جلسه مطبوعاتی نمايندگان دانشجويی در مجلس:ا
كميته‌های انضباطی‌دانشگاه‌ها
شعبه سازمان امنيت موازی

 حجاريان: در فاصله دو انتخابات شوراها
 چرا از 700 هزار رای
 به180 هزار رسيده ايم
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

خبرگان را به حال خود رها كنيد -  تحول از اينجا بر می خيزد!  


پس از انتخابات شوراها
همه پرسی
به مهم ترين موضوع بحث تبديل شد

1- اسدالله بادامچيان و عضو جديد مجلس خبرگان"احمد خاتمي"  با اميد به تكرار ترفند انتخابات شوراها، از رفراندوم استقبال کردند!

ا2- كمال خرازی رفراندوم زير نظر سازمان ملل متحد را برای عراق پيشنهاد كرد!ا

 ا 3  - حسين شريعتمداری و وزير دفاع، از بيم اجرای چنين طرحی در ايران، به بهانه ناممكن اين طرح در عراق، اظهارات وزير خارجه را ناشيانه ارزيابی كردند
  ا  4- مديركل حقوقی دولت و يك نماينده مشهور مجلس، سال آينده را سال "همه‌پرسی ارزيابی كردند!ا

 

غارتگران ميلياردها تومان 
آزادند و  انديشه 
  ! ورزان زندانی

بازآمدند
به آغوش 
دانشجويان


وزير دفاع جمهوری اسلامی

امريكا مصمم به جنگ است

ما سر ماجراجوئی نداريم!ا

بی‌اعتمادی‌مردم، با تشکیل کابینه دوم خاتمی شروع شد

عضو جديد رهبری خبرگان:ا
نتيجه همه پرسی هم شبيه نتيجه
انتخابات شوراها خواهد بود

اسدالله بادامچیان:

همه پرسی بد نیست، نظارت سازمان ملل بد است!ا

كمال خرازی پيشنهاد همه پرسی در عراق را

 زير نظر سازمان ملل مطرح كرد

شريعتمداري زودتر از صدام
همه پرسی در عراق را رد  كرد!ا

شريعتمداری: نه آشتی ملی و نه همه پرسی!

مقالات شما

دمکراسي و راه دشوار  شوراها  
  رسول اخگري- ايتاليا


مقابله انگلیسی با اصلاحات   داریوش سجادی


دیگر کسی باور نمی کند! حامد کاشانی


تحليل يك شكست- (1 و 2) علي اکرمي 


ديدارکرزای و بوش در واشنگتن- (کامليا انتخابی فرد)
افغانستان
جمهوری اسلامی تفنگ بدستان

در ارتباط با سفر رهبر به استان سيستان و بلوچستان

نگرانی در بلوچستان ايران

از كجا آب می خورد؟ - صمد بلوچ


Restaurant Rote Rose

Billstedter Hauptstrasse 51

22111 Hamburg

Tel: 040 73 43 44 66


15  اسفند 1381سخن روز


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضا


سومين جلسه محاكمه ناصرواعظ طبسي آقازاده آيت الله واعظ طبسی با نمايش قدرت وی و پدرش در جمهوری اسلامی پايان يافت و ختم دادگاه اعلام شد. نه تنها احتمال تبرئه متهم بسيار زياد است، بلكه متهم شاكی نيزقرار است بشود! ناصر واعظ طبسی وعده داد كه بزودی عليه مطبوعاتی كه خبر مربوط به اختلاف يكصد ميليارد تومانی او از بانك ملی كشور را فاش ساخته اند به دادگاه خواهد كشيد. اين مطبوعات جسارت كرده و نوشته بودند           ادامه.....


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


هرنتیجه ای که انتخابات دیروز در پی داشته باشد، در برابر پاسخ واقعی به این پرسش کم اعتبار و کم اهمیت است. آراء سنتی جناح راست ( به شمول موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز و زیر مجموعه های آن در بنیاد رسالت و شورای تبلیغات  اسلامی، کمیته امداد، بازار و جامعه وعاظ، بسیج مساجد و انجمن ها و کانون های اسلامی همسو با این طیف) سازمان یافته به صندوق ها ریخته شد. نه در تهران، بلکه در تمام شهرستان ها؛ اما از آنجا که تهرانادامه.......


آقای‌بادامچيان

می فرمايند:


اسدالله بادامچيان، رييس مركز سياسی جمعيت مؤتلفه‌ اسلامی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده است. با توجه به اينكه موتلفه اسلامی مدعی رهبری مطلقه كشور است، اين مصاحبه را از زبان يكی از رهبران موثر موتلفه اسلامی كه سالها مشاور عالی قوه قضائيه و رئيس كميسيون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی بود بايد با دقت خواند . بايد خواند و از لابلای جمله پردازی ها و هجوم و گريزهای وی آن اساسی ترين نكات را بيرون كشيد و در برابر خود وی گذاشت تا خود آن ها را معنا كند.               ادامه....


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است


جنبش صلح
وانزوای‌ايران


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا


 

 

ی