نفر اول ليست انتخابات شوراها

 در تهران 4 در صد رای آورده است!

تجليل رهبر از

انتخابات شوراها!ا

 



ديدارکرزای و بوش در واشنگتن- (کامليا انتخابی فرد)
افغانستان
جمهوری اسلامی تفنگ بدستان
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

بازرس حقوق بشر سازمان ملل:

هيات های جديد سازمان ملل بزودی وارد ايران می شود

بررسی شکنجه و ناپديد شدگان سياسی

بزودی آغاز می شود

لويی ژوانه در يک کنفرانس مطبوعاتی در ايران

دکتريزدی: اگر در پی چاره نباشيم

ايران با خطر فروپاشی

جغرافيائی و اجتماعی روبروست

عيسي سحرخيز: برنده اول شورای تهران فقط 4 درصد رای آورد!
مردم گفتند که در حال
رسيدن به نتيجه نهائی اند!
پيامد ضربه به اعتماد مردم، ضربه به جنبش دانشجوئی و حذف
نخبگان از صحنه سياسی  در انتخابات شوراها خود را نشان داد

تقی رحمانی:

فضای سياسی کشور اگر باز نشود
انتخابات مجلس سرنوشت انتخابات شوراها را خواهد داشت

راهی که 6 ساله طی نشد

چند ماهه بايد طی شود!
احتمال آغاز راديكاليسم در فضای يخزده ايران

اكبر منتجبی


“سازماندهی مردم”

قربانی چانه زنی سياسی شد!ا

لايحه اختيارات رياست جمهوری آماده طرح

درجلسات علنی مجلس شد


مجيد انصاری، عضو خبرگان فاش ساخت:

مجلس خبرگان در برابر قوای مجريه و مقننه است

ارزيابی عسگراولادی از نتيجه انتخابات شوراها

که موتلفه اسلامی درآن شرکت پنهانی کرده بود!


می ترسم مردم به اين نتيجه برسند:

بيگانه بيايد و بساط

قلدری را جمع كند

نيويورك تايمزفاش ساخت:ا 
با 11 مايل پيشروی درخاك عراق
سپاه بدر در 135 مايلی بغداد
اردوگاه جنگی برپا كرد

گفتگو با "منظور احمد" نماينده مجلس پاكستان
اسلام گرايان مرتجع عليه امريكا شعار
می دهند، به سود آن عمل می كنند

كيهان شريعتمداری پيش و پس از
انتخابات شوراها 


آنچه در
انتخابات شوراها

نشان داده شد:

اعتراض بود
يا انفعال؟!ا

بی اعتناء به رای شورای امنیت

حمله نظامی به عراق

این هفته آغاز خواهد شد!


تفسير روزنامه گاردين

ايران در محاصره نظامی امريكا

كابوسی كه خواب از چشم می ربايد


مراسم بزرگداشت سالروز درگذشت دكتر محمد مصدق
روز چهارشنبه 4 اسفند ماه مصادف با سالروز درگذشت دكتر محمد مصدق است.دوست داران آن شادروان ساعت 8 صبح روز 14 اسفند از محل ميدان توحيد، اول خيابان ستارخان با اتوبوس بطرف احمدآباد مزار آن زنده نام حركت خواهند كرد.ا

سرانجام فرمان بی اعتبار رهبر
آقازاده واعظ طبسی تبرئه شد و مدعی!ا
هیچکس نپرسید: این ثروت را از کجا آورده؟

انتخابات شوراها نشان داد

جنبش مردم وارد مرحله

مقاومت منفی شده است

پس ازدودهه‌ازاين‌فاجعه گفته‌می شود:ا
ا5ر1 ميليون نفر
ادرجنگ‌ایران‌وعراق‌کشته‌شدند

خروج ‌مسالمت‌ آمیز مردم‌ از حاکمیت!ا

مسعود بهنود


 تحليل يك شكست-علي اکرمي


در ارتباط با سفر رهبر به استان سيستان و بلوچستان

نگرانی در بلوچستان ايران

از كجا آب می خورد؟ - صمد بلوچ


مذاكرات غير آشكار8 شركت نفتی

 بزرگ جهان از 11 مارچ در ايران

"نفت"خون سياهی كه

از پيكر ملت ايران می رود

حميدرضا خالدی



14  اسفند 1381



سخن روز


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضا


سومين جلسه‌ محاكمه‌"ناصرواعظ طبسي" آقازاده آيت الله واعظ طبسی با نمايش قدرت وی و پدرش در جمهوری اسلامی پايان يافت و ختم دادگاه اعلام شد. نه تنها احتمال تبرئه متهم بسيار زياد است، بلكه متهم شاكی نيزقرار است بشود! ناصر واعظ طبسی وعده داد كه بزودی عليه مطبوعاتی كه خبر مربوط به اختلاف يكصد ميليارد تومانی او از بانك ملی كشور را فاش ساخته اند به دادگاه خواهد كشيد. اين مطبوعات جسارت كرده و نوشته بودند           ادامه.....


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


هرنتیجه ای که انتخابات دیروز در پی داشته باشد، در برابر پاسخ واقعی به این پرسش کم اعتبار و کم اهمیت است. آراء سنتی جناح راست ( به شمول موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز و زیر مجموعه های آن در بنیاد رسالت و شورای تبلیغات  اسلامی، کمیته امداد، بازار و جامعه وعاظ، بسیج مساجد و انجمن ها و کانون های اسلامی همسو با این طیف) سازمان یافته به صندوق ها ریخته شد. نه در تهران، بلکه در تمام شهرستان ها؛ اما از آنجا که تهرانادامه.......


آقای‌بادامچيان

می فرمايند:


اسدالله بادامچيان، رييس مركز سياسی جمعيت مؤتلفه‌ اسلامی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده است. با توجه به اينكه موتلفه اسلامی مدعی رهبری مطلقه كشور است، اين مصاحبه را از زبان يكی از رهبران موثر موتلفه اسلامی كه سالها مشاور عالی قوه قضائيه و رئيس كميسيون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی بود بايد با دقت خواند . بايد خواند و از لابلای جمله پردازی ها و هجوم و گريزهای وی آن اساسی ترين نكات را بيرون كشيد و در برابر خود وی گذاشت تا خود آن ها را معنا كند.               ادامه....


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است

محاكمه سردار "ن" به اتخام ميليون ها تومان اخاذی، آدم ربائی، در اختيار داشتن خانه های امن و تجاوز جنسی شروع شد. او رهبری يك تيم از ماموران امنيتی و نظامی- انتظامی را برعهده داشته و شعبه اول دادگاه عمومی تهران محاكمه غير علنی و محرمانه وی را آغاز كرده است. سردار "ن" كه عضو ارشد سپاه پاسداران اما مامور در نيروی انتظامی تهران بزرگ بوده است، چند ماه پيش صورت گرفت، اما خبر اين دستگيری و مشخصات كامل وی و همدستانش اعلام نشد و اين درحالی بود كه بسياری براين گمان بودند كه سردار دستگير شده "غلامرضا نقدی” فرمانده سابق ضد اطلاعات نيروهای انتظامی است. چه "ن" سردار نقدی باشد و چه سردار          ادامه.....


جنبش صلح
وانزوای‌ايران

در ميان كشورهای جهان و حتی در ميان كشورهای آسيائی، ايران از جمله كشورهائی بود كه در آن، نه تنها ديروز، بلكه اساسا تاكنون تظاهرات عليه حمله نظامی امريكا به عراق انجام نشده است و اين به دليل سياست های جناح راست جمهوری اسلامی در اين ارتباط و شيوه نگرش آن به تظاهرات خيابانی است. در حاليكه، نه تنها ديروز، بلكه در دوران اخير كه خطر حمله نظامی امريكا به عراق و حتی استفاده از سلاح اتمی وجود دارد، در سراسر جهان مردم برای صلح به خيابان ها می آيند، اما معمولا در ايران با شعارهای جنگ طلبانه مردم را دعوت به حضور در راهپيمائی ها می كنند و اين خلاف سياست كنونی جهان برای منزوی ساختن امريكا در حمله نظامی به عراق است. معمولا در اين نوع تظاهرات جمهوری اسلامی سخنان بيان و شعارهائی داده میادامه....


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن

  روز 22 بهمن مطابق يك رسم 23 ساله مردم در شهرها و از جمله شهر تهران يك مسيری را پياده طی كردند و پيروزی انقلاب 57 و سقوط نظام استبداد سلطنتی و تاسيس جمهوری در ايران را جشن گرفتند، گرچه اين جمهوری پسوند اسلامی داشته باشد. پيرامون اين تظاهرات- بويژه راهپيمائی تهران- سخن بسيار می توان گفت، سخنی كه به هيچ روی در تائيد انحراف عظيمی كه در اين انقلاب ايجاد شد و آن را تا لبه پرتگاه شكست پيش برده نيست. ادامه....


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

 

 

ی