اين فاجعه حاصل همان انديشه ايست كه هنوز

درشورای نگهبان نشسته و بودجه هم می خواهد!

آنها كه جوانان را پای

منقل و وافور نشاندند

 در برخی محافل‌مهم‌سياسی‌ايران‌گفته می شود:ا  

آغازخروج خارجی‌ها ازايران

درآستانه حمله‌ نظامی‌به‌عراق

برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

سردبيرارگان مركزی حزب گمونيست امريكا باتشريح طرح

 ا"شوك وحشت"، نسبت به تكرار هيروشيما درعراق هشدار داد:ا

حمله به عراق با شليك
ا3 هزارموشك آغاز می شود

امريكا قراراست ازبمب مهيبی كه درفلوريداآزمايش كرد،

در حمله به عراق استفاده كند. در اين حمله،

استفاده از كلاهك اتمی نيز پيش بينی شده است


امریکائی ها در مرزهای ایران!

این نقشه ایست از آرایش نظامی امریکا در افغانستان. همانگونه که در نقشه دیده می شود، با آنکه دلائل و انگیزه های اولیه ورود نیروهای نظامی به افغانستان و استقرار آنها پس از بمباران وسیع در این کشور مبارزه با اسامه بن لادن و ملاعمر و طالبان اعلام شده بود، این نیروها عمدتادر مرزهای ایران مستقر شده اند.این درحالی است که اگر طرح و نقشه ای برای مبارزه با طالبان و القاعده در میان بود باید این نیروها بیشتر در مرزهای قندهاربا پاکستان استقرار پیدا می کرد، اما همانگونه‌که دیده می شود، عمده ترین بخش نیروهای امریکائی درکابل و مرزهای ایران وافغانستان مستقرشده‌اند.

پول آينده عراق در سوئيس چاپ خواهد شد

امريكا مانند ژاپن بعد از جنگ

برای عراق حاكم نظامی تعيين خواهد كرد


برای رهايی و برابری

اندوه
زن بودن

 هفته نامه الكترونيكی سياه سپيد


دولت و مجلس پول‌اضافه‌به‌شورای‌نگهبان‌ندادند،مجمع‌مصلحت‌داد

تشنج و اختلاف درمجمع تشخيص مصلحت

شورای نگهبان برای توطئه در انتخابات آينده

مجلس 16 ميليارد تومان بودجه می خواهد!

پول مردم، دراختيارمخالفان رای مردم

شورای نگهبان خواهان بودجه‌ای

در حد "شورای حكومتی” است!ا


عنوان اصلی اين مقاله: "سياه نمايی” يا ” كارشكنی”؟ است

آقای رفسنجانی! آمار و ارقام می گويد

روسياهی تاريخی برای‌چه‌كسی می‌ماند!

   سيدمصطفی تاج‌زاده  


لقمه يكصد ميليارد تومانی

درگلوی‌آقازاده طبسی‌و قوه ‌قضائيه‌گيركرده


نامه مريم عبدی

اگر توجه نكنيد، از مراجع

ديگر استمداد خواهم طلبيد

بيانيه دانشگاه اميركبير

نهم اسفند ، فرياد پايان اصلاحات حكومتی


با تصويب رهبر

استقلال نيم بند كانون وكلا خاتمه می يابد!ا

از ميان وبلاگ ها

شادی شاعرانه


چهل تجربه از واقعيت زندان

زنان سياسی در زمان شاه
               گفتگوی سايت زنان با ويدا حاجبی 

         مقالات و ديدگاه‌ها     

جمهوری

بيشتر اسلامی- كمتر مردمی -  آرش توفانی


فقهای‌ردصلاحيت شده درشورای نگهبان!ا

م.ر. خوانساری


انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی


آن ايرانی كه اقوام و

مليت های ايرانی می خواهند-  نكيسا باقری


زنان درجمهوری اسلامی ايران

   روبيك غريبيان


25  اسفند 1381سخن روز


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

دادگاه پرونده موسوم به المكاسب خاتمه يافت و آقازاده واعظ طبسي- كه به گفته قاضی نميدانست حيف و ميل اموال عمومی جرم است- تبرئه شد. پرونده آقازاده طبسی با شكايت بانك ملی آغاز شد. برای آنكه اين ماجرا نيز مانند پرونده 123 ميليارد تومانی محسن رفيقدوست- كه رهبر بعدا به وی نشان درجه يك شجاعت داد- نشود، برای آقازاده طبسی فورا وثيقه پنج... ادامه


خطبه ای

ويژه امريكا


  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.  ادامه....


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلی تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


آقای‌بادامچيان

می فرمايند


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

ی