4 ميليون ايرانی

در آتش اعتياد می سوزند

67 در صد ترياک، 20 در صد شيره ترياک

 و 12 در صد هروئيندرد و نکبت اين آماری است که می خوانيد،

 نه دست دادن شيرين عبادی با محمد ملکی

تاريخ ايران چنين فساد

و تن فروشی را ياد ندارد

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!

می آئی و من ميروم، ای مرد ديگر
چون تيرگی از بيخ گوش صبحگاهي
ميائی و من می روم، زيباست، زيباست
باران نرمی بر غبار کوره راهي
***
دشت بلاخيز غريب تفته ای بود
هر تپه ای چون تاولی چرکين به آن دشت
ما سوختيم و خيمه برکنديم و رفتيم
اينک تو ميائی برای سير و گلگشت
***
حلاج ها بردار رقصيدند و رفتند
شيطان خدائی کرد، در اين خاک سوزان
اين قصر عاج افتخار آميز تاريخ
برپا بود از استخوان تيره روزان
***
ميائی و من می روم، بدرود، بدرود
چيزی نيآورديم و چيزی هم نبرديم
بيهوده ماندن تلخ دردی بود، اما...
... اما چه درد انگيز! ما بيهوده مرديم.


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


پاورچین، پاورچین
با محصص

محمد رضا شجريان  

با جمع شدن مردم مخالف اند

حتی برای شنيدن صدای من!


همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )

------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

دوست و دشمن ايران، روی اين نيرو حساب می کند

36 ميليون جوان ايرانی

خواهان طرحی نو درکشوراند

36 ميليون جمعيت کشور در سنين 15 تا 20 سال قرار دارد- 4 ميليون بيکار داريم- 9 ميليون دختر و پسر مجرد نمی توانند ازدواج کنند- شمار بيکاران بزودی به 5ر5 ميليون خواهد رسيد- 3ر16 درصد جمعيت فعال کشور بيکاراست و زندان ها پراز بزهکاران جوان.


نام اين فحشاست؟

بسيج دانشگاه اميرکبير( که البته همگان می دانند پشت پرده، چه کسانی به آنها خط و نخ می دهند) اين عکس را پيراهن عثمان کرده که : واسلاما، عصمت و شرف اسلام برباد رفت و فحشاء شد!
دکتر ملکی با شيرين عبادی در پايان مراسم بزرگداشت وی در دانشگاه امير کبير دست می دهد و دکتر پيمان نيز در مراسم ديده می شود. درد بسيجی که اين بازی را درآورده  و انجمن اسلامی اميرکبير را زير فشار تبليغاتی گذاشته، البته اين نيست که عبادی با دکتر ملکی، نخستين رئيس دانشگاه و از ستمديدگان سياسی جمهوری اسلامي(سال ها در زندان لاجوردی و تحمل شکنجه) دست داده، درد آن سخنان بسيار قاطع و دقيقی است که خانم عبادی در اين مراسم گفته و دانشجويان را به اتخاذ سياستی که تشويق مردم برای حضور در صحنه سياسی کشور و مقابله با نااميدی آنها باشد فراخوانده است. درد اينست که خانم عبادی وکيل پرونده زهرا کاظمی شده و رو در روی مرتضوی دادستان تهران قرار گرفته، درد اينست که برخلاف انتظاری که داشتند، خانم عبادی خود را يک زن مسلمان اما روشن بين و نه از تبار آدم کش ها و صادر کنندگان فتوای قتل معرفی کرده است، درد اينست که او به وزنه ای برای دفاع از حقوق اوليه و انسانی مردم ايران تبديل شده است، درد اينست که او نه رودرروی خاتمی بلکه به حامی سياست های اصلاح طلبانه وی تبديل شد، درد اينست... نه دست دادن با ملکی. با اين جنجال می خواهند بلکه جلوی حضور عبادی در مجامع را بگيرند و ارتباط او را با مردم قطع کنند سخنان و نظراتی که در دانشگاه اميرکبير طرح کرد را نتواند در مجامع ديگر تکرار کند. همان بازی که با خاتمی و مراسم دانشجوئی سالگرد حمله به کوی دانشگاه و دست زدن دانشجويان برای  خاتمی در آن مراسم در آوردند وخزعلی گفت: با کف و سوت اسلام برباد رفت! به اخبار فاجعه فساد و فحشاء و فقر در شماره امروز و دو روز گذشته پيک مراجعه کنيد تا ببينيد آنچه برباد رفته چيست و بنيادهای اخلاقی جامعه چگونه و چرا برباد رفته است!


سخنان مهم محمد رضا باهنر در دانشگاه اروميه
جناح راست به قبول
واقعيات نزديك می شود؟
مناسبات با امريكا، حضوراصلاح طلب ها درانتخابات آينده، تائيد روش های شيرين عبادی، قبول مشروط كنفوانسيون رفع تبعيض از زنان  وتائيد موفقيت های اقتصادی دولت خاتمی.


حريم های شكسته از نگاه عسگراولادی


برای تصويب قانون اساسی و تدارک انتخابات رياست جمهوری

بزرگترين "لوئی جرگه"

 افغانستان بزودی تشکيل می شود


 

گفتگو و همآهنگی در کابل

حامد کرزای رئيس کنونی دولت افغانستان و زلمای خليل زاد مشاور ارشد کاخ سفيد در امور امنيت ملی. او اکنون نماينده ويژه امريکا در افغانستان است. ديپلماتی امريکائی اما افغان تبار. در کابل گفته می شود مهم ترين موضوع مورد بحث آنها (خليل زاد و کرزاي) اکنون مسئله سهمی است که بازماندگان طالبان افغانستان در مناطق پشتون افغان می خواهند. شايعات پيرامون آزادی سازی وزير خارجه طالبان از زندان و گفتگو با وی با هدف سپردن رهبری بازماندگان طالبان به وی از همينجا ناشی شده است. در لوئی جرگه آينده وابستگان به طالبان شايد حضور نداشته باشند، اما برای دولت آينده سهمی نيز برای طالبان پيش بنيی می شود. سهمی که وزير خارجه طالبان افغانستان شايد رهبری آن را داشته باشد!؟


شیرین عبادی رسما وکیل پرونده زهرا کاظمی شد

شاهدان واقعی قتل زهرا کاظمی

به دادگاه فراخوانده خواهند شد


اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

بمناسبت ورود گزارشگرحقوق بشربه ايران


محمد رضا خاتمی:

پیام جبهه مشارکت را اپوزیسیون خارج فهمید،

اما  مخالفان داخلی هنوزنفهمیده اند!


"روشنك داريوش"

عضو کانون نويسندگان ايران درگذشت


يکسال پس از خاموشی «صفر خان»ا

يادآوريد!ا

پدر همه ستمديدگان سياسی ايران را


 

از شماره سه شنبه

 

اينجا کردستان عراق است- سراسر غرب ايران زير پوشش برنامه های متنوع اين شبکه تلويزيونی قرار گرفته که از سليمانيه عراق برنامه به زبان کردی پخش می کند. تنها آنها که زبان کردی نمی دانند ممکن است در کردستان ايران سيمای جمهوری اسلامی را نگاه کنند. نتايج فاجعه بار تبليغات اسلامی در سيمای لاريجانی و بی اعتمادی مطلق مردم به اخبار و گزارش های آن هنوز در راه است. فرستنده دوم کردی، از شهر اربيل برنامه پخش می کند. در سنندج با بشقاب های کوچک در حياط خانه و در شهرستان های مرزی با آنتن های معمولی مردم تلويزيون کردستان عراق را می گيرند.


نام مقامات ايرانی که در پرونده رشوه نفتي"استات اويل" نروژدست داشتند

قول و قرار:ا

10 سال وهر سال 5ر1 ميليون دلار

"جو نيوز- "   مهدی هاشمی

آقا زاده ای با دونام اسلامی و مسيحی


سالگرد تصرف سفارت امريکا

جمهوری اسلامی

سرگذشت 24 سال

حکومت چند دولتی درايران


باهنر- ذوالقدر

رهبران محفل مخفی سياسي- نظامی

در شورای همآهنگی جناح راست


واکنش رئيس کميسيون اصل 90 به پيشنهاد مناظره پيشکار دادستان

مجلس معتقد است، مرتضوی

متهم است و بايد محاکمه شود


مصاحبه رئيس زندان ها

شکنجه در زندان ممنوع است!

(سئوال: اين شکنجه ها در کجا انجام می شود؟)


ديدار آغاجری و خانواده وی

 با گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل


رهبران تحکيم وحدت نيز

 با گزارشگر سازمان ملل ديدار می کنند


دادنامه کارکنان صنعت نفت خطاب به خاتمی


بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران

"شورای نگهبان" خود و نظام را

 يکجا به چاه سقوط خواهد برد


گزارش تخلفات قانونی قوه قضائيه

مرحله به مرحله در مجلس قرائت خواهد شد


ديدگاه حزب همبستگی

حزب همبستگی و مناسبات با امريکا

تضعيف امريکائی های طرفداران تغيير حکومت ايران


واکنش رئيس مجلس نسبت به سخنان نخست وزير انگلستان


 

از شماره دوشنبه

 

درحضور رهبران و وابستگاه قوای سه گانه و فرماندهان نظامی

رهبر جمهوری اسلامی پذيرش

پروتکل الحاقی را اعلام کرد

اين پذيرش زمانی قانونی است که از تصويب مجلس شورای اسلامی بگذرد

علی خامنه اي: انتخابات بايد آزاد، قانونی و سالم برگزار شود و مردم در آن شرکت کنند

محمد خاتمي: مردمسالاری دينی از لوازم پيشرفت کشور است.


رفراندوم استقلال

درکردستان عراق برگزارميشود


گوشه کوچکی از آنچه درزير پوست شهر می گذرد

تجاوزتيمی به دختران

در خانه امن بسيج شهرری


پس ازپروتکل اتمی، تکلیف القاعده باید روشن شود و سپس

ختم دخالت در لبنان و پذیرش کامل حقوق بشر و آزادی ها

4 تعهد داخلی و جهانی

دربرابر جمهوری اسلامی


در اسلو و بمناسبت اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی

500 ميليون تماشاچی

کنسرت صلح نوبل را در جهان خواهند ديد


دکتر يزدی:

جايزه صلح نوبل راهم مثل جام زهربايد سربکشند!


روزنامه کيهان:

4 فساد و فاجعه

در دانشگاه اميرکبير

1- محمد ملکی با شيرين عبادی دست داد

2- سرود اين ايران پخش شد

3- از قربانيان قتل عام 67 ياد شد

4- سيمين بهبهانی شعرآزادی خواند


يک خبر دريافتی از مافيای انفرماتيک

پاداش 5 ميليارد تومانی

"بخوربخور"انفرماتيکی درايران


تحصن و اعتصاب غذای ايرانيان متقاضی پناهندگی در کشور بلژيک


نامه سرگشاده فراکسيون کردهای مجلس، خطاب به رهبران قوای سه گانه

به کشتار کردهای ايران

در کردستان خاتمه دهيد!

با پول بيت المال اسلحه و گلوله می خرند و می دهند

نيروی انتظامی که به روی مردم آتش باز کند.

شرايط منطقه بشدت حساس شده است. 

از شماره یکشنبه

 

عليرضا رجائی نماينده منتخب مجلس ششم که اجازه ندادند به مجلس برود:

مراقب اقدامات بحران زده

 جناح راست بايد بود

حاکميت ماننده سالهای 60 ديگر توان

بسيج مردم را ندارد و به همين دليل حاضر به

هرنوع انعطاف خارجی است


به آذين

برای حفظ ايران، بايد

با اسلام راه آمد، چاره نيست!آنچه پیک نت در باره بیعت موتلفه با واعظ طبسی نوشت

موتلفه خواست تکذيب کند، تائيد کرد!ا


14 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی