آخرين تداركات برای جنگ باعراق
لشگر كشی250 هزارنفره
آمريكا به خليج فارس

 عضو رهبری موتلفه: قانون اساسی نقشی برای
احزاب در انتخابات تعيين نكرده است!ا
مؤتلفه اسلامی حاضر به اعلام
هويت رهبران و منابع مالی خود نشد
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


مختاری
انفعال چپ

پوينده

آگاهی طبقاتی

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 
 

رئيس كميسيون اصل 90  مجلس

پاسخ مردم به دو گزينه

الف : بستن مطبوعات، زندانی كردن دگرانديشان، سلول انفرادی، قلع و قمع ارباب مطبوعات و انديشه (شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه)

ب : احترام به رای مردم، طرفدار آزادی مطبوعات، تعادل معقول ميان ايران و امريكا، مخالفت با برخورد با دگراندشان و اصحاب مطبوعات، حمايت از آزادی زندانيان سياسی ( دولت و مجلس)

دو راه حل در برابر مردم و حاكميت قرار دارد:

ا1-مراجعه به خبرگان وكارشناسان حقوقی وقانونی، وكلای دادگستری، اساتيد دانشگاهی وبزرگان حوزه   

ا2- مراجعه به آرای مردم ورفراندوم


تحصن دانشجويان علم و صنعت روزنامه خزر چاپ گیلان: 900 ميليون تومان در آمد سالانه
شورای18 نفره‌ رهبری مافيای‌چوب درگيلان

 آينده پرابهام ايران درگفتگوی بهار با سه صاحب نظر و فعال سياسی

ابراهيم يزدی:ا

يكي از جانشينان آيت الله شاهرودي در مجلس اعلاي عراق
بارها با خليل زاد ديدار و مذاكره كرده‌ايم
لشگر بدر در ايران چندان فعال نيست

بررسی مفهوم ارتداد درچارچوب پارادايمهای دورانی

          رضا عليجانی‌    


انقلاب، مردم

و آينده موسيقی
مصاحبه همشهری با حسين عليزاده

 
 بهزاد نبوی : بايد قرص ومحكم سرجای خود ايستاد وبه حركت ادامه داد
طراحان پالايش حاكميت
به ميدان همه پرسی بيايند


عامل ترور عبدالله نوری ودستگيری شهرداران تهران
سردار نقدی دربازداشت به

ا12 قتل جنسی اعتراف كرد8  دی 1381

سخن روز


عبورعبدی
ياعبورازعبدی؟

محاكمه عباس عبدی و دفاعی كه وی از خود در دادگاه كرد، آشكارا گريز از مخمصه ای بود كه برای او  و ديگران فراهم ساخته اند. او بخشی از اتهامات را بعنوان اشتباه پذيرفت و در عين حال وعده داد كه حرف های اساسی اش در باره اين ماجرا را در آينده خواهد زد.  ادامه.....


فاكر را رها كنيد
هيات انگليسی را بچسبيد

حسين شريعتمداری اين روزها بدليل پيشنهاد آشكار كودتا عليه دولت و مجلس( تحت عنوان پالايش حاكميت از مشاركتی ها و اصلاح طلبان) زير فشار سنگين قرار گرفته است0 مطبوعات اشاره مستقيم به نقش امنيتي او در تشكيلات سعيدامامی و ادامه آن در سازمان امنيت غير قانونی جمهوري اسلامی می كنند و می نويسند و مي گويند كه وی در بسياری از جنايات 10 سال اخير جمهوری اسلامی نقش  مستقيم             ادامه...


نظري به تظاهرات ايرانيان
مقيم لس آنجلس

دو جنبش مدنی را

به هم پيوند بزنيم!


نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا


 

 

ی