انتشاراعلاميه بمناسبت سالگرد قتل فروهرها و
بحث برسرغفلت، مصلحت و
سياست‌دركانون‌نويسندگان‌ايراندرواكنش به نظررئيس ونمايندگان مجلس

رئيس‌مجلس‌خبرگان‌رهبری

رکن چهارم را کشف کرد!

توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

هاشمی شاهرودی خود را برای پذيرش مقام های

حساس تر در جمهوری اسلامی آماده می کند

پيام امريکا از کدام کانال به

آيت‌الله شاهرودی‌منتقل شده؟

رئيس قوه قضائيه به بهانه نقش مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در دولت خود مختار شيعيان جنوب عراق با امريکائی ها در ارتباط قرار گرفته و محمد جواد لاريجانی برای حفظ و برقراری سرپل های انگليسی به سمت معاون امور بين الملل قوه قضائيه منصوب شده است. بازداشت عباس عبدی يک پيام سياسی مهم از سوی روحانيون غير مقلد آيت الله خمينی و مخالف انقلاب 57 و مخالف اشغال سفارت امريکا تلقی شده است و آيت الله شاهردوی رهبری اين روحانيون را برعهده دارد!


 كنفرانس مطبوعاتی رهبران جبهه مشاركت
 وضعيت نامعلوم عبدی، گرانپايه و قاضيان

شكنجه زندانيان به امری

عادی تبديل شده است


از ميان وبلاگ ها

يار دبستانی


رئيس قوه قضائيه حساب خود را
ازدو قوه ديگرجدا كرده است

در جلسه شورای عالی امنيت ملی

برخورد تند خاتمی با علی لاريجانی

بعنوان يکی از عاملين به آشوب کشاندن کشور


فريبرززئيس دانا : ماهم نباشيم، آيندگان جنايات ملی راپيگيری خواهندكرد
مردم به صحنه می آيند
،براي مقابله باآزادی كشی، فسادشرم آور
جنايت، بيكاری 4 ميليونی وفقرگسترده

فدائيان امروز ولايت و فدائيان ديروزشاه

اين شعبان جعفري معروف به شعبان بي مخ، پدرخوانده لباس شخصي هاي کنوني است شعبان بنام هواداري از آيت الله کاشاني و سپس بعنوان فدايي شاه در سالهاي منجر به کودتاي 28 مرداد همان شيوه اي را در حمله به تظاهرات و اجتماعات مردم آزاديخواه و ضد استبداد اعمال کرد که امروز گروه هاي فشار و لباس شخصي ها بنام دفاع از ارزش هاي اسلامي و فدايي رهبر اعمال مي کنند. فرزندان خلف شعبان جعفري بي شک سرنوشتي بهتر از امير موبورها، مصطفي زاغي ها، هفت کچلان، سيروس بکائي ها، ناصر فرهادها، بهرام خاقاني ها و ديگر اوباش و گروه هاي فشار دهه 30 و زمينه سازان کودتاي 28 مرداد نخواهند داشت. همه آنها سرانجام سراز شيرکشخانه ها و فاحشه خانه ها در آوردند و شعبان جعفري نيز که خوش اقبال ترين و نماز خوان ترين آنها بود، در آمريكا خاطرات منتشر مي کند. او نيز روزگاري فدايي آيت الله کاشاني بود و پاي منبر سيد نواب صفوي مي نشست و بعد از کودتا جيره خوار دربار شاهنشاهي شد و مشمئزترين يادمانده ها را براي اوباشي از نوع خود برجاي گذاشت. تاريخ تکرار مي شود اما با طنري تلخ و گزنده. عکس سمت راست مربوط به تعرض اوباش و لباس شخصي ها در مراسم يادبود قتل فروهرها در اطراف خانقاه صفي عليشاه است و عکس شعبان که مشابه اعمال لباس شخصي هاي امروز است از کتاب خاطرات او برگرفته شده استبزرگداشت

صفر قهرمانياننماد مقاومت در برابر ستم و بيداد

و مظهر همبستگی در راه آزادی و عدالت


4 آذر 1381

سخن روز

جنبش دانشجويی

يك گام به جلو !ا

جنبش دانشجويی و اعتراض و مقاومتی که جامعه در برابر حکم اعدام هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی و بستن موسسات نظر سنجی از خود نشان داد حکايت از تحرک و آمادگی جنبش عليرغم ظاهر مسدود آن دارد. همانگونه که پيش بينی مي شد و برخلاف ديدگاه هاي نااميدانه ای - که مانيفست اکبر گنجی نمونه‌ای از آن بود-  ...ادامه


نامه ای كه
افتخار مجلس است

حجت الاسلام روح الله حسينيان كه از جمله متهمين صدور فتوای قتل براي قربانيان قتل های زنجيره ايست، در دفاع از قوه قضائيه و قاضی صادر كننده حكم اعدام هاشم آغاجری نامه ای برای رئيس مجلس شورای اسلامي نوشت و منتشر كرد. ...ادامه


تهديد رهبر به فراخواندن

مردم به خيابان

حق با رهبر است

...

اما

رهبر جمهوری اسلامي، در ديداری پيش بينی نشده با مسئولان نظام  برای آنها سخنرانی کرد. اين ديدار زير فشار افکار عمومی جامعه در اعتراض به عملکرد قوه قضائيه و سازمان امنيت موازی تحت نظارت وی صورت گرفت؛ که آخرين محصول آنها حکم اعدام برای هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی است....ادامه


حكم اعدام آغاجری
فاجعه بزرگ درراه !ا

انتشار خبر صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجري نفرت از دستگاه قضائی منصوب رهبر جمهوری اسلامی را بيش از هر زمان ديگری تشديد كرد. حتی برخي نيروهای مذهبی متمايل به جناح راست جمهوری اسلامی نيز ناچار شدند از صادر كنندگان چنين حكمي فاصله بگيرند و موج نفرت را از سر بگذرانند. ...ادامه


حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ايشان دردوران اخير، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زياد زده  و آينده تير و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسيم کرده است!

ظاهرا از کوزه اين پژوهشکده نيزهمان بيرون مي‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ايشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت....ادامه


 

 
 
ی