پس ازدودهه‌ازاین‌فاجعه گفته‌می شود:ا
ا5ر1 میلیون نفر
ادرجنگ‌ایران‌وعراق‌کشته‌شدند

 آیت‌الله‌خزعلی‌گفته‌بوددوم‌خردادآبله‌مرغان‌نظام‌است

به آن آیت الله باید گفت:انتخابات

 شوراهاواقعاآبله‌مرغان‌است

برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
مصاحبه‌غیرمنتظره‌وزیردفاع،پس‌ازانتخابات‌شوراها:ا
به‌نهادهای‌غیررسمی،درمخالفت بادولت هشدارمی‌دهم

انتخابات شوراها نشان داد

جنبش مردم وارد مرحله

مقاومت منفی شده است

خروج ‌مسالمت‌ آمیز مردم‌ از حاکمیت!ا

مسعود بهنود


 تحليل يك شكست-علي اکرمي


شورای آینده شهر تهران

حداکثرنماینده200هزارتهرانی‌است


با دستگیری خالد شیخ محمد

بايد درانتظارجنگ تبليغاتی جديد
آمريكا عليه ايران وعراق بود

در ارتباط با سفر رهبر به استان سيستان و بلوچستان

نگرانی در بلوچستان ايران

از كجا آب می خورد؟ - صمد بلوچ


مذاكرات غير آشكار8 شركت نفتی

 بزرگ جهان از 11 مارچ در ايران

"نفت"خون سياهی كه

از پيكر ملت ايران می رود

حميدرضا خالدی


اميرفرشاد ابراهيمی شاکی محکوم!

هیچ دادگاهی شکایت ازحجج اسلام

علیزاده و حسینیان را رسیدگی نمی کند!


همسر تقی رحمانی غيرعلنی محاكمه شد

امریکا تلفن رهبران کشورهای

 عضو شورای امنیت را کنترل می کند


دیدار آیت‌الله‌ منتظری با کمیسیون حقوق بشر اسلامی
برخی علما از ترس دادگاه ویژه

با نهادهای حقوق‌بشردیدار نمی‌کنند


برای شنيدن پيام مردم، باد قدرت، گوش ها را برده
نمايندگانی‌كه‌باحمايت‌مردم
به‌شورای‌شهرنمی‌روند

پس از جدائی از جبهه دوم خرداد

دفتر تحكيم وحدت

ا"جبهه ‌جمهوری‌خواهی” را اعلام كرد

نامه افشاگرانه 31 انجمن اسلامی دانشگاه ها

خطاب به بازرسان حقوق بشر سازمان ملل

امیدواریم با سفر بازرسان ‌ملل ‌متحد
جنایات دهه 60 تکرار نشود

نه تو مانی و نه من

وقتی دست مردم از پشت

حكومت برداشته شود!


چهره های پشت صحنه كيستند؟

طرحان امريكای قرن نوين

در پی تكرار نبرد "پرل هاربر"


جلسه اعتراضی و فوق‌العاده روزنامه‌نگاران


حاصل مذاکرات زیگانف و پریمایکف با صدام حسین

انتقال قدرت از صدام حسین

 به دولت اتحاد ملی


مخالفان‌اصلاحات‌مردم‌رادرتهران‌خانه‌نشین‌کردند-

کاندیداهای پنهان‌خودرااز صندوق ها درآوردند!ا

رئيس هيات بارزسی حقوق بشر سازمان ملل:
تعجب‌بازرسان‌ در بند209
اوين‌وتعدادزندانهای‌انفرادی

در محافل ایران گفته می شود

هواپیمای حامل افراد سپاه

با موشك استينگر سقوط كرد

یک‌عضودیگرکانون‌نویسندگان‌‌درتهران‌بازداشت شد

ازتحصن‌سال56دانشگاه

علم وصنعت،تابازداشت81

با باخت لیست موتلفه و ورود چهره های جدید

سقف سلطنت موتلفه اسلامی

در اتاق بازرگانی ترك برداشت

منتخبين اجلاس صلاح الدين برای جانشينی صدام


12  اسفند 1381سخن روز


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


هرنتیجه ای که انتخابات دیروز در پی داشته باشد، در برابر پاسخ واقعی به این پرسش کم اعتبار و کم اهمیت است. آراء سنتی جناح راست ( به شمول موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز و زیر مجموعه های آن در بنیاد رسالت و شورای تبلیغات  اسلامی، کمیته امداد، بازار و جامعه وعاظ، بسیج مساجد و انجمن ها و کانون های اسلامی همسو با این طیف) سازمان یافته به صندوق ها ریخته شد. نه در تهران، بلکه در تمام شهرستان ها؛ اما از آنجا که تهرانادامه.......


آقای‌بادامچيان

می فرمايند:


اسدالله بادامچيان، رييس مركز سياسی جمعيت مؤتلفه‌ اسلامی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده است. با توجه به اينكه موتلفه اسلامی مدعی رهبری مطلقه كشور است، اين مصاحبه را از زبان يكی از رهبران موثر موتلفه اسلامی كه سالها مشاور عالی قوه قضائيه و رئيس كميسيون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی بود بايد با دقت خواند . بايد خواند و از لابلای جمله پردازی ها و هجوم و گريزهای وی آن اساسی ترين نكات را بيرون كشيد و در برابر خود وی گذاشت تا خود آن ها را معنا كند.               ادامه....


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است

محاكمه سردار "ن" به اتخام ميليون ها تومان اخاذی، آدم ربائی، در اختيار داشتن خانه های امن و تجاوز جنسی شروع شد. او رهبری يك تيم از ماموران امنيتی و نظامی- انتظامی را برعهده داشته و شعبه اول دادگاه عمومی تهران محاكمه غير علنی و محرمانه وی را آغاز كرده است. سردار "ن" كه عضو ارشد سپاه پاسداران اما مامور در نيروی انتظامی تهران بزرگ بوده است، چند ماه پيش صورت گرفت، اما خبر اين دستگيری و مشخصات كامل وی و همدستانش اعلام نشد و اين درحالی بود كه بسياری براين گمان بودند كه سردار دستگير شده "غلامرضا نقدی” فرمانده سابق ضد اطلاعات نيروهای انتظامی است. چه "ن" سردار نقدی باشد و چه سردار          ادامه.....


جنبش صلح
وانزوای‌ايران

در ميان كشورهای جهان و حتی در ميان كشورهای آسيائی، ايران از جمله كشورهائی بود كه در آن، نه تنها ديروز، بلكه اساسا تاكنون تظاهرات عليه حمله نظامی امريكا به عراق انجام نشده است و اين به دليل سياست های جناح راست جمهوری اسلامی در اين ارتباط و شيوه نگرش آن به تظاهرات خيابانی است. در حاليكه، نه تنها ديروز، بلكه در دوران اخير كه خطر حمله نظامی امريكا به عراق و حتی استفاده از سلاح اتمی وجود دارد، در سراسر جهان مردم برای صلح به خيابان ها می آيند، اما معمولا در ايران با شعارهای جنگ طلبانه مردم را دعوت به حضور در راهپيمائی ها می كنند و اين خلاف سياست كنونی جهان برای منزوی ساختن امريكا در حمله نظامی به عراق است. معمولا در اين نوع تظاهرات جمهوری اسلامی سخنان بيان و شعارهائی داده میادامه....


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن

  روز 22 بهمن مطابق يك رسم 23 ساله مردم در شهرها و از جمله شهر تهران يك مسيری را پياده طی كردند و پيروزی انقلاب 57 و سقوط نظام استبداد سلطنتی و تاسيس جمهوری در ايران را جشن گرفتند، گرچه اين جمهوری پسوند اسلامی داشته باشد. پيرامون اين تظاهرات- بويژه راهپيمائی تهران- سخن بسيار می توان گفت، سخنی كه به هيچ روی در تائيد انحراف عظيمی كه در اين انقلاب ايجاد شد و آن را تا لبه پرتگاه شكست پيش برده نيست. ادامه....


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

 

 

ی