سرمقاله حسين شريعتمداری
ماشه آزمايش اتمی را بچكانيد
هركاری با كره كردند، باما هم میكنند!


 


سردار ذوالقدر
پشت فرمان جديد احمدی نژاد
انديشه تمركز قدرت خوابيده

       پیک هفته 81  ---------- 29 مهر  1385 - 21 اكتبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


نگاهی به جلد دوم خاطرات ريشهری
جنگ، هرگز نان، آب و كار
برای توده مردم ايران نشده


خبرگزاری ها مجبور به سانسور اين بخشها شدند
بخش سانسور شده وخواندنی
سخنرا
نی جديد احمدی نژاد


روزنامه چپ گرای يونگه ولت
ايران
محافل مترقی اروپا، نگران
آرامش قبل از توفان اند!


در هفته های آينده
منتظر چه اخباری بايد بود؟
وزيرخارجه امريكا:
درهفته های آينده بايد منتظر تصميمات جديد بود


دولت فريبكار احمدی نژاد
راست ترين دولت  تاريخ ج.ا بر سر كار است

62 سال پس از اعلاميه ١٢ شهريور
آذربايجان چه می خواست و امروز چه می خواهد؟


اوضاع شير تو شير ايران
سرطان كبد درانتظار مصرف كنندگان شير


 نگاه به چين امروز از پشت عينك غربی ها

 

 

اگر مردم درانتخابات غفلت كنند
با فتح نظامی شوراها
شورای فرماندهان، قدرت را فتح می كند


بخش هائی از مصاحبه مصطفی تاج زاده با "ايلنا"
( عناوين از پيك نت است)
حزب پادگانی
سياه لشكر اسلام امريكائی

مصطفی تاج زاده عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و معاون سياسی وزارت كشور در كابينه محمد خاتمی با خبرگزاری ايلنا گفتگوئی نسبتا مشروح كرده است. او كه صابون شورای نگهبان بارها به تنش خورده، دراين مصاحبه نسبت به آزاد برگزار شدن انتخابات خبرگان و شوراها با ترديد بسيار سخن گفته است. او نگفته، اما در سينه مطبوعات ثبت است، آن سخنرانی رهبر در بندرعباس، هنگام برگزاری انتخابات دوره گذشته شوراها كه درآن با اشاره به حضور ملی مذهبی ها بعنوان كانديداها، در روز رای گيری گفت: "حتی اگر انتخاب شوند، اشتباه شده و بايد رد صلاحيت شوند!"

تاج زاده دراين مصاحبه "تحريم" انتخابات را گزينه ای تقريبا قطعی در صورت گسترش رد صلاحيت ها و دخالت حزب پادگانی درانتخابات اعلام كرد. سكوت رئيس جمهور دربرابر مرگ دو زندانی سياسی در زندان، توقيف روزنامه شرق، درخواست دمكراسی برای جهان و سركوب آزادی در ايران، سلطه اسلام امريكائی بر كشور و تبديل جزوه امنيتی "شبيخون فرهنگی” به كارپايه فرهنگی دولت احمدی نژاد و سرانجام، انگيزه مهم بازانتشار نامه پايان جنگ آيت الله خمينی از سوی هاشمی رفسنجانی، از نكات مطرح شده دراين مصاحبه است كه می خوانيد:


سخنرانی احمدی نژاد برای يك جمع دانشجوئی
نئوليبراليسم اقتصادی
به فرمان رهبر، با قاطعيت دنبال می شود
1- نسل جديدی از سرمايه سالاران نظامی در راه است
2- از اين پس، دولت حق هيچ نوع سرمايه گذاری ندارد


ديدارهنرمندان با رئيس جمهور!
هنرمندان اصلی نيآمدند
و صندلی ها خالی ماند
حضور حسين شريعتمداری در جمع هنرمندانه
آخرين خبر:
تيراژ كيهان از 250 هزار
به 30 هزار رسيده است


هشدار خاتمی به مردم
اگر قشريون غلبه پيدا كنند
همه بايد تسليم آنها باشند!


رئيس جمهور عراق:
ايران و امريكا مذاكرات مستقيم
را می توانند در بغداد آغاز كنند


افشاگری هلالی مداح :
من فقط قليان كشيدم
مداحان ديگر پای منقل اند
و مداحی ميليونی می كنند

عزت الله سحابی:
برای انتخابات خبرگان
ملی مذهبی ها هنوز تصميم نگرفته اند
آيت الله خمينی
دو مرحله رهبری پيش و پس از انقلاب

زندان نيست، خانه است!

روزنامه ها، ورود اين اتومبيل ترمز بريده به داخل حياط يك خانه را بعنوان حادثه رانندگی منتشر كرده اند. هنگام شكستن درآهنی خانه و ورود به آن، كسی در حياط نبوده و بنابراين ماجرا تلفاتی به همراه نداشته و راننده پس از كوبيدن اتومبيل به ديوار حياط خانه از آن پياده می شود. سرعت اتومبيل و يا گواهينامه داشتن و يا نداشتن راننده، روز بودن و يا شب بودن حادثه، هوشياری و يا مستی راننده و ... انگيزه ما جهت انتشار اين عكس نبوده است. از اين حوادث در تهران زياد اتفاق می افتد. انگيره انتشار آن نشان دادن، نا امنی در شهر و خواب آشفته شب های مردم درخانه هايشان. چنان كه مردم پنجره ها و درهای ورودی طبقه همكف را به سبك زندان آهن كاری كرده اند. در بسياری از عكس هائی كه از خانه های مردم در نقاط مختلف تهران منتشر می شود، همين تدبير برای مقابله با نا امنی ديده می شود.


سفر رايس و رهبر كره شمالی به چين
آزمايش دوم اتمی كره لغو شد

شمار رسمی و ثبت شده
مبتلايان به ايدز 70 هزار اعلام شد

امارات متحده اسلامی
سرانجام فرمان جديد احمدی نژاد

الپر


بزودی در خليج فارس برگزار می شود
مانور جنگی كويت، بحرين و امريكا
عليه دست يابی ايران به سلاح اتمی


سخنگوی سابق وزارت خارجه امريكا
آقای "روبين" رفت تهران برای ديدن "نان زير كباب"

 

سخنرانی نخست وزير اسرائيل در پارلمان اين كشور
و در آستانه سفر به مسكو
جبهه اعراب و اسرائيل عليه ايران شكل می گيرد!


سايت پلنت پرزون - planetprison
بيانيه اعتراضی 40 هزار فيزيكدان امريكا
ماموريت رامسفلد
حمله به ايران و عبور از خط قرمز بمباران اتمی


كويت و قطر تحريم كردند
محصولات دريائی ايران آلوده به راديو اكتيو اعلام شد

در پايان سفر نخست وزير تركيه به عربستان
هشدار مشترك تركيه و عربستان
به رهبران جمهوری اسلامی ايران

هيات نظامی، سياسی، امنيتی امريكا درخليج فارس
كشورهای خليج فارس آماده دفع حمله ايران می شوند


مورنينگ استار:
بعد از ايران نوبت كدام كشور است؟


سقوط بورس تهران، دیروز نیز ادامه یافت


در اسلام آباد غرب
شكر جامد، جان شيرين 4 كارگر را گرفت

سقوط 28 درصدی بورس تهرانسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


با هاله 60 ميلياردی
دُود از كله
نظرآبادی ها
بلند شد!
احمد شيرزاد


رونوشت
برابر
اصل نيست؟

روزنامه"جمهوری اسلامی“ در هفته های اخير، گهگاه و متاثر از كشاكش روحانيون و دولتی های  نظامی و يا نظامی های دولتی شده، يا از حب علی و يا بغض معاويه سرمقاله هائی می نويسد كه در اصل بايد اين لالائی را برای اطرافيان خود می خواند و نه توده مردم مذهبی كه اهل قلم و كتاب و حتی روزنامه هم نيستند. در يكی از آخرين مقالات منتشر شده دراين روزنامه و با اشاره به جنجالی كه سيدی بنام كاظمی بروجردی در تهران و با ادعای ارتباط با امام زمان به راه انداخت از ترويج خرافات انتقاد كرده است. آن روزها كه كسانی را با شال سبز روی اسب سفيد می نشاندند و دم غروب درجبهه های جنگ به تاخ وا می داشتند تا بسيجی ها و سپاهی های خواب آلوده درون سنگر ها امام زمان را ناظر بر جبهه ها بدانند و آن روز كه مناره های مسجد دو چاه متروكه جمكران را بالا بردند و بازی در آمدن امام زمان از اين دو چاه را راه انداختند بايد حدس می زدند كه وقتی بنای حكومت بر خرافات و اوهام استوار شد، چه تضمينی وجود دارد كه بعدها كسان ديگری با همان ريش و عمامه و باصطلاح محاسن، همين ادعاها را نكنند؟

آيت الله و بقول روزنامه جمهوری اسلامی» شيادی كه خود را آيت الله هم جا زده" دستگير شد و رفت به اوين، اين كه درس خارج خوانده بود يا نه و شاگرد تنبلی در حوزه بود يا زرنگ چه اهميت دارد؟ اهميت مسئله دولتی شدن و حكومتی شدن خرافات است. وقتی رئيس مجلس خبرگان رهبری وقت و بی وقت امام زمان را خواب می بيند و حتی از او ليست نمايندگان مجلس را می گيرد و يا آيت الله خزعلی هر وقت دلش خواست يك سری هم می رود نزد امام زمان و بر می گردد و زمانی كه رئيس دولت خود را برگزيده امام زمان می داند و هاله نورانی امام زمان را بالای سر خود، با دستگيری كاظمی بروجردی چه مشكلی حل می شود؟ بروجردی دستگير شد، با احمدی نژاد كه در سخنرانی خود در جامعه اسلامی مهندسان همان ادعاهای بروجردی را به نوع ديگری طرح كرده چه می كنيد؟ اين خرافات و امام زمان بازی خيلی كارها دست ايران و جمهوری اسلامی خواهد داد. باشد تا صبح دولت بدمد!

بخش هائی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را می آوريم كه حالا منع رطب می كند.
«رسانه ملی كه بايد دانشگاه باشد، متاسفانه در بخش معارف دينی و شعائر مذهبی به بلندگوئی برای گردانندگان سطحی نگر و ظاهربين محافل مذهبی تبديل شده است . پخش صحنه های مراسم مذهبی پر از مطالب خرافی و انحرافی از تلويزيون بيشترين تاثير را در ترويج اين جريان خطرناك دارد. پيدايش مدعيان نيابت امام زمان و كسانی كه مدعی اند و می شوند كه خود امام زمان هستند در اين اوضاع و احوال آشفته و گرويدن عده ای عوام به آنها پديده غريبی نيست . آيا باورتان می شود كه تعدادی زن در تهران و اصفهان و كرج و قزوين در همين سالها و ماه های اخير مدعی شده اند كه همسر امام زمان عليه السلام هستند و آيا باور می كنيد كه عده ای نيز دور آنها جمع شده اند و به آنها معتقد شده اند؟ اينها متاسفانه واقعيت های تلخی است كه وجود دارد.

تاسف بارتر اينكه افرادی در همين آشفته بازار ادعای خدائی كرده اند و توانسته اند عده ای را نيز دور خود جمع كنند و حتی فجايع ناگفتنی زيادی نيز ببار بياورند كه قلم چون به اينجا رسيد سر بشكست ...

از همه اينها تاسف بارتر اينكه اخيرا باورهای غلط و خرافی پشتوانه متكی بر قدرت نيز پيدا كرده است . افسانه هائی از قبيل « هاله نور » و ادعاهائی از قبيل علم و اطلاع از عاقبت كار توسط كسانی كه يكی از وظايف حتمی آنها مبارزه با اين امور است كار را دشوارتر و شيب اين مسير خطرناك را تندتر كرده است .»


انتخابات خبرگان
عمامه همگی
يا سياه است
و يا سفيد!
و.الپر


غفلت مردم
دربزنگاه ها
و. تست دمكراسی


پاسخ نيروی انتظامی
به قوه قضائيه خودی
درميدان هفت تير
زنان را زديم
خوب كرديم زديم!