اهل قلم از احمد محمود می گويند
صرفاً پرداختن به آثار ادبی وی
حق مطلب را ادا نمی كندبنيانگذاری ستاد ااكترونيك
اسلام طالبانی توسط
مصباح يزدی در قم
توجه: نقل و بازانتشار مطالب و اخبار پبك نت در سايت‌های خبری و راديوها و تلويزيون‌های فارسی زبان، تنها با ذكر منبع خبر و مطالب بلامانع است               
هنر و انديشه

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

طلعت ايرانی
وداع با 
احمد محمود

مهرداد حيدری
تحريف انديشه

بدرقه گل سرخ
 

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

عليرضا علوی تبار

تا سه ماه آينده شاهد
تحولات مهمی خواهيم بود

شكوری راد عضو شورای رهبری مشاركت

پس از روشن شدن تكليف دو لايحه دولت
كنگره دوم خرداد بايد حرف تازه ای بزند

كردها خواهان كنترل ارتش تركيه
در جريان حمله آمريكا به عراق هستند
آخرين رايزنی های كٌردهای
عراق با آمريكا

هدف از اعدامهای جديد دركردستان ايران

جلوگيری از تلاش دولت
برای مذاكره با احزاب كٌرد

نامه اعتراض به محكوميت
يوسفی اشكوری با 134 امضاء 
به سازمان ملل ارسال شد

راه توده آبانماه باسرمقاله زير منتشرشد
بسوی لغو تغييرات
سال 68 قانون اساسی

حجتيه
چراغ قدرت را ديروز
در سراسر ايران روشن كرد

بيانيه آيت الله منتظری 
در حمايت از لوايح دولت

مشاور رئيس جمهور در امور زنان
طالبان داخلی، زنان را
شهروند درجه2 می دانند

ابوالقاسم سرحدی زاده
جبهه دوم خرداد در حاكميت
ودركنار مردم می ماند!ا

محمد رضا خاتمی

تمام زمينه چينی ها برای

حمله به مشاركت است !ا


در 7 شهر ايران

قاچاق فرآورده های
نفتی رهبری می شود


فوتبال ايران زير فشار مالی اوت می شود
حرفهای يك آدم عاصی
برای همه پول دارند غير از مجاهد

عضو مجمع روحانيون مبارز
پس از درگذشت امام
انقلاب را به عقب برگرداندند

"يك خبر"  از ستاد جنگ روانی كيهان

از ميان وبلاگ ها

و من
 يك دانشجوی اخراجی

پول پارو می‌كنند و كسی خبر ندارد
حاصل مديريت خودی‌ها
در صنعت خودروسازی

ستاد يك باضافه پنج  ر‌ا
چه كسانی تشكيل داده‌اند


2 آبان 1381

سخن روز

مرور تاريخی محكوميت
حسن يوسفی اشكوری
آيت الله بهشتی 
چندبار بايد
 اعدام می شد؟

حكمی كه قوه قضائيه برای حجت‌الاسلام يوسفی اشكوری صادر كرد، می‌‌تواند معانی مختلف سياسی داشته باشد: ترساندن روحانيون معترض ‌ تخريب تلاش‌های دولت خاتمی برای جلوگيری از سرعت فراهم آمدن اسناد نقض حقوق بشر در ايران و مقدمه دخالت‌های جدی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ايران، ‌ دندان نشان دادن به بقيه روحانيونی كه متمايل به ملی‌-مذهبی ‌ها موضع می‌گيرندادامه .....


سرانجام يك نظرسنجي

بازهم بگو نواره

بحث پيرامون توقيف موسسه پژوهش‌های ملی و صحت و سقم نظرسنجی كه از سوی اين موسسه اعلام شد، به ستيزی تبديل شده‌است ميان پذيرش و يا رد واقعيات جاری در كوچه و خيابان. نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مهروموم شده مي‌گويد:

1-‌ مردم سرجنگ با امريكا ندارند، مناسبات سياسی با امريكا را هم مثل مناسبات سياسی با همه كشورها و دولت‌های ديگر، در چارچوب منافع ملی ايران قبول...ادامه


ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلی جديد دانشكده علوم قضايی سخنرانی بلندبالائی در تمجيد از اوضاع كنونی جمهوری اسلامی و غبطه جهان برای اُلگوبرداری از آن ايراد كرد كه خبرگزاری دانشجوئی ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقای شاهرودی در بخشی از....ادامه


كسی نمی‌پرسد
از كجا آورده‌ايد؟

اصل 142 قانون اساسی مربوط به رسيدگی به دارايی مسئولان نظام است. يعنی همان اصل اجتماعی "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم برای مبارزه با غارتگری در قانون اساسی گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسی يكی هم همين اصل است....ادامه


ناصر زرافشان متحد زندانی
در كنار ديگر مبارزان است!ا
اتحاد عمل
و ضرورت آن

اتحاد سياسي، به معنای دوستی بين افراد، فعالان و احزاب سياسی نيست، همچنان كه اگر اسلام را ايدئولوژی فرض كنيم- به معنای وحدت ايدئولوژيك نيز نيست. اتحاد سياسي، يعنی درك مشترك از عام‌ترين و ضروري‌ترين خواست جامعه در يك دوران عبور....ادامه


 

 
 
ی