مصطفی الهی- كارگزار انفورماتيك مافيا

مافيای كامپيوتر و انفورماتيك

زيرنگين آيت‌الله واعظ طبسی

 ارتش امريكا و هاشمی رفسنجانی

بمب بر سر عراقی ها

شمشير بر فرق ايرانی ها!ا
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

مصطفی تاج‌زاده : 99 در صد مردم وقتی به قانون‌اساسی بازبينی شده واختيارات ولی فقيه رای دادند، هرگز تصور چنين اختياراتی را نداشتند كه‌اكنون بعنوان "اختيارات مطلقه" جانشين قانون‌اساسی‌شده!

اختيارات‌رهبر را به‌رفراندوم
بگذاريد تا تكليف روشن شود
كاررابه‌آنجاكشاندندكه‌عده‌ای‌بدنبال‌نجات‌دهنده‌خارجی‌اند !ا


مطابق وعده بوش :ا

از امشب

لحظه شماری برای

آغاز حمله نظامی به عراق

گزارش خبرنگاران پيك ازواشنگتن و لس آنجلس  


برای جلوگيری از انتشار اخبار حمله نظامي
پايگاه ماهواره ای خبرنگاران مستقل
در عراق بمباران خواهد شد

گزارش های دريافتی از خوزستان و تهران
نگرانی از حمله به عراق
وخروج مردم از تهران

در آستانه حمله نظامی مرگبار امريكا به عراق
 !سپاه بدر با 700 قبضه سلاح دستی رژه رفت

          بيش از 150 نماينده مجلس:                 
مجمع تشخيص و شورای نگهبان
از حاكميت ملی خارج شده اند

به موجب سخنان محمد هاشمي
مصلحت بخش انتصابی حكومت
افرايش بودجه شورای نگهبان و كميته امداد است!

جامعه اسلامی دانشجويان در بيانيه ای خواستار شد
توليت آستان قدس به دليل 
كهولت كناره گيری كند

 !سخنرانی  رفسنجانی نيمه كاره رها شد

از يك نامه : هشدار نسبت به آلودگی  آب شهر سنندج

سمينار سه روزه خبرنگاران بدون مرز در اطريش

قطب الدين صادقی نويسنده و كارگردان تئاتر

خصوصی سازی تئاتر يعنی تبديل شدن آن به هنر گيشه ای  


نقدی بر کتاب "نخبه کشی" 
 توده های مردم
نخبگانی که تاریخ را می سازند

 نوشين احمدی خراسانی  در مصاحبه با راديو آوای آشنا
روز زن را بايد به خيابان‌ها و كوچه‌ها كشاند

از ميان وبلاگ ها

صادق هدايت


در برخی محافل‌مهم‌سياسی‌ايران‌گفته می شود:ا  

آغازخروج خارجی‌ها ازايران

درآستانه حمله‌ نظامی‌به‌عراق


سردبيرارگان مركزی حزب گمونيست امريكا باتشريح طرح

 ا"شوك وحشت"، نسبت به تكرار هيروشيما درعراق هشدار داد:ا

حمله به عراق با شليك
ا3 هزارموشك آغاز می شود

امريكا قراراست ازبمب مهيبی كه درفلوريداآزمايش كرد،

در حمله به عراق استفاده كند. در اين حمله،

استفاده از كلاهك اتمی نيز پيش بينی شده است


اين فاجعه حاصل همان انديشه ايست كه هنوز

درشورای نگهبان نشسته و بودجه هم می خواهد!

آنها كه جوانان را پای

منقل و وافور نشاندند


پول آينده عراق در سوئيس چاپ خواهد شد

امريكا مانند ژاپن بعد از جنگ

برای عراق حاكم نظامی تعيين خواهد كرد


برای رهايی و برابری

اندوه
زن بودن

 هفته نامه الكترونيكی سياه سپيد


دولت و مجلس پول‌اضافه‌به‌شورای‌نگهبان‌ندادند،مجمع‌مصلحت‌داد

تشنج و اختلاف درمجمع تشخيص مصلحت

شورای نگهبان برای توطئه در انتخابات آينده

مجلس 16 ميليارد تومان بودجه می خواهد!

پول مردم، دراختيارمخالفان رای مردم

شورای نگهبان خواهان بودجه‌ای

در حد "شورای حكومتی” است!ا


         مقالات و ديدگاه‌ها     

جمهوری

بيشتر اسلامی- كمتر مردمی -  آرش توفانی


فقهای‌ردصلاحيت شده درشورای نگهبان!ا

م.ر. خوانساری


انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی


آن ايرانی كه اقوام و مليت های ايرانی می خواهند-

 نكيسا باقری


زنان درجمهوری اسلامی ايران

   روبيك غريبيان


26  اسفند 1381سخن روز


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

دادگاه پرونده موسوم به المكاسب خاتمه يافت و آقازاده واعظ طبسي- كه به گفته قاضی نميدانست حيف و ميل اموال عمومی جرم است- تبرئه شد. پرونده آقازاده طبسی با شكايت بانك ملی آغاز شد. برای آنكه اين ماجرا نيز مانند پرونده 123 ميليارد تومانی محسن رفيقدوست- كه رهبر بعدا به وی نشان درجه يك شجاعت داد- نشود، برای آقازاده طبسی فورا وثيقه پنج... ادامه


خطبه ای

ويژه امريكا


  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.  ادامه....


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلی تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


آقای‌بادامچيان

می فرمايند


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

ی