با دعوت همگان به شرکت در انتخابات شوراها
عزت‌الله‌سحابی‌لیست‌کاندیداهای
ائتلاف ملی – مذهبی ها را اعلام کرد

 نتيجه‌انتخابات شوراها  تعيين خواهد كرد
كرباسچی ويا فراهانی
 شهردار آينده تهران 
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
سخنرانی محمد خاتمی در اجلاس كشورهای غير متعهد
با پيشنهاد" صلح دوستان جهان متحد شويد"
فروپاشی اتحادجماهيرشوروی
آغازتلاش امريكا برای سلطه‌برجهان‌شد
موقعيت هراس انگيز كنونی جهان ايجاب می كند فاصله دولت ها و ملت ها
از ميان برداشته شود و اين امر ممكن نمی شود مگر از طريق
دمكراسی و پاسداری از حقوق شهروندان!

براساس آخرين نظرسنجی
ا40درصدتهرانی‌هادرانتخابات‌شركت‌‌
می‌كنندو21درصدهنوزتصميم‌نگرفته‌اند

دام جهانی شدن

تعرض به دمكراسی و رفاه

نوشته:ا

ترجمه‌ی ‌‌فريبرزجعفرپور

مقالات ارسالی

هانس پترمارتين و هارالد شومن


آئين نامه همه پرسی

در دستور كار مجلس

الهه‌ كولايی، ناصر قوامی، ، احمد بورقانی، محمد نعيمی‌پور،

 محسن‌ ميردامادی و تعداد ديگری از نمايندگان مجلس

 طرح تدقيق آئين نامه همه پرسی را به مجلس بردند


سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران:

به  جبهه‌ دوم خرداد رأی بدهيد


كنفرانس مطبوعاتی انتخابات شوراها

مخالفان اصلاحات، طراحان

خانه نشين كردن مردم اند


دبير "ادوار تحكيم وحدت":

انتخابات شوراها، آرايش سياسی

 را دگرگون خواهد كرد!


برای ديدار با بازرسان حقوق بشر
بستگان زندانيان سياسی
خود را به هتل لاله رساندند

بازرسان سازمان ملل موفق به ملاقات

با وكلای زندانی دراوين شدند

حكم عبدی ابلاغ شد

نويسنده‌ كتاب « شنود اشباح » دردادگاه

سعيد حجاريان:ا
تاریخی ترین لحظات
انتخاب ديپلماسی ملی
در برابر ايران

وزير نفت: پس از خصوصی سازی
پتروشيمی، روغن سازی و قيرسازی
جز چاه های نفت چيز ديگری
برای خصوصی كردن باقی نمانده!

دولت‌تركيه‌زيرفشارارتش‌برای همراهی باامريكا
خواب طلائی ‌ژنرال‌های ترك
برای‌تصرف‌نفت شمال‌عراق

آغاز پروازهای نظامی
بمب افكن های ب52  
برفرازخليج فارس

درمحاصره نيروهای امنيتی وانتظامی

بازرسان حقوق بشر در قلعه

و دژ هتل لاله و مقر سازمان ملل


مژده امير محبيان به بازاريان تهران:
روحيه مردم در حال فرسودگی است!

معاون سياسی رييس جمهور:
بهتر بود در چنين شرايطی بجای انتخابات
رفراندوم برگزار می‌شد.ا

انتقاد غير مستقيم  از انفعال تشكل های دانشجوئی
طيف های دفتر تحكيم وحدت به صحنه
انتخابات شوراها وارد خواهند شد؟

در مراسم گرامی داشت علی افشاری در دانشگاه صنعتی امير كبير
شرايط ويژه حاكم بر كشور و منطقه موجب
خود داری تحول طلبان از گفتن برخی حقايق شده
حضور اميرانتظام، موسوی خوئيني، فاطمه حقيقت جو، خواهر افشاری و راه  
! نيافتن اولين رئيس دانشگاه تهران  در ج.ا به محوطه دانشگاه اميركبير

ناصر قوامی عضو كميسيون نظات بر صدا و سيما در مجلس

 اختلافات مالی صدا و سيما  بايد رسيدگی شود
صدا و سيما به  وظيفه خود در انتخابات شوراها عمل نكرد

آقازاده آيت الله واعظ طبسی
در دادگاه المكاسب شركت نكرد

معاون سياسی امنيتی استاندار تهران:
خدا می‌داندكه انجمن حجتيه دست‌ساز كدام يك از قدرت‌هاست

حمايت از كانديدای ملی – مذهبی ها در اهواز

«كيهان» برای مقابله با انتخابات شوراها سنگ تمام گذاشت

موتلفه دربيانه انتخاباتی فراموش كرد از نقش خود بگويد
ترور- محاكمه - زندان
 !شورای تهران را فلج كرد

با 8 ميليارد دلار كالای قاچاق
سلطنت بر امپراتوری
اسكله های كالای قاچاق

ماموران امنيتی دو طرف كوچه محل اقامت را بستند

2 انگيزه احتمالی كه موجب جلوگيری

از سفر آيت الله منتظری به تهران شد


مصطفی تاج زاده در ارومیه:

طرفداران استبداد در داخل

حامیان جنگ طلبان درخارج‌اند


دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي:

ريشه شكست شورای تهران به
گردش بالای مالی آن باز می گردد

ديدار با زرافشان و وكلای ملی – مذهبی ها در اوين
ميان مردم و نيروهای انتظامي
اجتماع و تهاجم در اطراف هتل لاله همچنان ادامه دارد
طيف علامه دفتر تحكيم وحدت خواستار ملاقات خانواده ها
با بازرسان حقوق بشر در هتل لاله شد

مخالفان جنگ راه های يك  پايگاه
نظامي  امريکا در آلمان را بستند

محسن سازگارا پس از آزدادي
اميدوارم مرحله تحمل مخالفان
دمكراتيك نظام فرا رسيده باشد


7  اسفند 1381سخن روز


آقای‌بادامچيان

می فرمايند:


اسدالله بادامچيان، رييس مركز سياسی جمعيت مؤتلفه‌ اسلامی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده است. با توجه به اينكه موتلفه اسلامی مدعی رهبری مطلقه كشور است، اين مصاحبه را از زبان يكی از رهبران موثر موتلفه اسلامی كه سالها مشاور عالی قوه قضائيه و رئيس كميسيون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی بود بايد با دقت خواند . بايد خواند و از لابلای جمله پردازی ها و هجوم و گريزهای وی آن اساسی ترين نكات را بيرون كشيد و در برابر خود وی گذاشت تا خود آن ها را معنا كند.               ادامه....


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است

محاكمه سردار "ن" به اتخام ميليون ها تومان اخاذی، آدم ربائی، در اختيار داشتن خانه های امن و تجاوز جنسی شروع شد. او رهبری يك تيم از ماموران امنيتی و نظامی- انتظامی را برعهده داشته و شعبه اول دادگاه عمومی تهران محاكمه غير علنی و محرمانه وی را آغاز كرده است. سردار "ن" كه عضو ارشد سپاه پاسداران اما مامور در نيروی انتظامی تهران بزرگ بوده است، چند ماه پيش صورت گرفت، اما خبر اين دستگيری و مشخصات كامل وی و همدستانش اعلام نشد و اين درحالی بود كه بسياری براين گمان بودند كه سردار دستگير شده "غلامرضا نقدی” فرمانده سابق ضد اطلاعات نيروهای انتظامی است. چه "ن" سردار نقدی باشد و چه سردار          ادامه.....


جنبش صلح
وانزوای‌ايران

در ميان كشورهای جهان و حتی در ميان كشورهای آسيائی، ايران از جمله كشورهائی بود كه در آن، نه تنها ديروز، بلكه اساسا تاكنون تظاهرات عليه حمله نظامی امريكا به عراق انجام نشده است و اين به دليل سياست های جناح راست جمهوری اسلامی در اين ارتباط و شيوه نگرش آن به تظاهرات خيابانی است. در حاليكه، نه تنها ديروز، بلكه در دوران اخير كه خطر حمله نظامی امريكا به عراق و حتی استفاده از سلاح اتمی وجود دارد، در سراسر جهان مردم برای صلح به خيابان ها می آيند، اما معمولا در ايران با شعارهای جنگ طلبانه مردم را دعوت به حضور در راهپيمائی ها می كنند و اين خلاف سياست كنونی جهان برای منزوی ساختن امريكا در حمله نظامی به عراق است. معمولا در اين نوع تظاهرات جمهوری اسلامی سخنان بيان و شعارهائی داده میادامه....


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن

  روز 22 بهمن مطابق يك رسم 23 ساله مردم در شهرها و از جمله شهر تهران يك مسيری را پياده طی كردند و پيروزی انقلاب 57 و سقوط نظام استبداد سلطنتی و تاسيس جمهوری در ايران را جشن گرفتند، گرچه اين جمهوری پسوند اسلامی داشته باشد. پيرامون اين تظاهرات- بويژه راهپيمائی تهران- سخن بسيار می توان گفت، سخنی كه به هيچ روی در تائيد انحراف عظيمی كه در اين انقلاب ايجاد شد و آن را تا لبه پرتگاه شكست پيش برده نيست. ادامه....


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 

 

ی