محسنی اژه ای و اصغرميرحجازی سهام نوربخش
در بانك پارسيان را به سود خود مصادره كردند!ا
سرپرست بانك مركزی
خودكشی رابه‌زندان‌ترجيح‌ داد

 فريبرز رئيس دانا:ا
منافع ملی ايران قربانی
 پنهانكاری ديپلماتيك می شود
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
با آغاز تسويه حساب های خونين مذهبی در نجف،ا
جنگ عراق از مرزهای اين كشور عبور خواهد كرد  

ايران - سوريه

امريكا در حال انتخاب است!

سخنان تهديد آميز جورج بوش عليه سوريه،
خطر حمله نظامی به اين كشور را بيشتر كرد!


چهره ای كه بايد بخاطر سپرده شود- اصغر مير حجازي( روحانی ايستاده در سمت راست رهبر با عينك تيره) كه درخبر مربوط به خودكشی عليرضا نوربخش نيز در باره وی اشاراتی وجود دارد، منشی مخصوص رهبر است. معاون سابق وزارت اطلاعات و امنيت بوده و بيت رهبری به سر انگشت خونين او می چرخد. چهره مرموزی كه كمتر در عكس ها و مجالس حضور می يابد اما در پشت صحنه همه كاره است. از رهبران سازمان امنيت موازی است، رابط رهبر و قوه قضائيه است و تمام بازداشت های مطبوعاتی وسياسی با اطلاع وی انجام می شود و گزارش بازجوئی ها و اعترافات زير شكنجه روانی و جسمی توسط وی به رهبر داده می شود. به فرمان او اكنون يك خبرگزاری نيز تاسيس شده است. خبرگزاری فارس و برای رقابت با ايسنا و ايرنا!


جنگ و جهانی شدن 

آغازانتشار ترجمه يك كتاب تحقيقی
پيرامون 11 سپتامبر در روزنت
پيك
 فاشيسم قرن 21 اينگونه
از قاره امريكا سر برآورد!

  ترجمه جعفرپويا

تحت تاثير حوادث عراق قرار نمی گيريم و ادامه می دهيم
دفاع رئيس قوه قضائيه از توقيف
مطبوعات و دستگيری اهل قلم


آقای‌شاهرودی خودحقيقت رابگوئيد!

     عيسی سحرخيز  

فرصت هائی كه دير فرا

می رسند و زود می گريزند
   دكتر حبيب الله پيمان  

يكبار ديگر به كردها خيانت خواهد شد؟

     صلاح الدين عباسی  

بيانيه حزب كمونيست فرانسه در مورد اوضاع عراق
مردم جهان !ا
برای صلح و دمکراسی به پا خیزید!

کنفرانس جهانی برای خاتمه بخشیدن به سه دهه 

محرومیت، سرکوب داخلی، محاصره اقتصادی و اکنون 

جنگ برادر کشی درعراق باید تشکیل شود. ا


"احمد چلبی" يا "جان گارنر"

جدال برسر حكومت جانشين
به غارت در عراق ختم شده
رامسفلد وزير دفاع امريكا طرفدار تعيين يك فرماندار نظامی 
برای عراق است و زلمای خليل زاد مشاور كاخ سفيد
طرفدار يك دولت عراقی به رهبری احمد چلبی

اين سايت زير نظر علی آقا محمدی قائم مقام سيمای
جمهوری‌اسلامی‌وطراح‌قتل‌مجيد خوئی‌منتشرمی‌شود
سايت امنيتی دريچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلائل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قتل
سيدمجيد‌‌خوئی‌رامنتشركرد


مصاحبه راديويی ناصر زرافشان پيش از بازگشت به زندان

پا از گلوی مردم برداريد

آمريكا پشت درهای كشوراست


مردم دیگر به دین بلندگوئی باور ندارند
عزت الله سحابی:ا
ا"اسلام"منافع‌ملی‌نیست‌که‌محوروحدت‌شود


امريكا با 40 ميليون دلار وارد كارزار
انتخاباتی در جمهوری بلاروس می شود


سيروس شاملو و تصحيح تازه‌ای از ديوان كبير

علی آقامحمدی در سيمای ج.ا طراح اين ترور بود
تيم ترور پسر آيت الله خوئی
خبرنگاران‌اعزامی‌سيمای‌ج.ابودند
نام مستعار دو تن از عاملين ترور:    "تشكری"و"برق‌آبادی "   

بازتاب سقوط‌‌ صدام‌حسين درايران

ركود معاملات املاك و

افزايش تقاضای خروج پول


اين هيات پيش از ترور مجيد خويی از سردشت
برای مذاكره با امريكائی ها وارد عراق شده بود
امريكائی ها حاضر به مذاكره با
هيات مجلس اعلای عراق نشدند


بالاخره گروههايی‌ که به عنوان‌ گروههای‌فمنيستی در ايران ‌فعاليت می‌کنند وابسته ‌به بيگانگان و دشمنان ‌جمهوری‌اسلامی ‌هستند يامزدور وجاسوس جمهوری‌اسلامی ؟

    پرديس تهامی - سايت زنان ايران

مقالات و ديدگاه‌ها25  فروردين 1382سخن روز


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت در مصاحبه ای با فصلنامه "راهبرد" مطالبی را كه بعنوان ديدگاه های خود در نماز جمعه تهران مطرح می كند، بصورت مشروح و دقيق تر تشريح كرد. مصاحبه كنندگان خبرنگارانی از نوع خبرنگاران آزاد و يا زندانی ( از قبل تا بعد از انقلاب 57) را ... ادامه


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه ولیعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی