اتحاديه اروپا روابطش با ايران را بازنگری ميكند

هشدار اتحاديه اروپا به ايران

درباره‌حقوق بشرو فعاليت‌اتمی

 


 

 


بی آبروئی و بی اعتباری، بدتر از بركناری

ترس در مردم ايران مرده

اينهمه دستگيری دليل آنست!ا

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

 مرتضوی سرگرم اجرای رهنمود رهبر است: "جمع كردن غائله"

نخستين گزارش مستقيم

شكنجه وحشيانه دانشجويان

1- دو بازجو و شكنجه گر به اسامی " بخشی" و " نخعی" زير نظر قاضی مرتضوی طرح شكنجه و اعتراف دانشجويان را در اوين پيش می برند. بخشی عامل مستقيم قتل دكتر زهرا كاظمی خبرنگار ايراني- كانادائی است.2- قاسم شعله سعدی، سرانجام پس از چندماه فاش ساخت كه در جريان بازداشت چند هفته ای  خود در اوين بشدت شكنجه جسمی شده است. او را ناچار به اعتراف های دروغ و فيلمبرداری تلويزيونی كردند و سپس با سپردن تعهد سكوت آزاد ساختند.


گزارش از: نازدانه آقائی (تهران- دوبی)

امنيت موازی درجمهوری اسلامی

هرشبكه‌ای،كالای خودرا

درخيابان‌های‌ايران‌می‌ربايد!

سازمان امنيت مخفی پسران و مردان را در خيابانها می ربايد،شبكه های فحشاء دختر را. گروه اول را به زندان می برند و گروه دوم را به دوبی 


واكنش جورج بوش نسبت به سخنرانی ديروز خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی مشوق 
دخالت سپاه در فلسطين و لبنان شد

سخنگوی وزارت خارجه مامور

خنثی سازی سخنرانی رهبر شد


نامه 93 تن از فعالان جنبش دانشجويی به رهبر جمهوری اسلامی 
 
به پرونده‌ سازی عليه عباس‌عبدی پايان دهيد!


‌رييس قوه قضاييه و رهبر جمهوری‌اسلامی بايد پاسخگو باشند
دانشجويان و اعضای تحكيم وحدت زير شكنجه‌اند


توصيف ابوالقاسم گلباف مدير مسئول مجله گزارش از قاضی مرتضوی

چماقداری كه دادستانش كرده اند!


 بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان اصفهان
در رابطه با دستگيری مسئول دفتر آيت الله طاهری

ناصر قوامی رييس كميسيون قضايی مجلس ضمن حمايت از نطق آرمين گفت:
اگر شورای نگهبان شرايط مج
لس برای تعيين دادستان را رد نمی كرد

شاهد حضور قاضی مرتضوی در جايگاه رفيع دادستانی تهران نبوديم

اطلاعيه‌همكاری كمونيست‌ها ومذهبيون‌عراق

دوئل شيعيان درعراق

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

31 تير 1382گزيده ها


50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری