سال نو مبارك

 سخنگوی جديد قوه قضائيه:

ديدار با آقازاده طبسی

بماند برای روز قيامت!ا
اطلاعيه توضيحي پيك : از 28 اسفند برابر با 19 مارس آدرس peiknet.com با اشكال فني روبرو شده است. بازديد كنندگان سايت مي‌توانند با آدرس pyknet.com وارد اين سايت شوند. از كليه سايت‌هاي اينترنتي كه آدرس پيك را روي كارپايه خود دارند در خواست داريم از اين آدرس جايگزين استفاده كنند. لطفا اين تغيير را به دوستان و آشنايان خود اطلاع دهيد    
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
تقسير روزنامه "پراودا" – مسكو
 آنچه‌باعراق شروع می‌شود،
 با جنگ‌جهانی‌خاتمه می‌يابد
روی نقشه جنگی امريكا، قفقاز علامت گذاری شده


ساعت پنج و نيم صبح امروز

امريكا حمله به عراق را آغاز كرد

ساعت پنج و نيم صبح به وقت محلی ، ايالات متحده بمباران عراق را آغاز كرد. بنا به گزارشها حومه بغداد و منطقه بصره نخستين هدف بمباران های هوايی بوده اند. در حاليكه پنتاگون اعلام كرده است كه صدام حسين و رهبران عراق هدف اين حملات بوده اند، پيام تلويزيوني  صدام حسين  پخش شد.از سوي ديگرسپاه بدر مجلس اعلاي عراق  نيز خود را براي آغاز عمليات نظامي در عمق خاک عراق آماده  ميكند . شليک دو موشک از داخل عراق به داخل کويت، به دليل استفاده ارتش امريکا از خاک اين کشور براي حمله امريکا به عراق، اکنون اين احتمال را پيش آورده است که ارتش عراق به بهانه عمليات نظامي سپاه بدر وابسته به سپاه پاسداران جمهوري اسلامي اقدامي مشابه را در ارتباط با ايران آغاز کند.استعفای رابين كوك از مجلس عوام

يك بازی انگليسی


گزارش محرمانه يك سايت ا ينترنتی از  ملاقات
ژنرال‌امريكائی‌ورئيس جمهورپيشين‌لبنان‌باصدام

ديدار آخر با صدام حسين

اين ديدار 10 تا 12 مارس در بغداد انجام شد و درآن 
به‌صدام‌حسين‌گفته‌شد "ايران‌حاضربه‌پذيرش شماست!"ا  

نگاهی به آمار شركت كردها
،
بلوچ ها و اهل سنت ايران درانتخابات شوراها
 اقليت های قومی
 
سر جنگ و جدائی ندارند


اآزادی و پيشرفت جامعه

پيشرفتی نه چندان بايسته برای احقاق حقوق زنان

ترجمه فريبا – س 

برگرفته از اطلس لوموند ديپلماتيك


 گفتگوی راديو همبستگی با ناهيد كشاورز درباره
هشتم مارس و فعاليتهای زنان ايرانی

بهار اينجا نيست!ا

نقدي بر كتاب "جامعه شناسی نخبه كشي"
 توده های مردم
نخبگانی که تاریخ را می سازند

از ميان وبلاگ ها

صادق هدايت


29 اسفند 1381سخن روز


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

دادگاه پرونده موسوم به المكاسب خاتمه يافت و آقازاده واعظ طبسي- كه به گفته قاضی نميدانست حيف و ميل اموال عمومی جرم است- تبرئه شد. پرونده آقازاده طبسی با شكايت بانك ملی آغاز شد. برای آنكه اين ماجرا نيز مانند پرونده 123 ميليارد تومانی محسن رفيقدوست- كه رهبر بعدا به وی نشان درجه يك شجاعت داد- نشود، برای آقازاده طبسی فورا وثيقه پنج... ادامه


خطبه ای

ويژه امريكا


  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.  ادامه....


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلی تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


آقای‌بادامچيان

می فرمايند


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

ی