درآن يک ماه چه حوادثی در ايران روی داد؟

بدهی 5ر2 ميليون دلاری

شرکت مخابرات درعرض يک ماه

 مصاحبه اشپيگل با رئيس مجلس ج.ا

امريکا منتظر کوچکترين بهانه

برای مشکل تراشی عليه ايران

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر" سياوش كسرائي

 
نه، نه، نمي‌توانی باران
كز جای بركنی
يا بر تن زمين
با تار و پود سست
پيراهنی ز پوشش رويينه برتنی
با دانه دانه‌های پراكنده
با ريزشی سبك
با خاكه بارشی كه نه پيگير
نه، نه، نمي‌توانی
باران! ترا سزد
كاندر گذار عشق دو عاشق
وز راه برگ و پوش
حرف نگفته باشی و نجوای هم‌دلي
باران! ترا سزد
كز من ملال دوری يك دوست كم كنی
مي‌آيدت همی كه بشويي
گرمای خون
از تيغ چاقويی كه بريده است
نای نحيف مرغك خوش‌خوان كنار سنگ
يا بركنی به بام
آشفته كاكلی ز علف‌های
هرزه‌روي 
اما نمي‌توانی زير و زبر كنی
نه، نه، نمي‌توانی زين بيش‌تر كنی
این سنگ و صخره‌های سقط را
سيلی درشت بايد و انبوه
سيلی مهيب خاسته از كوه . . .
 

درآغاز

(ترانه پارسی)


آسمان را
قیچی کنید
بر سر ما

کجاست عندليب

گل سرخ کجاست؟

...

مشرق کدام سمت است

و آب

کی از غلاف يخ

درمی جهد؟

...

پس اين کوهسار

اگر آن کوره گوگردی شفق باشد

پس روز کی گذشته؟ کجا بوده ست؟

و اين چکاد خميده، اين گوزن پيرشمالي

اگر به بوی گياه خورشيد تن نلرزاند

از ببر نيمروز چه خواهيم ديد

در دره های سايه و سبزينه؟

...

اگر اين سرخ

زخم کتف درنا نيست

اگر اين زخم پرشده در برف

گل سرخ است

پس عندليب کجاست؟

...

مشرق کدام سمت است؟

پنجره بر کدام باد بگشايم

که پرنده بيآيد

و براجاق کوچک اين شعر

گرم کند خود را

و آسمان را سارهای مهاجر

قيچی کنند بر سرما...


کنسرت گروه "خنیا" در تهران

زنان

صدا در صدای

هم اندازیم


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


پاورچین، پاورچین
با محصص

 
محمد رضا شجريان  

با جمع شدن مردم مخالف اند

حتی برای شنيدن صدای من!


همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


بهشت من

خاکستری است


مشيری
برای سرگشتگی‌ها
 گريست


فرياد
از شكنجه
 واعدام


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير
آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

حمله اسرائيل به ايران نيز در جهت کمک به اين طرح است

طرح جناح راست ج.ا

برای کمک به بوش

بازی کفن پوشی و دفاع از سلاح اتمی نيزادامه توطئه است


نماينده پارلمان انگلستان:

عوامل امريکا در ايران

دست به اعمال تحريک آميز می زنند


سخنان شيرين عبادی در مجلس شورای اسلامي

مجلس ششم افتخار كشوراست!

من، دست يكايك نمايندگان اين مجلس را می بوسم


بدنبال بحث و جدل در صحن مجلس، رئيس مجلس پذيرفت

گزارش قتل زهرا کاظمی

فردا در مجلس قرائت می شود


يک مصوبه به مصوبه های معلق مانده مجلس اضافه می شود

قرار توقيف موقت روزنامه ها

فقط 10 روز اعتبار دارد


از میرزای شیرازی - تا مکارم شیرازی

سید مصطفی تاج زاده                                                            


کنفرانس تهران و نتايج آن

مانع اتحاد عمل اروپا و

امريکا عليه ايران بايد شد!


ملاقات عليجانی، رحمانی و صابر

با اعضای خانواده آزاد می شود


آنها زهر اختناق

 را نگرفتند،

مدافعان اختناق

را رسوا کردند!

طنز در ادبيات مكتوب ايران، پيش و بيش از آنكه فرصتی باشد برای خنده و تمدد اعصاب، شيوه ايست برای مقابله با ديكتاتوری و فضای بسته سياسی، فرهنگی و مذهبی درايران. اين سرگذشتی است كه گاه به حضور سايه روشن زهرخند در چهره نيز ختم شده است. نه امروز و ديروز، كه از عبيد زاكانی تا اكنون. از پيش از عبيد تا بعد از اكنون!  اقبالی كه مردم- حداقل از پايان جنگ با عراق-  بارديگراز طنز در مطبوعات كشور كرده اند، آن روی ديگر مقابله با فضای بسته سياسی كشور بوده و هست كه همچنان در عرصه سياسی وانتخاباتی جريان دارد. شرح اين ماجرا در اين مختصر نمی گنجد و بنا نيز بر چنين شرحی نيست. قصد آن است كه از همت والای يكی از قديمی ترين و شريف ترين روزنامه نگاران طنز پرداز ايران ياد شود. از نصرت الله نوح كه با دشواری بسيار و متعهد به عهد ياران و پيشكسوتان مجموعه ای خواندنی از زندگی و آثار برخی چهره های فراموش نشدنی ادبيات طنز ايران فراهم ساخته و در امريكا منتشر كرده است. آنچه در پيش رو داريد روی جلد سومين چاپ اين تاليف ارزنده است. كتاب در سن خوزه امريكا و از سوی انتشاراتی كاوه منتشر شده است.


لوموند ديپلماتيک فارسی جديد منتشر شد

"خطر ايران"

يا "در خطر انداختن ايران"

نوشته Paul-Marie DE LA GORCE

برگردان حسن گلريز

دراين شماره می خوانيد:  1- قوه ی پنجم 2 -خطر ايران يا در خطر انداختن ايران3   -اسراييلی های گرسنه، قربانيان ديگر نزاع در خاورميانه-4  خسارات جنگی بامعيارهای نابرابر  5- گزينه های بی سر وصدای موتورهای جستجو 6- آيا نقد مالكيت خصوصی هنوز ممكن است؟  7- بندگی جديد انسان آزاد شده در عصر سرمايه داری تمام عيار دنيای جديد 

 


  از شماره شنبه  

ترکيب و ماهيت جبهه شامل نيروهای داخل و خارج حاکميت

و با رويکرد جلب همکاری نيروهای سياسی خارج از کشوراست

مذاکرات سياسی برای تشکيل

«جبهه متحد اصلاحات»


خوزستان

بازگشت شرم آور

دوران جاهليت به ايران


سقوط اعتبار روحانيت

این نان را چه کسانی
در دامان روحانیت گذاشتند

دکترپيمان: برای بسيج و به صحنه فراخواند مردم

بدون معطلی، مطالبات اقتصادی را

به مطالبات سياسی پيوند بزنيد!


بيانيه فعالان ملی مذهبی در آستانه ورود بازرسان حقوق بشر

کدام محاکمه؟ کدام جرم؟

قوه قضائيه روز روشن دروغ می گويد!


تدارک چهارمين روزه و احيای سياسی


عمادالدين باقی:

کانون درون مرزی دفاع از

زندانيان سياسی بايد تشکيل شود


 !"آقا رحمت " را در یابید، همسایه شماست ا

بیژن صف سری

حسن خمينی: زير فشار امريکا

خطر روی کار آمدن

رئيس جمهورنظامی در ايران


اصلاحات درعربستان

ضرورتی که آل سعود بايد در برابر آن تسليم شود


 

از شماره شنبه

 

رعايت حقوق بشر
دومين پروتكلی كه بايد پذيرفته شود

حسين شريعتمداری
اينهمه دريدگی
از كجا حمايت می شود ؟


"رهبر"
پشت همه اين فجايع و
بی قانونی هاايستاده!
ا


بيعت و كسب فرمان
فرمانده كل سپاه به دستبوس واعظ طبسی رفت!


تاج زاده:
با انتخابات فرمايشی، بايد آماده همه پرسی بين المللی شد


فدراليسم بر قامت ايرانی يكپارچه برازنده است!
                                                                                         ياشار تبريزلی


دكتر يزدی:

چرا فرماندهان سپاه می خواهند

نماينده مجلس شوند؟


محاكمه اسمال كميته چی

كارنامه يك عضو نسل اول حزب الله

قتل، سرقت، تجاوز، كلاهبرداریناطق نوری:

سرسپردگان رهبر بايد به مجلس آينده بروند!


اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

 

5 آبان 1382


گزيده ها


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی