رضا پهلوی دريك مصاحبه راديوئی:

پيش‌ازآنكه‌امريكاتكليف‌ايران

راروشن‌كندبايددست‌بكارشويم

 دو گفتگو، درآستانه اجلاس شورای امنيت

مواضع حزب كمونيست عراق

وحزب سراسری‌كردهای‌تركيه

برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
تحليل دبيركل حزب كمونيست امريكا:ا  
جهان در لبه پرتگاهی
كه دربمباران اتمی هيروشيما بود

پس ازحمله‌به‌عراق، قوانين‌بين‌المللی و منشورسازمان ملل بي‌اعتبار خواهندشدوآمريكا درهركجاكه‌لازم بداند واردعمليات نظامی شده و حكومت‌هارابه‌ميل خودتغييرخواهد داد.ا   :تحليلگران امريكائي، پس از انتخابات شوراها می نويسند
استقرار نظامی امريكا در عراق
آغازشمارش معكوس درايران

قطعنامه شورای مركزی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
پی آمدهای احتمالی حمله امريكا
به عراق در مناسبات ايران وامريكا

پس از گفتگو با بازرسان حقوق بشردر زندان اوين چه می گذرد؟
بازجوئي، شكنجه روانی و اعتصاب غذا

پرسش و پاسخ دانشجويان هوادار حزب ملت ايران
با خسرو سيف دبير اين حزب در ايران
مردم ايران نگران حوادث منطقه
و ديپلماسی پنهان حاكميت اند

به موجب اطلاعيه آيت الله منتظری

ادعای پايان حصر كامل

 آيت الله منتظری تكذيب شد


تاج زاده: شكاف درون حكومتی

شايد موجب بازگشت مردم به پای صندوق‌های‌رای‌بشود

رئيس مطالعات و تحقيقات دانشگاه:ا

مردم همه افراد حكومتی را آزموده اند

غلام عباس توسلی: مردم نشان دادند كه هستند

فرمانده نيروی انتظامی دستگيری

نويسندگان مجلات سينمائی را تاييد كرد

نفر چهارم بقيه را لو داد؟

منوچهر معتمد علي اكبر پرورش محسن رباني علي فلاحيان

چهره ناآشنای عكسهاي بالا "ربانی" نفر سوم انفجار آرژانتين است كه مامور ديپلماتيك در سفارت جمهوری اسلامی بوده است. دو متهم ديگر اين انفجار علی فلاحيان و علی اكبر پرورش اند و نفر چهارم كه غايب است و عكسش هيچ كجا پيدا نمی شود منوچهر معتمد است كه به امريكا پناهنده شده و همه اطلاعات مربوط به اين ماجرا را دراختيار سازمان های اطلاعاتی اين كشور گذاشته است. بسياری بر اين عقيده اند كه وی از ابتدا مامور نفوذی سازمان های جاسوسی غرب و اسرائيل در اين ماجرا بوده است


نكاتی از مصاحبه وزير كشور
دوران طلائی  هاشمی رفسنجانی

محمد رضا خاتمی و دو نماينده مجلس :ا
بجای ترميم كابينه، بايد ديد ريشه فلج اقتصادی كجاست
بهتر است قبل از استيضاح، تيم اقتصادی دولت كنار بروند

هاشمی رفسنجانی شكست انتخابات شوراها در تهران

را به شكست خود در تهران پيوند می زند!


تحريم كنندگان انتخابات شوراها

پيروز انتخابات از صندوق درآمدند!به جرم انفجار آرژانتين

حكم بازداشت علی فلاحيان

و علی اكبرپرورش صادرشد

دبيراول سابق حزب توده ايران در سال 1373

علی اكبرپرورش را عامل انفجار معرفی كرده بود


محتشمی پور: ميرحسين موسوی را بايد به صحنه بازگرداند

جهت گيری اقتصادی دولت بايد به سودمردم دگرگون‌شود 


ارزيابی محسن آرمين از نتايج انتخابات شوراها

يكديگر را فريب ندهيم

مردم‌رای‌ندادند،اماپيام‌دادند

مجرم، آن محفل‌مافيايی است كه‌زبان مسالمت سرش نميشود
و مردم را از امكان اصلاحات نااميد كرده است

         مقالات و ديدگاه‌ها     

زنان درجمهوری اسلامی ايران

   روبيك غريبيان


جنگ و دموكراسی؟

سيما گالاجيان


گوشهايی كه هميشه شنوا نيست!

حامد كاشانی  


20  اسفند 1381سخن روز


خطبه ای

ويژه امريكا


  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.  ادامه....


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلی تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضا


سومين جلسه محاكمه ناصرواعظ طبسی آقازاده آيت الله واعظ طبسی با نمايش قدرت وی و پدرش در جمهوری اسلامی پايان يافت و ختم دادگاه اعلام شد. نه تنها احتمال تبرئه متهم بسيار زياد است، بلكه متهم شاكی نيزقرار است بشود! ناصر واعظ طبسی وعده داد كه بزودی عليه مطبوعاتی كه خبر مربوط به اختلاف يكصد ميليارد تومانی او از بانك ملی كشور را فاش ساخته اند به دادگاه خواهد كشيد. اين مطبوعات جسارت كرده و نوشته بودند           ادامه.....


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


هرنتیجه ای که انتخابات دیروز در پی داشته باشد، در برابر پاسخ واقعی به این پرسش کم اعتبار و کم اهمیت است. آراء سنتی جناح راست ( به شمول موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز و زیر مجموعه های آن در بنیاد رسالت و شورای تبلیغات  اسلامی، کمیته امداد، بازار و جامعه وعاظ، بسیج مساجد و انجمن ها و کانون های اسلامی همسو با این طیف) سازمان یافته به صندوق ها ریخته شد. نه در تهران، بلکه در تمام شهرستان ها؛ اما از آنجا که تهرانادامه.......


آقای‌بادامچيان

می فرمايند:


اسدالله بادامچيان، رييس مركز سياسی جمعيت مؤتلفه‌ اسلامی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده است. با توجه به اينكه موتلفه اسلامی مدعی رهبری مطلقه كشور است، اين مصاحبه را از زبان يكی از رهبران موثر موتلفه اسلامی كه سالها مشاور عالی قوه قضائيه و رئيس كميسيون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی بود بايد با دقت خواند . بايد خواند و از لابلای جمله پردازی ها و هجوم و گريزهای وی آن اساسی ترين نكات را بيرون كشيد و در برابر خود وی گذاشت تا خود آن ها را معنا كند.               ادامه....


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

ی