دليل تهديد و ارعاب شريعتمداری و ناطق نوری
بازداشتن نمايندگان از رفتن
به ميان مردم و شرح ماجراها
از "اف" ناطق نوری در قم، يكی از
خنده دارترين لطيفه ها در تهران ساخته شده!22 بهمن چه حادثه ای قرار است روی دهد؟
راهپيمايان 22 بهمن
با چه هدفی بيمه نقص عضو
 و فوت هنگام تظاهرات می شوند؟

                            ! توجه! بدليل اهميت حوادث ايران، پيك نت با آخرين اخبار رسيده به روز مي شود 

آخرين‌ اخبار مجلس


بيانيه شماره

18 متحصنين


بيانيه شماره 17
رد ليست

رقابت فرمايشی


جنبش دانشجويی بايد
واكنش نشان دهد

سخنرانی نمايندگان
 در دانشگاه شيراز


محمد رضا خاتمی
انتخابات در شرايط فعلی يعنی پذيرش كودتای محوجمهوريت


تريبون دانشجويی
 
در دانشگاه اميركبير


هيات انتخابات تهران
نمی توان انتخابات را در موعد  برگزار كرد


عده ای ديگر از نمايندگان در روزهای آينده استعفا می دهند


تجمع دانشجويی اعتراض به شورای نگهبان


تجمع در شهركرد
 در اعتراض به رد صلاحيت‌ نمايندگان

بازاريان موتلفه‌ای: تحصن و استعفا يك نمايش مسخره است


سخنان امروز محمد خاتمی كسانی ميمانند كه با ملت هماهنگ شوند


اسامی نمايندگان مستعفی مجلس


متن نامه نمايندگان به رييس مجلس


جلسه فوق العاده دولت برای بررسی استعفای وزيران


موسوی لاری وزير كشور:
دولت انتخابات را برگزار نخواهد كرد


بيانيه 15 متحصنان مجلس
انتخابات مجلس هفتم نه قانونیاست ونه مشروع
درانتخابات شركت نمی كنيم


نامه نوه آيت الله خمينی به شورای نگهبان

اين شورا، نه حافظ  بلكه ناقض قانون اساسی است


بيانيه انجمن اسلامی دانشكده آب و برق
رخوت و انفعال امروز يعنی احيای استبداد و ديكتاتوری


بهاالدين ادب نماينده سنندج
وزارت كشور انتخابات غيرقانونی برگزار نكند


اسماعيلی نماينده قم
منافع شخصی عده ای
فقط درحفظ قدرت
است


محسن‌آرمين نماينده مجلس
مسئله امروز و هر روز ما آزادی و حاكميت مردم است


روزه سياسی
 روزنامه نگاران كرد


حضرتی نماينده مجلس:
آنچه درشورای نگهبان می گذرد همان توطئه انجمن حجتيه نيست؟


سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت هستند كه بايد از حكومت بروند

تحصن استادان
در
دانشكده فنی


نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!


تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!                pyknet@perso.be  

نامه جديد خاتمی و كروبی به "رهبر"

1- انتخابات، به حكم حكومتی برگزار می شود!

 2 - شورای نگهبان حتی نظر رهبر را هم قبول نكرد!

روسای قوای مجريه و مقنند طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، ضمن تشكر و تقدير از اهتمام دلسوزانه وی، با اعلام اين كه بخش عمده نظرات وی در امر تائيد صلاحيت كانديداها انتخابات مجلس هفتم تامين نشده است نوشتند: انتخابات راس موعد مقرر توسط وزارت كشور و همه همكاران دولت در سراسر كشور برگزار خواهد شد.اين نامه شب گذشته نوشته و ارسال شده است.


نظر سنجی سايت وزارت كشور (ازمیان3777 نفر )اعلام كرد :

90 در صد مردم

عزم شركت در انتخابات ندارند

بله حتما شركت می كنم 4%

احتمالا " شركت می كنم 0.93%

احتمالا " شركت نمی كنم 2.78%

نه شركت نمی كنم 90.92%
نظری ندارم 1.3

نامه خاتمی و كروبی به رهبر:

ما، درهمه چيز

به بن‌بست رسيده‌ايم!

1- خاتمی بر اين تصور است كه با برگزاری انتخابات از سوی وزارت كشور و دولت، می توان جلوی تقلب در شمارش آراء را گرفت تا معلوم شود مجلس با چه ميزان از رای مردم تشكيل می شود.
2- وزير كشور معتقد است اين يك خوش باوری است، زيرا شورای نگهبان در مرحله شمارش آراء نيز دخالت كرده و اعلام چندين ميليون رای تقلبی و دروغ را به بهانه در خطر بودن نظام و حفظ امنيت ملی به دولت تحميل خواهد كرد و رهبر نيز با كمی پس و پيش كردن اين آراء تقلبی سرانجام نظر شورای نگهبان را تائيد می كند.
3- برخی اعضای روحانی تركيب دولت خاتمی، با علم بر تقلب در انتخابات مجلس هفتم و پايه ريزی آن برمبنای دروغ و فريب مردم، معتقدند برگزاری چنين انتخاباتی از نظر شرعی نيز اشكال دارد و حاضر نيستند مرتكب اين گناه شوند!


مشروطه در راه بود!

ناصرالدين شاه قاجار؛ روزی كه بر اين كرسی (تخت طاووس) نشست و حكم بر قتل اميركبير داد تا بی لياقت ترين اطرافيانش استبداد را به ياری مراجع دينی وقت پاس دارند، هرگز براين گمان نبود كه مشروطه از راه خواهد رسيد و مردم تاك را با تاك نشان خواهند برد.


خاتمی قربانی شد

اما، به مردم نشان داد گرهی كه با دست

يا دندان باز خواهد شد كدام است!

مسعود بهنود


مافيای قدرت گوشش به اين حرف ها بدهكار نيست

شهادت آيت الله اردبيلی

هم راه به جائی نبرد!


رای پيوستن به مشاركت و مجاهدين انقلاب برای كناره گيری از انتخابات

همراهی يا جدائی؟

بحث روز در مجمع روحانيون و كارگزاران


مجلس را هم پر كنند

شكاف حكومت با جامعه را

 چگونه می توانند پر كنند؟

                                     محمد جواد روح


ايرانی استبداد زده می داند

چگونه گليم خود را

از ورطه استبداد بيرون بكشد

                                 محمدرضا تاجيك*


همايش در تهران

شورای نگهبان تبديل به حزبی

با 30 هزار عضو شده استگزيده اخبار روزهای قبل


حجت الاسلام انصاری راد:

دولت حق قانونی و شرعی

برگزاری انتخابات فرمايشی را ندارد

تئوری پرداز اينهائی كه دارند مجلس فرمايشي

تشكيل ميدهند معتقد است جمهوری شِرك است.


نام او در تاريخ جمهوری اسلامی به يادگار می ماند

اين آخرين جلسه نمايندگان متحصن مجلس است كه در آن حجت الاسلام انصاری راد، روحانی جسوری كه نامش در تاريخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد ماند برای متحصنين سخن می گويد. او با برگزاری انتخابات توسط دولت خاتمی مخالفت كرد و حتی آن را غير شرعی اعلام داشت. سن و سالی بيش از رهبر و سابقه ای بيش از او در حوزه علميه. اگر رهبر استعفا را غير شرعی می داند، او چرا نبايد برگزاری انتخابات را غير شرعی نداند؟ و تازه مقلدين اين نظر او ميليون ها برابر بيش از باورمندان به فتوای رهبر است. فتوائی كه آلوده به ننگين ترين انتخابات جمهوری اسلامی است!


درسی كه مستبدان نمی توانند بگيرند!

ميان اين اجتماع كه پس از گشايش دوباره مجلس در انقلاب مشروطه  برداشته شده تا تحصنی در صحن مجلسی كه انصاری راد در آن برای نمايندگان متحصن سخن می گويد، فاصله ای باندازه دو انقلاب طی شده اما مستبدين باز هم از تاريخ درس نگرفته اند!


بند دوم سناريوئی كه عنوان شماره روزگذشته پيك بود

اطلاعيه های نظامی

انتخابات به زورسرنيزه!


اعتراف غير شرعی راديو بی بی سی

هراس از ادامه تحصن مجلس

به كدام واقعيات باز می گشت؟


درجلسه نمايندگان متحصن

رئيس جمهور

چنان دچارترديد ودو دلی بود

كه به فرداهم اطمينان نداشت


آيت الله جوادی آملی

از برادران رشيدی 28 مرداد

تا برادران لاريجانی اول اسفند


حتی اگر دولت ناگزير به انجام انتخابات شود

حالا، جهان می داند

مردم ايران طالب همه پرسی اند

مسعود بهنود


پرسش و پاسخ با حجاريان

س- تحولاتی در رابطه با امريكا مطرح است؟

ج-  به اين سئوال پاسخ نمی دهم!


حجتيه

قبضه حكومت تا اعلام

ارتداد دكتر يزدی پيش رفته!


هيلا سلاسی

ديكتاتوراتيوپی نماند!

                              سيدمحمدعلی ابطحيسوغاتی را كه رهبر از مشهد آورده مردم نخواهند پذيرفت

سناريوی رسوائی كه

رهبر استارت آن را زد!

وزير خارجه بيت رهبری "ولايتی” برای كدام مذاكرات خارجی همراه

رهبر به مشهد رفته بود؟ و از مرزهای افغانستان جز امريكائی ها

چه كسی برای مذاكرات می توانست و لازم بود پنهانی عبور كند؟


بهزاد نبوی درجلسه امروزمتحصنين مجلس
"گردن کلفت ها" کسانی اند
که هوس استبداد صغير کرده اند!
قرارگاه ثارالله سپاه را تبديل به فرمانداری سپاهی کرده اند و
سردار محمد علی جعفری از اين ستاد بيانيه صادر می کند.
گردن کلفت ها:
1- تهيه‌كنندگان كارناوال عصر عاشورا،2- آمران قتل‌های زنجيره‌ای،
3- عاملان فشار شورای نگهبان برای پذيرش ليست فرمايشي4 – طرفداران ايجادمجلس فرمايشی 5 - آنها که‌خواب‌استبداد‌صغير ديده اند؟


بيانيه شماره 18 نمايندگان متحصن مجلس
اين انتخابات نيست كودتايی است
كه ما در آن شركت نمی كنيم
در طول تحصن نمايندگان مجلس، چهره های پنهان
در پشت صحنه مجبور شدند خود به مقابل صحنه
بيايند و اين از بزرگترين دستآوردهای اين تحصن بود.


با خط زدن نام 550 نفراز ليست وزارت اطلاعات

شورای نگهبان

زد زيرتوافق رهبر باخاتمی وكروبي


نايب رئيس مجلس:

 تحصن تاريخی مجلس نشان داد كه مسير انقلاب از اين انتخابات جداست
انتخابات را آزاد نمی دانيم
و در آن شركت نمی كنيم


روح الله حسينيان(خسرو)

مانيفست

انتخاباتی كه قرار است

به مجلس هفتم ختم شود


همايش دانشگاه شريف

خاتمی

اگردركنارنمايندگان متحصن نماند

صحنه را به رقيب باخته است!


اطلاعيه "راه توده"
تحريم، را  تبد يل به  مبارزه

 برای "ا نتخابات  آزاد"  كنيم


آيا يك هيات امريكائی از افغانستان وارد مشهد شده بود؟
بازگشت رهبر
ازسفر محرمانه به مشهد
حاصل اين سفر و مذاكراتی كه گفته می شود ابعاد خارجی نيز داشته،
 حمايت‌ازبرپائی‌مجلس‌گزينشی وادامه‌مقاومت دربرابرانتخابات‌آزاداست!


تريبون "دفاع از جمهوريت"در دانشگاه اميركبير

خطر!

سرانجام انقلاب مشروطه و برپائی
سلطنت استبدادی رضاخان

مصاحبه زهرا اشراقی نوه آيت الله خمينی
خانواده امام خوشحال اند كه
دركناررد صلاحيت شدگان اند
زمانش رسيده كه خاتمی مردم را به دانشگاه
يا يكی از ميادين فرا بخواند و حرف بزند!18  بهمن 1382


پيك‌نت ومقاله‌های‌دريافتی


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


اسب لنگ اصلاحات

و. معصوم زاده            


آيت الله موسوی‌خوينی‌ها
اين فتنه تحجر و سلطنت‌ خواهی است


سازمان اكثريت
كنگره به استقبال انتخابات

رضا فانی يزدی
بپاخيزيم و با كودتا
 مقابله كنيم!


بيانيه‌های تحريم - احزاب و سازمان های خارج از كشور


محمد علی عمويی
يگانه امكان پيروزی
جلب حمايت مردم


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
  شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


انفعال يا انتخاب


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقلآخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری