دبير كل جبهه مشاركت : در فضای سياسی حاكم
برخی مراجع ارتباط های 
سياسی خود را قطع كرده انددر مخالفت با ادامه بازداشت هاشم آغاجری
اعتصاب دانشجويی
گسترش پيدا كرد
       جدال حكومتی بر سر دو گزينه به لحظات قطعی و مهم تصميم گيری نزديك ميشود : يا سركوب داخلی و رفتن به سوی مذاكره با آمريكا و خروج از بحران اقتصادی و يا مدارا با مردم و گشايش درهای مذاكره با آمريكا و خاتمه بخشيدن به محاصره اقتصادی        
هنر و انديشه

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

طلعت ايرانی
وداع با 
احمد محمود

مهرداد حيدری
تحريف انديشه

بدرقه گل سرخ
 

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 
همايش دوم خرداد با هدف آماده شدن برای
فضای سياسی آينده كشور به تاخير افتاد
كنگره رفراندوم
يا كنگره فضای باز سياسی

پيرامون مناسبات با آمريكا و عبور
گك 46 درصدی مردم از مرز جمهوری اسلامی
نظرسنجی درست بوده
منتشر نبايد می‌كردند

بی بی سی و خبر اختصاصی پيك نت
ملاقات جبهه مشاركت با آيت‌الله منتظری تاييد شد

گزارش ويژه اومانيته
خراسان بزرگ زير نگين دو سلطان

ديدار عبدالله نوری با آيت الله طاهری


"يك خبر"  از ستاد جنگ روانی كيهان

در گفتگوی فاضل ميبدی با رويداد
ضرورت حضور مجمع روحانيون  
نهضت آزادی ونيروهای ملی
در كنگره دوم خرداد

نخستين گزارش مستنداز
محل و موقعيت زندان ها درتهران

ابوالقاسم سرحدی زاده
رفراندوم بگذاريد
تا ببينيد مردم چه می خواهند

بيشتر مراجع و بنيانگذاران ديگر در جلسات جامعه مدرسين شركت نمی‌كنند
چه كسانی بنام جامعه مدرسين
 اعلاميه صادر می‌كنند؟

از ميان وبلاگ ها

و من
 يك دانشجوی اخراجی

ديدار آيت الله منتظری  با رهبران جبهه مشاركت

چرا مجمع روحانيون در كنگره شركت نمی كند
اختلاف بر سرميهمان خوانده ونا خوانده است

نوام چامسكی دانشمند ناراضی آمريكائي
تمرين های نظامی هوائی مشترك آمريكا , اسرائيل و تركيه
بقصد تهديد وفشار عليه ايران صورت ميگيرد

پول پارو می‌كنند و كسی خبر ندارد
حاصل مديريت خودی‌ها
در صنعت خودروسازی

برای رهبری حالت فوق العاده
ستاد يك باضافه پنج  ر‌ا
چه كسانی تشكيل داده‌اند

بيانيه مجاهدين انقلاب اسلامی
جنجال آفرينی باندهای آزادی ستيز
در رابطه با لوايح خاتمی

سردار سازندگی، يكبار ديگر سردار جنگی خواهد شد؟
نگرانی از انگيزه سفر
رفسنجانی به كرمانشاه

با استقرار نيروهای جديد ارتش آمريكا در كويت
شمار نظاميان امريكا در خاورميانه
به پنجاه و هشت هزار تن رسيد29 مهر 1381

سخن روز

مرور تاريخی محكوميت
حسن يوسفی اشكوری
آيت الله بهشتی 
چندبار بايد
 اعدام می شد؟

حكمی كه قوه قضائيه برای حجت‌الاسلام يوسفی اشكوری صادر كرد، می‌‌تواند معانی مختلف سياسی داشته باشد: ترساندن روحانيون معترض ‌ تخريب تلاش‌های دولت خاتمی برای جلوگيری از سرعت فراهم آمدن اسناد نقض حقوق بشر در ايران و مقدمه دخالت‌های جدی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ايران، ‌ دندان نشان دادن به بقيه روحانيونی كه متمايل به ملی‌-مذهبی ‌ها موضع می‌گيرندادامه .....


سرانجام يك نظرسنجي

بازهم بگو نواره

بحث پيرامون توقيف موسسه پژوهش‌های ملی و صحت و سقم نظرسنجی كه از سوی اين موسسه اعلام شد، به ستيزی تبديل شده‌است ميان پذيرش و يا رد واقعيات جاری در كوچه و خيابان. نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مهروموم شده مي‌گويد:

1-‌ مردم سرجنگ با امريكا ندارند، مناسبات سياسی با امريكا را هم مثل مناسبات سياسی با همه كشورها و دولت‌های ديگر، در چارچوب منافع ملی ايران قبول...ادامه


ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلی جديد دانشكده علوم قضايی سخنرانی بلندبالائی در تمجيد از اوضاع كنونی جمهوری اسلامی و غبطه جهان برای اُلگوبرداری از آن ايراد كرد كه خبرگزاری دانشجوئی ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقای شاهرودی در بخشی از....ادامه


كسی نمی‌پرسد
از كجا آورده‌ايد؟

اصل 142 قانون اساسی مربوط به رسيدگی به دارايی مسئولان نظام است. يعنی همان اصل اجتماعی "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم برای مبارزه با غارتگری در قانون اساسی گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسی يكی هم همين اصل است....ادامه


ناصر زرافشان متحد زندانی
در كنار ديگر مبارزان است!ا
اتحاد عمل
و ضرورت آن

اتحاد سياسي، به معنای دوستی بين افراد، فعالان و احزاب سياسی نيست، همچنان كه اگر اسلام را ايدئولوژی فرض كنيم- به معنای وحدت ايدئولوژيك نيز نيست. اتحاد سياسي، يعنی درك مشترك از عام‌ترين و ضروري‌ترين خواست جامعه در يك دوران عبور....ادامه


 

 
 
ی