده است. برای آينده ايران نيز همين استراتژی را در نظر دارند. كارگزاران كاخ سفيد، حاليكه سهامداران شركت های بزرگ نفتی و كنسرن‌های اسلحه سازی‌اند، مجريان اين كنسرن ها نيز هستند!

يك سايت تصويری، بر مبنای همين استراتژی طرح‌ها و عكس‌هائی را منتشر مي‌كند كه نقشه بالا نمونه‌ای از آنست. نام جديد ايالات جديد در نقشه تقسيم منطقه ميان شركت های نفتي!


نگاهی به گروگانگيری مسكووآينده چچن
نفت دريای خزرگروگان
شركت نفتی اكسون موبيل !ا

 محسن سازگارا
تاريكخانه‌ای 30 نفره ستاد
مقابله با مطبوعات است


 فرزانه طاهری،علی صالحی و جواد مجابی مطرح كردند
اعتراض اعضای كانون نويسندگان  
به ادامه برخوردهای غيرقانونی 

با بائی عضو انجمن اسلامی علوم پزشكی ايران
در درون حكومت اقليتی شكل گرفته و
ثروت جامعه را بخود اختصاص داده است

صفار هرندی معاون روزنامه كيهان
سرمايه كيهان زيرنظررهبری است
دادگاه مطبوعات ما را احضار نمی كند

رضا يوسفيان عضو كميسيون امنيت ملی مجلس
در صورت رد لوايح رييس جمهور 
مجلس آنها را به رفراندم خواهد گذاشت 

حجت الاسلام محتشمی در مراسم ترحيم عليرضا نوری
اين دستگاه قضايی است كه روزانه
 توسط مردم ايران محاكمه ميشود

اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزير كشور
قانون و فقه را مردان نوشته اند
و فرهنگ خود را در آن دخالت داده اند


 
 

15 آبان 1381

سخن روز

حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ایشان دردوران اخیر، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زیاد زده  و آینده تیر و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسیم کرده است!

ظاهرا از کوزه این پژوهشکده نیزهمان بیرون می‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ایشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت.

طرفداران اصلاحات مي‌گويند: اين حربه بسيار خطرناك را كه از توپ و تانك و بمباران هوائی در شرايط كنونی در ايران خطرناك‌تر است بايد از دست امريكا درآورد و مردم را حاكم بر يش ساخت ...ادامه


مرور تاريخی محكوميت
حسن يوسفی اشكوری
آيت الله بهشتی 
چندبار بايد
 اعدام می شد؟

حكمی كه قوه قضائيه برای حجت‌الاسلام يوسفی اشكوری صادر كرد، می‌‌تواند معانی مختلف سياسی داشته باشد: ترساندن روحانيون معترض ‌ تخريب تلاش‌های دولت خاتمی برای جلوگيری از سرعت فراهم آمدن اسناد نقض حقوق بشر در ايران و مقدمه دخالت‌های جدی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ايران، ‌ دندان نشان دادن به بقيه روحانيونی كه متمايل به ملی‌-مذهبی ‌ها موضع می‌گيرندادامه .....


سرانجام يك نظرسنجي

بازهم بگو نواره

بحث پيرامون توقيف موسسه پژوهش‌های ملی و صحت و سقم نظرسنجی كه از سوی اين موسسه اعلام شد، به ستيزی تبديل شده‌است ميان پذيرش و يا رد واقعيات جاری در كوچه و خيابان. نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مهروموم شده مي‌گويد:

1-‌ مردم سرجنگ با امريكا ندارند، مناسبات سياسی با امريكا را هم مثل مناسبات سياسی با همه كشورها و دولت‌های ديگر، در چارچوب منافع ملی ايران قبول...ادامه


ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلی جديد دانشكده علوم قضايی سخنرانی بلندبالائی در تمجيد از اوضاع كنونی جمهوری اسلامی و غبطه جهان برای اُلگوبرداری از آن ايراد كرد كه خبرگزاری دانشجوئی ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقای شاهرودی در بخشی از....ادامه


 

 
 
ی